De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Startbijeenkomst Leren Leren in een professionele oefencultuur

Verwante presentaties


Presentatie over: "Startbijeenkomst Leren Leren in een professionele oefencultuur"— Transcript van de presentatie:

1 Startbijeenkomst Leren Leren in een professionele oefencultuur

2 Agenda Welkom De opbouw van het scholingstraject
Leren Leren in een professionele oefencultuur Feedback geven en ontvangen Data verzamelen en interpreteren Het dataverzamelingsinstrument Huiswerkopdracht

3 Wat staat centraal in het scholingstraject?
Het verzamelen en duiden van leerlingdata rondom Leren Leren Het creëren van een gemeenschappelijke ‘teamtaal’ ten aanzien van leerkrachtvaardig- heden bij Leren Leren Het oefenen van een aantal concrete leerkracht- vaardigheden in het kader van Leren Leren Het analyseren en ontwerpen van een taak met behulp van praktische handvatten en tips

4 Opbouw van het traject Startbijeenkomst: professionele oefencultuur en dataverzameling Vervolgbijeenkomst 1: taken analyseren en ontwerpen Vervolgbijeenkomst 2: procesfasering Vervolgbijeenkomst 3: feedback geven aan leer- lingen tijdens Leren Leren

5 Leren Leren Hoe was het ook al weer ….. De leerlingen leren belangstelling hebben voor de wereld om hen heen, ze leren deze gemotiveerd te onderzoeken en daarin taken uit te voeren, waarbij ze gebruik maken van informatie, strategieën en vaardigheden, en ze leren reflecteren op eigen handelen.

6 Leren Leren in een professionele oefencultuur

7 Het realiseren van een professionele oefencultuur als basis
Er zijn onderlinge afspraken over coaching, ondersteuning en begeleiding Er wordt data verzameld over leerlingen, maar ook over leraren Er is sprake van een gemeenschappelijk taal ten aanzien van leerkrachtvaardigheden Leerkrachtvaardigheden zijn bepreekbaar en worden waar nodig (in)geoefend Er is sprake van een vertrouwensbasis tussen de leraren Feedback geven en ontvangen maakt onderdeel uit van de (oefen)cultuur De lat ligt permanent hoog voor leerlingen en leraren

8 De sleutel tot succes = De leraar Staat model Zorgt voor structuur
Werkt doelgericht Zorgt voor veiligheid en vertrouwen Legt de lat hoog!

9 Opbrengstgericht

10 Wat moet je van elkaar weten?

11 Kijken … naar je zelf en de ander…

12 Practice doesn’t make Perfect:
Practice makes Perfect Doug Lemov

13 Even professioneel oefenen
Feedback geven en ontvangen

14 Feedback Eén van de belangrijkste pijlers van een professionele oefencultuur: Feedback is een boodschap over het gedrag, de prestaties of de vaardigheden van de ander Geeft belangrijke informatie t.a.v. de ontwikkeling van leerkrachtvaardigheden Leren Leren

15 Feedback Eén van de belangrijkste pijlers van een professionele oefencultuur: Geeft belangrijke info t.a.v. de ontwikkeling van leerkrachtvaardigheden Beschrijvend Specifiek Bruikbaar … en rekening houdend met de behoefte van beiden, gewenst, op het juiste moment en correct

16 De zes essentiële leerkrachtvaardigheden

17 Wat zijn de essentiële leerkracht-vaardigheden bij Leren Leren?
Een leraar kan data duiden Een leraar kan een taak analyseren Een leraar kan een taak aanpassen of ontwerpen Een leraar kan het leerstofaanbod Leren Leren faseren Een leraar kan leerlingen die Leren Leren op een adequate manier begeleiden Een leraar kan feedback geven op zowel het product als het proces dat leerlingen laten zien

18 Geef mij feedback: Laat me stoom afblazen Gebruik de kijkwijzer
Geef me feedback over mijn sterke punten Geef me feedback over ontwikkelings-mogelijkheden Bespreek mijn voornemens Maak afspraken met mij Wanneer kom ik er met jullie op terug?

19 Feedback ontvangen (wat moet ik doen?)
Luisteren naar de feedback die ik krijg De feedbackgever om een toelichting vragen als ik niet helemaal begrijp wat hij/zij bedoelt Waardering tonen ten aanzien van de feedback die ik heb gekregen Erover nadenken en niet in de verdediging schieten Iets met de feedback doen

20 Dataverzameling bij Leren Leren

21 Stappen bij denken en handelen
Wat verwacht je te zien in een les of na een bepaalde periode (voorspellen)? Op welke manier kan ik het beste informatie verzamelen (bijv. werk van leerlingen, observatielijsten)? Hoe maak je de verzamelde data zo veel mogelijk objectief, dus zonder al te veel interpretaties? Welke vragen roepen de data bij je op en wat kun je met eventuele antwoorden op die vragen?

22 Reflectie op dataverzameling

23 Waaruit bestaat het instrument?
Een dataverzamelingsinstrument met 19 hoofd- taken in het kader van Leren Leren Een verklaring van de hoofdtaken Een aantal algemene tips met betrekking tot Leren Leren Een aantal concrete activiteiten met leerlingen in het kader van Leren Leren Een checklist voor tussentijdse observaties

24 Huiswerkopdracht Maak een filmopname (max. 5 minuten) van een les waarin Leren Leren een belangrijke plek heeft Het gaat met name om de wijze waarop de leraar instructie geeft op de taak en rekening houdt met de behoeften van leerlingen Breng dit fragment mee bij de volgende bijeenkomst


Download ppt "Startbijeenkomst Leren Leren in een professionele oefencultuur"

Verwante presentaties


Ads door Google