De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Funkties moderne verzorgingsstaat; • -zorgen • -verheffen • -verbinden • -verzekeren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Funkties moderne verzorgingsstaat; • -zorgen • -verheffen • -verbinden • -verzekeren."— Transcript van de presentatie:

1 Funkties moderne verzorgingsstaat; • -zorgen • -verheffen • -verbinden • -verzekeren

2 Gezondheidszorgbeleid in Nederland 1. Preventie; WCPV 2. Cure; ZVW 3. Care; AWBZ 4. Maatschappelijke ondersteuning; WMO

3 Sociale voorzieningen • IOAW en IOAZ • WWB waaronder bijzondere bijstand • WMO

4 Prestatievelden van de WMO • Bevorderen sociale samenhang en de leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten • Op preventie gerichte ondersteuning • Het geven van informatie, advies en client ondersteuning • Ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers • Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer. • Het verlenen van voorzieningen • Het bieden van maatschappelijke opvang • Bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg • Bevorderen van het verslavingsbeleid.

5 Doelgroep WMO • Mensen met een beperking • Mensen met een chronisch psychisch probleem • Mensen met een psychosociaal probleem.

6 ICF • Het perspectief van het menselijk organisme; - functies en anatomische eigenschappen • Het perspectief van het menselijk handelen; - activiteiten en participatie • Het perspectief van de mens als deelnemer aan het maatschappelijk leven; - externe factoren en persoonlijke factoren.

7 ICF te gebruiken voor; • Sociale zekerheid • Arbeid • Onderwijs • Economie • Sociaal beleid • Wetgeving in het algemeen

8 Langdurig noodzakelijk • Langdurig nodig zijn • Rekening houden met de toekomst • Antirevaliderende werking

9 4 domeinen in de WMO; • Het voeren van een huishouden • Het verplaatsen in en om de woning • Het verplaatsen per vervoermiddel en/of • Het ontmoeten van medemensen en op basis daarvan sociale verbanden aangaan

10 Omschrijving compensatieplicht; • De plicht van het College van burgemeester en wethouders aan personen met een beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem, voorzieningen te bieden ter compensatie van hun beperkingen op het gebied van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie teneinde hen in staat te stellen een huishouden te voeren, zich te verplaatsen in en om de woning, zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel en medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan.

11 Functie begeleiding in de AWBZ; • De doelen; -bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid -Voorkomen van opname in een instelling of verwaarlozing Aktiviteiten van begeleiding; -ondersteunen bij of oefenen van vaardigheden of handelingen -ondersteunen bij of aanbrengen van struktuur of het voeren van regie -overnemen van toezicht op de client.

12 De Kanteling; Hetgesprek Eerste contactVraagverhelder ing en resultaten vaststellen Oplossingen afspreken Arrangement Toewijzen voorzieningen

13 Mogelijke oplossingen voor een beperking van een burger op basis van de WMO; • Eigen kracht • Het sociale netwerk • Collectieve voorzieningen • Individuele voorzieningen

14 8 resultaten voor art 4 WMO; • Wonen in een schoon en leefbaar huis • Wonen in een voor hem/haar geschikt huis • Beschikken over goederen voor primaire levensbehoeften • Beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding • Thuis zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren • Zich verplaatsen in, om en nabij de woning • Zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel • De mogelijkheid hebben om contacten te hebben met medemensen en deel te nemen aan recreatieve, maatschappelijke of religieuze activiteiten.

15 8 bakens voor de uitvoering van de WMO volgens de VNG,CGraad; • Vraaggericht • Uitgaan van eigen kracht • Direct erop af • Collectief boven individueel • Integraal werken • Benutten van informele ondersteuning • Resultaat gericht • Ruimte voor professionals


Download ppt "Funkties moderne verzorgingsstaat; • -zorgen • -verheffen • -verbinden • -verzekeren."

Verwante presentaties


Ads door Google