De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WIE STAAN VOOR U? Sandra Klokman Noor Bosch RIBW

Verwante presentaties


Presentatie over: "WIE STAAN VOOR U? Sandra Klokman Noor Bosch RIBW"— Transcript van de presentatie:

1 WIE STAAN VOOR U? Sandra Klokman Noor Bosch RIBW www.dankersklokman.nl
Noor Bosch RIBW

2 WAT = WRAP AROUND CARE (WAC)?
een manier van van intergraal samenwerken waarbij het gezin centraal staat en de hulpverleners zich dienstbaar opstellen naar het gezin toe! de vraag van het gezin is leidend en niet het aanbod, met als doel dat ouders weer grip krijgen op hun eigen proces hier begint de empowerment/eigen kracht!

3 OVER WIE GAAT WAC? 5 % gebruikt 75% van de middelen.

4 HOE ZIET EEN WAC-TEAM ERUIT?
ervaren professionals meerdere deelnemende organisaties 6 uur per gezin/ 24 uur per week bepalen samen criteria voor toelating doen wat nodig is hulp trek je naar binnen andere hulpverleners committeren zich aan het plan

5 PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN
professional heeft ruimte nodig denken buiten kaders/regels visie en ondersteuning voorwaarde voor succes aanhaken bij alle zorgdomeinen, het spreken van de zelfde taal durven los te laten van de vertrouwde kaders

6 OPLOSSINGEN ZITTEN VAAK OOK IN PROCES
wethouders/ambtenaren/bestuurders doen mee en onderschrijven deze visie en verandering buiten eigen “koker” treden, de vraag leidend laten zijn doorzettingsmacht/mandaat en lef zijn hiervoor nodig vertrouwen in de werkers en hun opdracht!

7 RESULTATEN VAN ONZE WAC-PILOTS
ontwikkeling van de teams, professionalisering sociale diensten en woningcorporaties kruipen dichter naar elkaar/ ontschotting zorgaanbieders willen graag meedoen monitoring toont aan: minder problemen/minder lange hulp. mandaat en doorzettingsmacht is essentieel

8 RESULTAAT IN HET GEZIN sturen op outcome, kwaliteit van de output
intensieve gezinscoaching kan worden vervangen door lichte outreachende hulp cultuur in organisaties moet passen in de manier van werken zorgstructuur (vindplaatsen) weten teams steeds beter te vinden relatie tussen cliënt en hulpverlener bepaald in hoge mate succes

9 WAC = MEER! WAC als één van de belangrijkste leeromgevingen voor professionals én beleid Onverwachte effecten van beleid Lerende organisaties Transformatieproof professionals én beleidsorganisaties

10 TAXONOMIE VAN JE OPGAVE

11 OP WELKE DOMEINEN WILLEN WE LEREN?
Benadering en bejegening Maatwerk Zorg dichtbij Ontsluiten van zelfredzaamheid Ingang Informatiepositie Improductieve bureaucratie

12 HOE? LEREN OP 1E ORDE NAAR 3E ORDE, EN WEER TERUG
Beleid en organisatie (3e orde) Teams WAC, wijk, jeugd (2e orde) Huishouden (1e orde)

13 VOORSPELLING: HET RADARWERK VAN EEN GEZIN MET PROBLEMEN
Zorg, onderwijs, justitie, jeugdzorg, etc. Financiën, wonen (bestaanszekerheid) Overzicht (zelfredzaamheid)

14 VRAGEN? CONTACT? Sandra Klokman klokman@dankersklokman.nl Noor Bosch


Download ppt "WIE STAAN VOOR U? Sandra Klokman Noor Bosch RIBW"

Verwante presentaties


Ads door Google