De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toekomstmodel Jeugdstelsel Waarom het anders moet & hoe het anders kan

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toekomstmodel Jeugdstelsel Waarom het anders moet & hoe het anders kan"— Transcript van de presentatie:

1 Toekomstmodel Jeugdstelsel Waarom het anders moet & hoe het anders kan
Quirien van der Zijden – in opdracht van Holland Rijnland

2 Hoe het nu kan gaan …… 1Gezin1Plan Huisarts Politie CJG School Moeder
Jeugd & Opvoedhulp Zorg voor LVB Jeugd-ggz BJZ MEE CIZ AMK Huisarts Politie 1Gezin1Plan CJG Volwassen ggz School Moeder Suzanne (8) Joris (6) Schuld hulp AMW

3 Richting en regie Fundamentele omslag noodzakelijk:
Van versnippering naar eenvoud Van hokjes denken naar brede inzet van hulpverleners: kwaliteitsverbetering Bezuinigingen pareren Dat lukt alleen als gemeenten in de regio samen: Visie, kernwaarden en stip op de horizon neerzetten De regie nemen Met zorgpartners uitwerking en invulling vormgeven Experimenteerruimte nemen en geven

4 1: het fundament Pedagogische civil society

5 2: De basisvoorzieningen
Basisvoorzieningen bieden: Hun reguliere aanbod (incl voorlichting, advies, versterken eigen kracht, stimuleren sociaal netwerk en activiteiten als sport, scouting etcetera) Preventieve programma’s Consulteren bij vragen het Jeugd&gezinsteam Indien pedagogische/psychologische hulp nodig is die de reguliere werkzaamheden overstijgen schakelen ouders zelf of met steun van basisvoorzieningen, het jeugd&gezinsteam in. Basisvoorzieningen JGZ, Onderwijs, kinderopvang, welzijn, huisarts, 1ste lijnsgezondheidszorg, sociale teams Pedagogische civil society

6 3: Het jeugd&gezinsteam
Jeugd&gezinswerkers bieden: Consultatie en advies aan basisvoorzieningen Gezinsbegeleiding & pedagogische en psychologische jeugdhulp (kort/lang/intensief/extensief) Werken met 1Gezin1Plan Schakelen daarbij zonodig rechtstreeks specialisten in Schakelen zonodig Raad in, werken samen met gedwongen hulp Teams met handelingsruimte: samen brede expertise opvoeden en opgroeien in moeilijke omstandigheden (nu versnipperd over MW, MEE, Toegang BJZ, jeugd&opvoedhulp, jeugdggz, OBC’s/VG-sector) ingebed in de basisvoorzieningen ruime kaders en verantwoordelijkheid stevige coaching Gebiedsgericht team Jeugd&gezinswerkers Basisvoorzieningen CJG Pedagogische civil society

7 4: inschakelen specialisten
Inschakelen indien nodig om gezinsdoelen te realiseren, bijvoorbeeld voor: Consultatie Specialistische diagnostiek Specifieke therapieën (Deeltijd) Verblijf Specialistische expertise Jeugd&gezinswerkers Basisvoorzieningen Pedagogische civil society

8 6: inschakelen hulp in gedwongen kader
Specialistische expertise Hulp in gedwongen kader Jeugd&gezinswerkers Basisvoorzieningen Pedagogische civil society

9 7: Verbinding andere domeinen
1Gezin1Plan met: Gezin, sociaal netwerk, basisvoorzieningen, specialisten, jeugdbescherming, Volwassenzorg Gemeentelijke voorzieningen (WMO, W&I, Schuldhulp), sociale teams, woningbouw Specialistische expertise Hulp in gedwongen kader Jeugd&gezinswerkers Basisvoorzieningen Pedagogische civil society

10 Huisarts CJG School Moeder Suzanne (8) Joris (6)
Jeugd & Opvoedhulp Zorg voor LVB Jeugd-ggz BJZ MEE CIZ Huisarts CJG School Moeder Suzanne (8) Joris (6)

11 Moeder van Suzanne en Joris
Specialistische expertise Jeugd&gezinswerker Moeder Suzanne (8) Joris (6) Basisvoorzieningen Pedagogische civil society

12 Wat betekent dit voor ….. de cliënt:
1 Gezinswerker die zelf pedagogische/psychologische hulp verleent, niet loslaat, Zonodig samen met jou de benodigde ondersteuning organiseert in samenhang met andere voorzieningen: 1Gezin1Plan

13 Meer nodig dan schuiven met taken ….
Daadwerkelijke vertaling van uitgangspunten Jeugdwet: Ouders maken gebruik van eigen kracht, talenten, mogelijkheden Ouders nemen eigen verantwoordelijkheid en houden zelf regie Naar toekomstmodel jeugdhulp: Professionals vertrouwen op en versterken eigen kracht, eigen verantwoordelijkheid en regie van ouders Organisaties vertrouwen op en versterken eigen kracht, eigen verantwoordelijkheid en regie van professionals Gemeenten vertrouwen op en versterken eigen kracht, eigen verantwoordelijkheid en regie van zorgorganisaties Gevolgen besturing: van “controle en beheersen” naar sturen op kernwaarden

14 Wat betekent dit voor ….. de zorgorganisaties
Hulp Jeugd&Gezinsteam wordt nu (oa) geboden door: * Maatschappelijkwerk en MEE * 1stelijns jeugdpsychologen/pedagogen * Toegang BJZ + provinciale jeugd&opvoedhulp * Zorgaanbieders verstandelijk gehandicapten * Jeugd-ggz / centra kinder&jeugdpsychiatrie Professionals verhuizen van huidige organisatie naar J&Gteam Proeftuinen: starten in 2014 met ten minste 6 teams


Download ppt "Toekomstmodel Jeugdstelsel Waarom het anders moet & hoe het anders kan"

Verwante presentaties


Ads door Google