De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sport en Wmo relatie met beleidsbrief sport en gezondheidsnota VWS Sportcongres 9 november 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sport en Wmo relatie met beleidsbrief sport en gezondheidsnota VWS Sportcongres 9 november 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Sport en Wmo relatie met beleidsbrief sport en gezondheidsnota VWS Sportcongres 9 november 2011

2 Inhoud Wmo Beleidsbrief sport, “Sport en Bewegen in Olympisch perspectief” Gezondheid dichtbij Landelijke nota gezondheidsbeleid

3 Wmo (Wet maatschappelijek ondersteuning) Vanaf 1-1-2007 (Welzijnswet, WVG, OGGz en delen AWBZ) Verplichting gemeenten voorwaarden te scheppen voor volwaardige deelname aan het maatschappelijk verkeer van alle burgers 9 prestatievelden Kanteling: ‘van recht op naar wat is nodig’ (invulling van de compensatieplicht)

4 Sport en Wmo Sport als middel om maatschappelijke doelen gerelateerd aan de prestatievelden te realiseren Vooral prestatievelden –1: bevorderen sociale samenhang en leefbaarheid –2: preventiegerichte ondersteuning jeugdigen met problemen –3: informatie en advies –4: ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers –5: bevorderen deelname aan maatschappij en zelfstandig functioneren van mensen met een beperking, chr. psychisch (sociaal) probleem –6: verlenen van voorzieningen

5 Beleidsbrief sport Sport en bewegen in de buurt Veiliger sportklimaat Uitblinken in sport

6 Beleidsbrief sport Sport in de buurt (programma eind 2011) –Schoolbuurtsportvereniging (Combinatiefuncties) –Multisportaanbod –Benutten openbare ruimte (trapveldjes e.d., outdoor fitness) –Levenlang sporten –Gehandicaptensport –Sportloketten –Samenwerking publiek-privaat (welzijn, woningcorporaties, woonzorginstellingen) –Onderzoek

7 Beleidsbrief sport Veiliger sportklimaat –Beweegvriendelijke omgeving –Toegankelijkheid (onderzoek)

8 Beleidsbrief sport Uitblinken in sport –Topsportbeleid, Nederland bij de beste 10 –Evenementenbeleid –Olympische speerpunten (Olympisch Plan) Sport en bewegen in de buurt Uitblinken in sport Economische betekenis van sport Ruimtelijke ambitie en Olympische Spelen

9 Beleidsbrief sport –Eén programma –Uitbreiding en verbreding combinatiefuncties –Taskforce belemmerende wet/ en regelgeving –Sportloketten bij revalidatiecentra –Investeren in topsport –Evenementenbeleid –Bijdrage aan ambities Olympisch Plan 2028

10 Gezondheidsnota VWS Zorg en sport dichtbij in de buurt –Nadruk op bewegen –Leefstijl: PPS kansrijke methode voor gezonde keuzes Extra aandacht voor jeugd Beweegkuur Nationaal actieprogramma Diabetes –Wpg, ouderen


Download ppt "Sport en Wmo relatie met beleidsbrief sport en gezondheidsnota VWS Sportcongres 9 november 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google