De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorgstructuur Jeugd Gemeente Hengelo, juni 2013. Huidige inrichting zorgstructuur 0-4: voorposten JGZ 4-12: voorposten JGZ/ AMW 12+: ZAT VO en ROC, stedelijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorgstructuur Jeugd Gemeente Hengelo, juni 2013. Huidige inrichting zorgstructuur 0-4: voorposten JGZ 4-12: voorposten JGZ/ AMW 12+: ZAT VO en ROC, stedelijk."— Transcript van de presentatie:

1 Zorgstructuur Jeugd Gemeente Hengelo, juni 2013

2 Huidige inrichting zorgstructuur 0-4: voorposten JGZ 4-12: voorposten JGZ/ AMW 12+: ZAT VO en ROC, stedelijk jeugdgroepenoverleg op plekken waar de jeugd veel komt bespreking zorg voor jeugdige en/of gezin mogelijk, indien nodig doorverwijzing uitgangspunten één gezin, één plan, preventief Opschaling: zorgteams per wijk, mdo’s Onafgestemde zorg vlot trekken

3 Ontwikkelingen afgelopen jaren Geëxperimenteerd –Toolbox –Eigen Kracht –Wrap Around Care: GRIP team –Inrichting vanuit CJG van LOES inlooppunten, LOES op school Uitgangspunten zijn aangescherpt, nu in huidige jeugdbeleid: Ambitie De jeugd in Hengelo groeit positief op. Het opvoeden van jeugdigen doen ouders op eigen kracht in een omgeving waar zij samen met professioneel opvoeders optrekken. De volgende uitgangspunten worden gehanteerd: oNadruk op de gewone, positieve ontwikkeling. oTalentontwikkeling voor iedereen. oVersterken van de eigen kracht. oOndersteuning en zorg zoveel mogelijk in de eigen omgeving.

4 Komende periode Insteken op: Niet doorverwijzen, maar doen en erbij halen! 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur Eigen Kracht voorop Ondersteuning/zorg in eigen omgeving Vanuit ontwikkelingen die komen gaan -Transitie Jeugdzorg -Passend Onderwijs -Transitie AWBZ

5 Inrichting bestaande zorgstructuur Jeugd 0-4: –Voorpost JGZ voor peuterspeelzaal centraal via intern pedagogisch begeleiders (ipv locaties) en ook orthopedagoog JGZ bij betrokken –Voorpost JGZ voor kinderopvang 0-4 2 x per jaar structureel contact, per organisatie ipv per locatie 4-12: –Voortzetting JGZ en AMW voorposten, nauwere afstemming met primair onderwijs, behoefte aan verdere uitwerking/aanscherping werkwijze en in elkaar overgaan van zorg in en zorg om de school –Ook JGZ voorpost voor BSO’s per organisatie 12+: –Evaluatie ZAT’s VO begin 2013, op basis van bevindingen waarnodig bijgestelling Opschaling: -In plaats van 3 zorgteams per stadsdeel 1 stedelijk zorgteam per 1/1/2013 -Voortzetting Wrap Around Care mogelijk -Eigen Kracht Conferenties voor gezinnen in Hengelo mogelijk

6 Inzet procesmanagement Consultatiefunctie bij vragen over zorg, de weg in de zorg 1 stedelijk zorgteam Doelgroepspecifieke overleggen: –Stedelijk jeugdgroepenoverleg (nauwe relatie met vroegsignalering jeugd) –Complexe casuistiek (in nauwe samenwerking met veiligheidshuis) –Huisverboden –Casuistiek huiselijk geweld –MDO’s Coaching in zorgstructuur –Wrap Around Care, GRIP –Via andere lijnen zorgstructuur (dit verder ontwikkelen) Capaciteit = van 3,5 fte naar 2,0 fte Bereikbaarheid blijft = procemanagement@hengelo.nlprocemanagement@hengelo.nl


Download ppt "Zorgstructuur Jeugd Gemeente Hengelo, juni 2013. Huidige inrichting zorgstructuur 0-4: voorposten JGZ 4-12: voorposten JGZ/ AMW 12+: ZAT VO en ROC, stedelijk."

Verwante presentaties


Ads door Google