De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Decentralisatie extramurale begeleiding AWBZ  We noemen het vanaf nu: maatschappelijke ondersteuning  Even het geheugen opfrissen: 1.1.2013 nieuw en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Decentralisatie extramurale begeleiding AWBZ  We noemen het vanaf nu: maatschappelijke ondersteuning  Even het geheugen opfrissen: 1.1.2013 nieuw en."— Transcript van de presentatie:

1 Decentralisatie extramurale begeleiding AWBZ  We noemen het vanaf nu: maatschappelijke ondersteuning  Even het geheugen opfrissen: 1.1.2013 nieuw en indicatie die aflopen (350) 1.1.2014 alles over (1600 waarvan 800 ZIN, 800 PGB). Financieel volume ca 3 miljard landelijk Meicirculaire

2 Twentse samenwerking  Okt. 2011 Startnotitie (gezamenlijke agenda)  Febr. 2012 Plan van Aanpak (wat/hoe)  Mei 2012 Visie- en keuzedocument Burgers/gebruikers Toegang tot de maatsch. ondersteuning Inkopen van zorg Regionale samenwerking/lokale invulling Communicatie

3 Hoe en wat in Almelo  Kaders vanuit de Twentse samenwerking  Overgangsjaar 2013 (pilotjaar)  Dienstverleningmodel als lokale invulling  Gesprekken/ondersteuningsplannen aanvragers 2013  Administratie/monitoren/facturering  Verordening/beleidsregels  Samenhang met Jeugdzorg/WWnV/Passend onderwijs

4 Proces 2012  Besluitvorming visie- en keuzenota in B&W 15.5  Informatieve raad 6.6  Besluitvormende raad 12.6  Regionaal uitvoeringsplan 2013  Almeloos uitvoeringsplan 2013

5 Open einde regeling Wmo Prestatieveld 6 over 2011 (Betreft kosten Ind. Voorz. en overige kosten)  Uitgaven €13.908.834  Bijdragen (rijk en eigen bijdrage) € 9.740.337 -  Beschikbaar WVG algemene middelen€ 3.572.000 -  Tekort€ 596.497  Dekking uit algemene middelen[1] € 820.946 -[1]  Onttrekking minder dan begroot - € 224.449 In de primitieve begroting van 2011 werd uitgegaan van een aanvullend tekort van € 1.165.000. In plaats van dit tekort dat begroot was, is de onttrekking aan de algemene middelen € 224.449 minder geweest. Conclusie: uiteindelijk er is sprake van een positief resultaat van € 1.389.449 ten opzichte van de primitieve begroting van 2011. [1] In de begroting van 2011 was al rekening gehouden met een tekort van € 820.946 (onder andere vanwege bijstelling meerjarenraming 2009 en de te verwachten minder inkomsten als gevolg van verdeelmodel)

6 Trends vanaf 2008 Uitsluitend Individuele voorzieningen omdat hier de risico’s liggen. Uitgaven 2011201020092008 Overige (oude Wvg)€3.279.605€3.442.614€3.764.135€4.416.286 hulp bij huishouden€9.573.521€9.562.727€8.236.270€7.944.037 Totaal€12.853.126€13.005.341€12.000.405€12.360.323 Dekking 2011201020092008 Bijdragen Rijk€8.182.060€8.828.656€8.632.160€9.052.944 Eigen bijdragen€1.558.277€1.217.550€1.049.919€1.063.089 Totaal€9.740.337€10.046.206€9.682.079€10.116.033

7 Open einde regeling Wmo Maatschappelijke ondersteuning  Nog geen bedragen bekend Mogelijke risico’s  Verdeelsystematiek (index Almelo 131)  Korting 5% op macrobudget (Catshuis!)  Afschaffen PGB binnen huidige AWBZ op datum 1.1.2014  IQ maatregel op datum 1.1.2014  Scheiden Wonen-Zorg  Intramuraal versus extramuraal  Beheersbaarheid aantal/zwaarte aanvragen


Download ppt "Decentralisatie extramurale begeleiding AWBZ  We noemen het vanaf nu: maatschappelijke ondersteuning  Even het geheugen opfrissen: 1.1.2013 nieuw en."

Verwante presentaties


Ads door Google