De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wmo-AWBZ in regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wmo-AWBZ in regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden"— Transcript van de presentatie:

1 Wmo-AWBZ in regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden
Presentatie Drechtzorg 22 april 2013

2 Plan van aanpak Participatie van alle inwoners
Zelfstandigheid, zelfredzaamheid Eigen kracht en mogelijkheden inwoner en omgeving Dichtbij inwoners, lokale invulling Vraaggericht en maatwerk Financieel houdbaar Resultaatgericht werken Ruimte voor professionals Gemeente regievoerder, verbinder, faciliteert samenwerking met zorg- en welzijn

3 Plan van aanpak (2) Onderdelen uit plan: Beleidskader
Kwalitatieve en kwantitatieve analyses Keuzenota’s HH, PV en Begeleiding Financiële compensatie Scheiden wonen en zorg: Extramuraliseren ZZP Toegang en arrangementen In participatie met gemeenteraden, zorg en welzijn, stakeholders, klankbordgroep Wmo, belangenbehartigers, verwantengroep

4 Pilots: sociaal wijkteam
Sociaal wijkteam doelen: Verbeteren preventie en signalering Afgestemd aanbod Multidisciplinaire samenwerking in 1e lijn, koppeling met welzijn Vernieuwing werkwijze en kostenreductie Deelnemers: wijkverpleegkundige, maatschappelijk werk, RSD-consulent, welzijnsconsulent, wijkconsulent wooncorporatie, MEE en gemeente

5 Pilots: sociaal wijkteam
Kwartiermaker aangesteld Plan van aanpak opgesteld Bijeenkomsten met partijen, raad, college Gesprekken met JSO: opzet monitoring en evaluatie Start 1 juni a.s.

6 Pilots: arbeidsmatige dagbesteding
Inzicht in juiste en effectieve werkwijze (diagnose, ondersteuningsplan, begeleiding) voor specifieke doelgroep Inzicht in groeipotentieel voor groep waarvan dat nu nog niet is vastgesteld Efficiënter werken door krachten te bundelen Avelingengroep, RSD, Syndion, Yulius

7 Pilots: arbeidsmatige dagbesteding
Voortgang en planning: Tweede helft april definitief akkoord Start werkgroep in mei Start pilot in juni, werkzaamheden eerste deelnemers Eerste half jaar nulmeting Na half jaar besluit over vervolg Monitoring door JSO

8 Pilots: combineren doelgroepen
Laagdrempelige inloopvoorziening(en) Voor iedereen die niet arbeidsmatig bezig is Cliënten en mantelzorgers Zonder indicatie Zinvolle dagbesteding, ontmoeten, maaltijd Deelnemers: 15 organisaties zoals MEE, Syndion, welzijnswerk, gemeente, Leger des Heils Start: augustus/ september

9 Pilots: combineren van doelgroepen
Vangnet’ voor inwoners Inwoners kunnen langer thuis wonen met behoud van kwaliteit van leven Minder overbelaste mantelzorgers Meer informele/ minder professionele zorg Minder inzet BGI Minder vervoerskosten Inzicht in mogelijkheden combineren doelgroepen / inzet vrijwilligers Monitoring door JSO

10 Pilot: wijknetwerken Heroriëntatie op welzijnswerk
Naar een brede wijkgerichte aanpak Inwoner centraal Alle leefgebieden Eigen kracht versterken

11 Pilot: wijknetwerken Eén ontwikkeling, 2 parallelle processen Sociaal/
zorg Sociaal/ fysiek Samenhang/ ”wijknetwerk” Verkenning : april-juli Participatietraject : augustus- september Besluitvorming : oktober Uitvoering : uiterlijk 2014


Download ppt "Wmo-AWBZ in regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden"

Verwante presentaties


Ads door Google