De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SAMEN AAN ZET Opbrengstgericht werken voor docenten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SAMEN AAN ZET Opbrengstgericht werken voor docenten."— Transcript van de presentatie:

1 SAMEN AAN ZET Opbrengstgericht werken voor docenten

2 Voorstellen en achtergrond
Wat is jouw sleutelervaring tot nu toe in het onderwijs? Wie/wat heeft er toe gedaan? Waarom ben je hier?

3 Achtergrond (om nog eens door te lezen)
‘Naar hogere leerprestaties in het VO’ ‘Beter presteren VO’ Bestuursakkoord VO (SaZ) Nieuw wegingskader Inspectie 3 speerpunten: determinatie, toets beleid, OGW

4 Wat is OGW? (Eigenlijk goed onderwijs)
Opbrengstgericht werken is het: systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van de onderwijsprestaties waarbij alle betrokkenen zich laten sturen door de uitkomsten van verschillende opbrengsten/data op basis waarvan gericht actie wordt ondernomen om doelstellingen en activiteiten aan te passen.

5 Vraag Lees de definitie van OGW.
Wat doe je al in de praktijk? En, wat niet? Kun je een voorbeeld geven? Hoe ziet dat eruit? Wat doe je zelf? Wat doen de leerlingen? Beschrijf zo concreet mogelijk.

6 Wat is het doel van OGW? Niet alleen richten op prestaties (terugkijken), maar resultaten analyseren en gebruiken om vooruit te kijken: Hogere verwachtingen/doelen stellen. Feedback geven. Gebruik van metingen om ontwikkelingen te volgen van leerling/docent. Consequenties verbinden aan de analyses: bijsturen/verbeteren.

7 Doel II Hierdoor bijdrage leveren aan school-ontwikkeling en verantwoording: Gerealiseerde leerwinst inzichtelijk maken. Beter onderbouwde verantwoording over wat effectief is in de klas.

8 Kern: Samen OGW Het verhogen van opbrengsten vraagt om vooruit kijken, doelen stellen en op basis daarvan onderwijs beter inrichten. Daarvoor moet je behaalde resultaten analyseren en interpreteren. In een gesprek met je leidinggevende (professionele ruimte en gedeeld leiderschap). OGW vraagt gezamenlijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid van: Docenten Teamleiders Schoolleiding Kwaliteitszorgmedewerkers

9 Doel van de pilot Komen tot een samenwerking tussen leidinggevende-docent waarbij de analyse van opbrengsten in gezamenlijkheid tot stand komt, waarbij op basis van de analyse in gezamenlijkheid actie wordt ondernomen.

10 Zes bouwstenen

11 Opbrengsten Welke opbrengsten wil je als school creëren? Wat zijn opbrengsten? Kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Welke opbrengsten/data heb je tot je beschikking? Welke opbrengsten/data ontbreken nog?

12 9 stappen OGW een visie hebben op leren en onderwijs waarin hoge verwachtingen van de school, zichzelf en de leerlingen centraal staan, de visie vertalen in heldere en meetbare (leer)doelen, op basis hiervan het onderwijs in richten, sturen op het realiseren van de gewenste doelen door (prestatie-) afspraken met docenten/leerlingen, hiertoe de vorderingen (zowel harde resultaten als zachte vaardigheden) continu meten, deze analyseren (in hoeverre zijn doelen/normen bereikt, hoe is dat per klas/leerjaar/vak/docent en in vergelijking met vorig jaar), de resultaten verklaren (waar ligt het aan?), de resultaten bespreken door feedback te geven aan en te krijgen, op basis van de feedback de activiteiten/werkwijze bijstellen.

13 Opbrengstgericht cultuur
Hoge doelen en verwachtingen van jezelf en van elkaar. Structureel analyseren. Verbeteren: actie! open en veilige cultuur voor reflectie en feedback.

14 Verzoek volgende keer Kies een leerling uit.
Bepaal a.d.h.v. kwalificatie, socialisatie, persoonsvorming: Welke data je hebt? Welke data er ontbreken en hoe je daaraan komt? Neem de data mee.

15 Ontwerp laboratorium Probleem: gegevens in leerlingvolgsysteem worden niet goed ingevoerd. Daardoor komen we niet tot een weloverwogen oordeel bij de leerlingbespreking.

16 Ontwerp laboratorium Analyseer de situatie o.b.v. 7 bouwstenen.
Ontwerp een plan voor komend jaar. Opbrengsten Doelen Iedereen betrokken Systematisch Sturing Gedragsverandering


Download ppt "SAMEN AAN ZET Opbrengstgericht werken voor docenten."

Verwante presentaties


Ads door Google