De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

12-06-2013 DORDRECHT Voorveld. Agenda Civil society Preventie Competenties Toeleiding Regiefunctie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "12-06-2013 DORDRECHT Voorveld. Agenda Civil society Preventie Competenties Toeleiding Regiefunctie."— Transcript van de presentatie:

1 12-06-2013 DORDRECHT Voorveld

2 Agenda Civil society Preventie Competenties Toeleiding Regiefunctie

3 Civil society Dat deel van de samenleving waar burgers (kinderen, jongeren, ouders en andere volwassenen) in vrijwillige verbanden verantwoordelijkheid nemen voor het pedagogisch klimaat waarin het goed opvoeden en opgroeien is, in samenwerking met of juist als tegenkracht tot overheden (gemeenten, de jeugdsector, het welzijnswerk) bedrijven en andere civil society organisaties (bijvoorbeeld sportverenigingen).’ * Uitgangspunten: Elk systeem is in staat om zichzelf te reguleren. Ouders zijn probleemhouders Vindplaatsgericht Zichtbaar zijn / zichtbaar maken Verbinden formeel en informeel zorg Duurdere zorg voorkomen door zelfredzaam te vergroten en passende ondersteuning te bieden Snelle specialistische kennis beschikbaar (integraal assessment diagnosestelling) Benutten van ervaringsdeskundigheid Stimuleren en ondersteunen van vrijwillige inzet

4 Preventie ‘Dure’ zorg zuinig mee omgaan: Flexibele inzet (geen indicatiestelling) Specialistische zorg / kennis snel beschikbaar als consultfunctie Oplossingsgerichte benadering Palet benodigde kennis / competenties Goed genoeg is goed genoeg

5 Competenties van het netwerkteam KnowledgeSkills Gezondheid - (Normale) ontwikkelingspschychologie - Basiskennis pathologie / beperkingen Verheldert vragen en behoeften ParticipatieSystemisch denken VeiligheidGelijkwaardige benadering OnderwijsVersterkt eigen kracht en zelfregie Sociale kaartIs zichtbaar en gaat op mensen af Kortdurende interventiesStimuleert verantwoordelijk gedrag Stuurt aan op betrokkenheid en participatie Verbindt gezamenlijke en individuele aanpak Werkt samen en versterkt netwerken Doorziet verhoudingen en anticipeert hierop Benut professionele ruimte en is ondernemend Beweegt zich in uiteenlopende systemen

6 Toeleiding Toegankelijkheid belangrijk:  Dichtbij de client  Sociale kaart / aanbod toegankelijk  Digitale toegankelijkheid Wat zijn de vindplaatsen / poortwachters?  Jeugdgezondheidszorg (zorg uitbreiden)  Huisarts / POH-GGZ  School  Migrantenorganisaties  Straat (wijkagent) / verenigingen etc.

7 Toeleiding Voorveld met continue verbindingen:  Eigen kracht inzetten  Eigen netwerk inzetten  Virtuele aanbod toegankelijk maken  Signalering / Screening door netwerkteam  Terug, hier of door of een mix diagnostiek door het netwerkteam  Consultatie in brede zin Doel: expertise uit de specialistische zorg aan de voordeur inzetten om clienten die specialistische zorg nodig hebben eerder deze zorg toe te wijzen.

8 Toeleiding / Regie Kernpunten netwerkteam:  24 uur per dag bereikbaar voor clienten  Digitaal bereikbaar  Een digitaal aanbod van zorg  De vindplaatsen bevinden zich dichtbij de client, bijv. een schoolmaatschappelijk werker / jeugdcoordinator sportvereniging.  De vindplaatsen / clienten kunnen zich op een fysiek punt melden met een hulpvraag. Zij weten deze weg goed te vinden.

9 Toeleiding / Regie Kernpunten netwerkteam:  Op dit fysieke punt werkt een professional die in kan schatten welke zorg er nodig is (het netwerkteam). Dit kan specialistische zorg zijn, maar zij kunnen zelf ook (kortdurend) behandelen.  Deze professional voldoet aan de bovengenoemde competenties.  Het netwerkteam kan consultatie aanvragen indien nodig.  Het netwerkteam werkt met een budget voor de wijk.  Grootte van het netwerkteam is afhankelijk van de zorgbehoefte van de wijk. Belangrijk: punten / personen in de civil society benutten, zoals een IB’er / sportcoach.

10 Toeleiding / Regie Vindplaatsen Toegankelijk netwerkteam met professionals die een inschatting maken van de zorg die nodig is in samenspraak met client Inzetten van verschillende vormen van zorg, waaronder specialistische zorg met de client.

11 Functies van het netwerkteam Preventieve functie Adviserende functie Inschattende functie Doorverwijzende functie Samenwerkende functie Behandelende functie

12 Randvoorwaarden Het creëren van de civil society moet als regierol bij de gemeenten liggen Niet meer problemen financieren, maar maatschappelijk effecten Geen verplichte diagnosestelling Cliënten voeren beheer over het eigen dossier


Download ppt "12-06-2013 DORDRECHT Voorveld. Agenda Civil society Preventie Competenties Toeleiding Regiefunctie."

Verwante presentaties


Ads door Google