De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Context CJG = Focus op talenten en competenties, op wat de jeugd (al) wél kan = eigen kracht Leefwereld van jeugd en ouders staat centraal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Context CJG = Focus op talenten en competenties, op wat de jeugd (al) wél kan = eigen kracht Leefwereld van jeugd en ouders staat centraal."— Transcript van de presentatie:

1

2 Context CJG = Jong@Breda Focus op talenten en competenties, op wat de jeugd (al) wél kan = eigen kracht Leefwereld van jeugd en ouders staat centraal = vraaggericht. Bredase kinderen, jongeren en ouders zijn (co-) producent = kern van het CJG

3 CJG is omslag in manier van denken en doen CJG: jeugd en ouders centraal, ondersteund door vrijwilligers en professionals; vraaggericht! CJG: professionals afkomstig van organisaties opvoed/opgroei ondersteuning (incl BJZ, Tender/Zuidwester, GGZ) Vanaf 2012: 1 subsidieaanvraag namens alle CJG partners; inzet professionals ipv aanbod van interventies/methodieken.

4 Doelstellingen Jong@Breda Brede ontwikkelingVersterken KansenPassende Zorg 1. Brede school als hart van Bredase wijken 5. Voorschoolse educatie op goede kindcentra. 8. Hulp voor jeugd en ouders die dat ècht nodig hebben 2. Bredase jeugd maakt actief kennis met sport en cultuur 6. CJG is dichtbij en toegankelijk 3. Jeugd krijgt in Breda (buiten)ruimte om te spelen en elkaar te ontmoeten 7. Bredase jongeren zijn klaar voor de arbeidsmarkt 4. Breda biedt ruimte voor ontwikkeling van topkennis

5 Doelstelling 6: CJG dichtbij, hoe doen we dat? Jeugd en ouders vormen kern van CJG:  Facebook pagina van en voor jeugd: Jong@Breda  CJG moeders, vaders: dialoog bevorderen, info&advies CJG = inzet van vraaggerichte professionals: alle ondersteuning voor opvoeden en opgroeien vanuit CJG (ipv afzonderlijke instellingen) School CJG-ers op alle scholen PO:  Voor jeugd en ouders op en om het schoolplein  Tandem met IB-er: preventief zorgbeleid vormgeven

6 Doelstelling 8: Passende zorg Snel de juiste hulp; alle organisaties zetten professionals wijkgericht in = elkaar kennen, samen werken. CJG begeleiders als vast en vertrouwd gezicht voor gezinnen die kampen met meerdere problemen en het (nog) niet op eigen kracht kunnen. (B)JZ professionals in CJG Inroepen expertise topteam; jeugdarts, kinderpsychiater, orthopedagoog  Basis voor transformatie jeugdzorg

7 CJG: uitvoering 5 WMO taken Brede Ont- wikkeling Versterken van Kansen Passende Zorg Info & advies school Signaleren CJG- Toeleiden naar hulp er Bieden (licht) pedagogische ondersteuning CJGgeneralist CJG Passende zorg begeleider

8 Omslag naar nieuwe functies Profielen voor 3 functies door werkveld opgesteld. Input jeugd en ouders; wie willen zij naast zich voor advies en ondersteuning: welke competenties heeft zo iemand? Organisaties zijn gecommitteerd aan selectie kandidaten via talentenscan; match met competentieprofielen, zie ervaringen BJZ Noord Brabant. Alle kandidaten nemen ‘talentenpaspoort’ mee naar selectiegesprek CJG. Nicis en Pro Education professionaliseringstraject.

9


Download ppt "Context CJG = Focus op talenten en competenties, op wat de jeugd (al) wél kan = eigen kracht Leefwereld van jeugd en ouders staat centraal."

Verwante presentaties


Ads door Google