De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presenetatie Landelijke Studiedag Multiproblemgezinnen 30 mei 2013 Ellen Loykens Molendrift 050-3185142.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presenetatie Landelijke Studiedag Multiproblemgezinnen 30 mei 2013 Ellen Loykens Molendrift 050-3185142."— Transcript van de presentatie:

1 Presenetatie Landelijke Studiedag Multiproblemgezinnen 30 mei 2013 Ellen Loykens Molendrift 050-3185142

2 Multiproblemgezinnen (deze lezing centraal) Hulpverlening aan cliënten waarin meerdere instanties samenwerken Structurele samenwerking tussen organisaties die samen met cliënten hun plan van aanpak willen delen Hulpverleningsplannen delen met meerdere hulpverleners van 1 organisatie 1gezin1plan tool voor alle handelingsplanning

3 Intensieve hulp in de leefomgeving Hulpverlener coördineert hulpverlening én biedt zowel therapeutische als praktische hulp Goede samenwerking tussen instellingen; 1 hulpverlener verantwoordelijk voor gezin en 1 plan per gezin Algemeen werkzame factoren van goed hulpverlenen Goede ondersteuning hulpverlener middels training of supervisie Multiproblemgezinnen: Wat werkt? NJI

4 Bijeenbrengen betrokkenen, aanbod, historie Delen van volledige dossiers staat 1 gezin 1 plan werkwijze in de weg Beginnen vanuit de hoofdpunten, samenvattend: versimpelen, orde scheppen, overzichtelijk maken Situatie->perspectief / haalbare stappen (maatwerk) Zoveel mogelijk naar zelfstandigheid Voordoen, enthousiasmeren maar tegelijk afdwingen Gedragsverandering van hulpverleners & client Visie benadering multi ‘problem’ clienten

5 1Gezin1plan.nl ondersteunt de communicatie tussen betrokkenen: “wie doet wat en wanneer?” SAMENWERKEN rondom èn met het gezin (/de cliënt) Zorgtrajecten met meerdere hulpverleners Voor alle betrokkenen toegankelijk via internet Ontwikkeld voor en door hulpverleners Altijd inzicht in actuele stand van zaken Transparant SAMENwerken Geen tegenstrijdige of dubbele hulpverlening Communicatie verloopt efficiënter 1Gezin1plan.nl

6 Voorbeelden trajecten Vader, moeder, twee zonen Gezinscoach Behandelaar vader Medewerker BJZ Leerkracht zoon 2 Behandelaar zoon 1/ moeder Wijkagent Ouders, dochter Pgb begeleider Mentor school Behandelaar dochter en ouders 1Gezin1plan.nl is te gebruiken voor bijna alle type cliënten/gezinnen en problematiek.

7 Wat wordt gedeeld?

8 SITUATIE Alleen informatie die nu relevant is voor betrokkenen

9 AANPAK Wenselijk vooruitzicht voor cliënt/gezin gerelateerd aan de problematiek Doelen en de daar aan gekoppelde acties (ook cliënt/gezin heeft acties) Doelen zijn overkoepeld (1gezin1plan) Het verloop wordt aangegeven door de verantwoordelijke achter de actie Aan acties wordt een betrokkene en deadline gekoppeld

10 BETROKKENEN Ouders/cliënt geven toestemming voor het toevoegen Alle betrokkenen kunnen gegevens inkijken, toevoegen en wijzingen Een van de betrokken hulpverleners krijgt de zorgcoördinatie in 1gezin1plan.nl toegewezen. Deze persoon draagt zorg voor het toevoegen van betrokkenen (met toestemming ouders/cliënt) en voor helpen gebruikers bij gebruik 1gezin1plan.nl.

11 NOTITIES Melding incident, verslag contact, wijziging situatie, dagboeknotitie, overig Email naar alle betrokkenen

12 BIJLAGEN AGENDA

13 OVERIG

14 Invoering van 1gezin1plan.nl vraagt om meer dan het alleen uitdelen van een de handleiding: Hulpverleners die echt naast cliënt/gezin gaan staan en hun doelen centraal stellen Hulpverleners die de krachten bundelen met collega's uit andere instellingen Hulpverleners die de energie willen steken in het veranderen en verbeteren van de communicatie Managers die het nieuwe werken ‘standaardiseren’ en afdwingen Bestuurders die collegiaal samenwerken, en hun medewerkers stimuleren en de ruimte geven dat ook te doen Op alle niveaus: elkaar aanspreken en dan serieus nemen: samen op! INVOEREN

15 OPSTARTEN 1.Toestemming ouders / client 2.Informeren betrokkenen 3.Aanmaken nieuwe client 4.Invoeren betrokkenen: Professionele betrokkenen via tabblad betrokkenen Ouders via het tabblad persoonsgegevens 5.Invoeren situatie en aanpak (doelen en acties) 6.Overige informatie invullen wanneer van toepassing (notities, bijlagen, agenda) 7.Up to date houden van het dossier door alle betrokkenen Vragen via: info@1gezin1plan.nl

16 Meer informatie Rixt Hoekstra r.hoekstra@molendrift.nl Ellen Loykens e.loykens@molendrift.nl Maarten Wetterauw m.wetterauw@molendrift.nl www.1gezin1plan.nl

17 Nora B. Jasper M. Roy C. Fam. V. Robin E. Fam. R. Mia de V.


Download ppt "Presenetatie Landelijke Studiedag Multiproblemgezinnen 30 mei 2013 Ellen Loykens Molendrift 050-3185142."

Verwante presentaties


Ads door Google