De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ZUID-HOLLAND NOORD. Pilot Integrale ondersteuningstoewijzing Zuid-Holland Noord (Holland Rijnland) KETENAANPAKJEUGDKETENAANPAKJEUGD.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ZUID-HOLLAND NOORD. Pilot Integrale ondersteuningstoewijzing Zuid-Holland Noord (Holland Rijnland) KETENAANPAKJEUGDKETENAANPAKJEUGD."— Transcript van de presentatie:

1 ZUID-HOLLAND NOORD

2 Pilot Integrale ondersteuningstoewijzing Zuid-Holland Noord (Holland Rijnland) KETENAANPAKJEUGDKETENAANPAKJEUGD

3 Ketenaanpak jeugd Zuid-Holland Noord Overlijden Savanna: samenwerking gezocht met instellingen, provincie en regiogemeenten 15 gemeenten 11 (zorg)instellingen 6 samenwerkingsverbanden (PO en VO) CJG’s, Verwijsindex, Zorgcoordinatie (1 gezin 1 plan), transitie jeugdzorg KETENAANPAKJEUGDKETENAANPAKJEUGD

4 Pilot integrale ondersteuningstoewijzing Gemeenschappelijke opgave onderwijs/gemeenten: Nieuwe manier van ondersteuningstoewijzing ontwikkelen KETENAANPAKJEUGDKETENAANPAKJEUGD

5 Eén gezin, eén kind, eén jongere, eén leerling, één plan 1 gezin 1 plan NU Uitgangspunten: Regie zoveel mogelijk bij ouder, herstel dagelijks leven, eigen kracht versterken, betrekken sociale netwerk, gezamenlijk gezinsplan Nu vooral bij mpg gezinnen en aan de achterkant KETENAANPAKJEUGDKETENAANPAKJEUGD

6 1 gezin, 1 jongere, 1 kind, 1 plan naar voren! Waar een kind ook oppopt Eenvoudige vragen snel antwoord Meer complex: kijken wat er breed nodig/mogelijk is: onderwijs, alle leefgebieden, overige decentralisaties Waar nodig diagnostiek, specialistische kennis beschikbaar, naar voren 1 integraal plan: zorg arrangeren. Gezinsplan = “indicatie” KETENAANPAKJEUGDKETENAANPAKJEUGD

7 Pilot In elke subregio 1 cjg met integraal team (ook onderwijs: onderscheid PO/VO) JGZ, MW, BJZ, IPB In elke subregio een team beschikbaar met specifieke deskundigheid LVB,GGZ, etc. Bij nieuwe casussen kijken hoe dit werkt. Ruimte vragen aan Provincie, Zorgkantoor etc. KETENAANPAKJEUGDKETENAANPAKJEUGD

8 Fasering Gezamenlijke startbijeenkomst 1 e versie van werkwijze arrangeren 3 x 3 maandelijkse cycli In de praktijk uitproberen: van onderop! Terugkoppelen, bijstellen KETENAANPAKJEUGDKETENAANPAKJEUGD

9 Wat is er lastig? Fasering invoering passend onderwijs en transitie jeugdzorg niet synchroon PO (lokaal) heel anders dan VO (regionaal) Samenwerkingsverbanden nog onzeker over toekomst Hoe schoolbesturen betrekken? Bezuinigingen KETENAANPAKJEUGDKETENAANPAKJEUGD

10 Wat is er lastig? Loskomen van huidige structuren of behouden? Relatie met zorg in en om school (ZIOS) Bestuurlijke overlegtafel? LEA/REA? Ruimte professionals versus kostenbeheersing (gemeenten) Integraal werken intern (gemeenten) en extern (instellingsbelangen) Transitie en transformatie en relatie met overige decentralisaties (3D), niet alleen kind, ook ouders. KETENAANPAKJEUGDKETENAANPAKJEUGD

11


Download ppt "ZUID-HOLLAND NOORD. Pilot Integrale ondersteuningstoewijzing Zuid-Holland Noord (Holland Rijnland) KETENAANPAKJEUGDKETENAANPAKJEUGD."

Verwante presentaties


Ads door Google