De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELZIJN NIEUWE STIJL oude wijn in nieuwe zakken ZEBRA-jongeren, 10 mei 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELZIJN NIEUWE STIJL oude wijn in nieuwe zakken ZEBRA-jongeren, 10 mei 2011."— Transcript van de presentatie:

1 WELZIJN NIEUWE STIJL oude wijn in nieuwe zakken ZEBRA-jongeren, 10 mei 2011

2 Welzijn in de WMO De doelen van de wet maatschappelijke ondersteuning 2007

3 Welzijn in de WMO Bescherming, zelfredzaamheid, maatschappelijk actief en zorg voor elkaar

4 Welzijn in de WMO AWBZ (huishoudelijke hulp) Wet voorziening gehandicapte WELZIJNSWET

5 Welzijn in de WMO 9 prestatievelden

6 Welzijn in de WMO 1. Sociale samenhang en leefbaarheid 2. Preventie jeugdigen met problemen/ouders 3. Informatie, advies en cliëntondersteuning

7 Welzijn in de WMO 3. Informatie, advies en cliëntondersteuning 4. Mantelzorgers en vrijwilligers 5. Maatschappelijk verkeer mensen met een beperking 6. Voorzieningen mensen met een beperking

8 Welzijn in de WMO 6. Voorzieningen mensen met een beperking 7. Maatschappelijke (vrouwen) opvang 8. Geestelijke gezondheid 9.Verslavingsbeleid

9 en welzijn…? …een eerste evaluatie SCP; gemeenten, instellingen en deskundigen

10 en welzijn…? …verbeteren a. (sturingsrelatie)gemeente/instelling b. kwaliteit c. professionaliteit

11 welzijn…? bescherming,zelfredzaamheid, participatie, zorg voor elkaar en sociale samenhang (kerncompetenties welzijn)

12 welzijn…? schooluitval tegengaan overlast hangjongeren beperken, verloedering buurten en wijken tegengaan

13 Doelstelling WNS gemeenschappelijker, professioneler/effectiever, efficiënter (macroniveau)

14 8 bakens

15 de vraag achter de vraag luisteren naar deelnemers, cliënten, de wijk

16 … gebaseerd op de kracht van de bewoners wat doet de bewoner en wat doet de instelling?

17 …direct er op af wat te doen met zorgmijders en mensen die niet om hul durven vragen?

18 …formeel en informeel in optimale verhouding inzet van professionals versus sociale netwerken

19 …doordachte balans van collectief en individueel Individuele oplossingen versus collectieve oplossingen

20 …integraal werken een samenhangende aanbod met andere aanbieders

21 …niet vrijblijvend maar resultaatgericht concrete afspraken over concrete reslutaten

22 …ruimte voor de professional communicatief, ondernemend, samenwerkend, regisserend

23 VOORWAARDE

24 Relatie opdrachtgever-opdrachtnemer formele probleemeigenaar (WAT) versus (deel)probleemoplosser (HOE)

25 Relatie opdrachtgever-opdrachtnemer …helder formuleren wat er opgelost moet worden…

26 Relatie opdrachtgever-opdrachtnemer …helder formuleren wat er opgelost kan worden…

27 WELZIJN nieuwe stijl …revitalisering van een beroep…

28 ? …vragen…

29 FOTO: Hobbemastraat, Groene wegje


Download ppt "WELZIJN NIEUWE STIJL oude wijn in nieuwe zakken ZEBRA-jongeren, 10 mei 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google