De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Symposium Wisselwerk 16 november 2009. Focus Niet meer alles voor iedereen Heldere keuzes Visie Doorontwikkeling Wmo en Welzijn Nieuwe Stijl Beleid in.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Symposium Wisselwerk 16 november 2009. Focus Niet meer alles voor iedereen Heldere keuzes Visie Doorontwikkeling Wmo en Welzijn Nieuwe Stijl Beleid in."— Transcript van de presentatie:

1 Symposium Wisselwerk 16 november 2009

2 Focus Niet meer alles voor iedereen Heldere keuzes Visie Doorontwikkeling Wmo en Welzijn Nieuwe Stijl Beleid in programmalijnen Consequenties voor de organisatie

3 Uitgangspunten en visie De samenleving werkt beter als iedereen meedoet Wisselwerk is er voor mensen die ´een duwtje in de rug´ nodig hebben Versterken sociaal kapitaal van mensen

4 Zes bakens (Welzijn Nieuwe Stijl) Vraaggericht Stimuleren van eigen kracht en regie Op problemen af gaan Resultaatgericht, vasthoudend en concreet ‘Streetwise’ professioneel ‘Meer handen aan het bed’

5 Kerntaken 1.Diensten/arrangementen ontwikkelen en aanbieden voor mensen die een duwtje in de rug nodig hebben 2.Diensten ontwikkelen en aanbieden gericht op het invullen van randvoorwaarden (sociale cohesie, samenlevingsopbouw etc.) die een goed functioneren van de wijk mogelijk maken (context) 3.Activeren van mensen om een bijdrage aan de samenleving te leveren (burgerschap), mede t.b.v. diegenen die een duwtje in de rug nodig hebben (verbinden sterk/zwak )

6 Rollen Buurtsuper (basisaanbod in individuele diensten en collectieve arrangementen) Onderzoeker (signaleren, vermarkten expertise) Makelaar (verbinden van partijen) Kleermaker (maatwerk, projecten)

7 Prestatievelden Wmo 1.Bevorderen sociale samenhang en leefbaarheid 2.Preventieve ondersteuning jeugdigen en ouders bij opgroeien/opvoeden 3.Informatie, advies en clientondersteuning 4.Ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers 5.Bevorderen deelname maatschappelijk verkeer mensen met een beperking 6.Verlenen van voorzieningen (zie 5)

8 Programmalijnen 1.Leefbaarheid 2.Jeugd en jongeren 3.Ouderen 4.Vrijwilligers 5.Kwetsbare groepen 6.Integratie Jeugd en jongeren Vrijwilli gers Ou deren Kwets bare groe pen Inte gra tie Leefbaarheid

9 Integraal, wijk/buurtgericht De client in zijn sociale context Gebiedsgericht als brandpunt (wijk, buurthuis, vindplaats, WSG) Integraal vanuit verschillend disciplines ‘ Cocktail’ vanuit de programmalijnen

10 Accenten leefbaarheid Sociale herovering Vogelplein, Landenbuurt, Gentiaan en Sprenkelaar Buurtregie (sr. opbouw werker) per stadsdeel, counterpart van stadsdeelmanager Daar waar het wringt (sluitende buurtaanpak) Interventies leefbaarheid in kwetsbare buurten Ontmoetingsplekken Inbedden WoonServiceGebied en Brede School Actief ondersteunen bewonersinitiatieven Vinger aan de pols

11 Accenten jeugd & jongeren Straatpedagogen, outreachend jongerenwerk Uitbreiding OpStap en HomeStart Doorontwikkelen Brede School (combinatiefuncties) Polarisatie en radicalisering Uitbreiden accommodatie Orden Actieve rol in CJG Voorbereiden op preventieve en lokale jeugdzorg

12 Accenten ouderen WSG’s als brandpunten voor diensten en arrangementen Diensten om de hoek Informatie en ondersteuning Ondersteunen en activeren vrijwilligers Sociale kaart voorzieningen Naast ouderen ook mensen met problematiek en beperking Ouderenadviseur als ‘spin in het web’ SCW inzetten in WSG’s Netwerken en ketenzorg Niet alles zelf doen!

13 Accenten vrijwilligers Ondersteuning en bemiddeling vrijwilligers en verenigingen op peil houden Participatie mensen met een beperking Actieplan verbinden sport en jongerenwerk Maatschappelijke stages doorontwikkelen Vermarkten Verenigingsburo Maatjesprojecten Academie en opleidingen (ROC) Voorbereiden op participatiebeleid

14 Kwetsbare groepen, integratie Dagactiviteiten Coaching naar regulier aanbod Leveren vrijwilligers Bevorderen zelfstandigheid en binding met buurt Doorontwikkelen WSG’s voor deze doelgroepen Aanbod allochtone ouderen Programma’s radicalisering Heroveren inburgeringpro- gramma’s Brugfunctie


Download ppt "Symposium Wisselwerk 16 november 2009. Focus Niet meer alles voor iedereen Heldere keuzes Visie Doorontwikkeling Wmo en Welzijn Nieuwe Stijl Beleid in."

Verwante presentaties


Ads door Google