De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beroepsvaardigheden onderdeel van SBC

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beroepsvaardigheden onderdeel van SBC"— Transcript van de presentatie:

1 Beroepsvaardigheden onderdeel van SBC
Feedback geven en ontvangen

2 Inhoud Notitie werkboekje Introductie verschillende vormen feedback
Casus uitvoeren Theorie Verdieping onderwerp

3 Zes iam-competenties in relatie tot BV-lessen

4 Verschillende vormen van feedback
In een creatief proces In een zakelijke situatie Op de persoon Creatief proces => iteratieve werkwijze impliceert continue feedback vragen aan de opdrachtgever en deze input verwerken in het eindresultaat. Het product en de opdrachtgever staan centraal. Zakelijke, ook wel studie => in samenwerking en vergaderingen vraag je input van alle deelnemers maar ook feedback op gemaakte documenten en of concepten. Het het product staat centraal. Persoon => jouw gedrag staat centraal, dus niet je persoonlijkheid of handicap of gebruik van hulpmiddelen.

5 Feedback geven en ontvangen is een gesprekstechniek.
Je moet er wel even mee oefenen om het je eigen te maken!!

6 Casus Zie extra word doc. Maak de setting eenvoudig het gaat om het feedback geven. Maak een onderscheid tussen feedback en kritiek.

7 Theorie Wat houdt feedback in?
Definitie: informatieve reactie over het waargenomen gedrag van de andere. In het Engelse begrip “feedback” zit het woord voeden. Zorgen dat een ander informatie krijgt (waarover hij zelf niet beschikt) om van te leren. Definitie komt uit de dikke van Dale. Laat ze zelf ook nadenken over een definitie. Wanneer gebruik je dit tijdens je studie en wanneer gebruik je dit later tijdens je werk? Samenwerken met anderen Afstemmen Relaties onderhouden Als collega Als leidinggevende

8 Theorie feedback geven
Waar moet feedback aan voldoen om effectief te zijn? Voordat je begint: Kies de juiste omstandigheden / setting. Zorg dat het actueel is en spaar niet op. Hou het kort. Alleen feedback geven op gedrag, niet op karaktereigenschappen of beperkingen. Doe geen veronderstellingen over de motieven van een ander. (normatief) Spreek voor jezelf en kijk ook naar je eigen aandeel. Omstandigheden: Als je iets persoonlijks wilt zeggen dan doe je dit niet waar iedereen bij zit. Denk na over de setting. Actueel: Dan is het makkelijker terug te halen, hoe langer je wacht des te complexer het wordt om terug te halen hoe iets gebeurd is. Kort: Mensen hebben maar 20 sec. aandacht. Dus hou het kort. Concreet gedrag: Alleen gedrag wat zichtbaar is beschrijf je. Normatief: Spreek geen waardeoordeel uit. Dit zorgt voor extra weerstand. Je weet nooit waarom mensen iets doen. Eigen aandeel: Zorg dat je ook naar je eigen aandeel kijkt. Misschien zitten er wel gevoeligheden bij jou. Of reageert een ander op iets wat jij net deed.

9 Theorie feedback geven

10 Theorie feedback geven
Als je feedback geeft, benoem dan de 3 G’s: 1.Gebeurtenis: concreet, waarneembaar gedrag. Voorbeeld: Niet: “Jij luisterde niet naar de reactie van Peter.” Wel: “Toen Peter reageerde op jouw voorstel, zag ik dat jij in je agenda aan het bladeren was.” De 3 G’s, makkelijk hulpmiddel om te onthouden. Concreet waarneembaar gedrag, is gedrag waar we iets aan kunnen doen. Dat iemand een tic heeft of mank loopt kan je niets aan doen. Heeft geen nu om hier feedback op te geven. En zorg er voor dat je de ik-vorm altijd gebruikt. De voorbeelden geven aan hoe het wel en niet moet. Je kan ze ook zelf een voorbeeld laten geven nadat ze de niet vorm hebben gezien.

11 Theorie feedback geven
2. Gevoel of gedachte: Wat gebeurt op dat moment met jou / hoe komt het op jou over? Voorbeeld: Niet: “Dat vind ik belachelijk. Dat kan je niet maken.” Wel: “Dat geeft mij het gevoel dat je Peter niet serieus neemt.” Leg bij deze stap ook een lijn naar de ontvanger. “Kun je het je voorstellen dat ik het zo opvat?” “Begrijp je wat ik bedoel?” Als hij het niet begrepen heeft dan merk aan zijn reactie dat je of meer moet toelichten of op een andere manier moet duidelijk maken wat je bedoelt. In teamverband is het mogelijk dat een ander je op dat moment soms bijstaat omdat die wel begrijpt wat je bedoelt.

12 Theorie feedback geven
3.Gevolg: Welk effect heeft dit op jou? Voorbeeld: Niet: “Dat moet je niet meer doen.” Wel: “Hierdoor ontmoedig je mij om ook te reageren en hou ik mijn mond.” Met het uitleggen van het effect Leg de ontvanger duidelijk uit waarom je

13 Theorie feedback ontvangen
4 stappen bij het ontvangen van feedback: Stap 1. Luisteren, wacht tot de feedback gever klaar is Stap 2. Vraag om verduidelijking zonder het aan te vechten. “Wat bedoel je precies?” Stap 3. Instemmen met kritiek Instemmen met de waarheid. Instemmen met het recht van een andere mening van een ander. Stap 4. Probleem oplossen en afspraken maken Zijn er zaken die nog aandacht vragen, maak daar afspraken over. Laat geen losse eindjes over. Welke reacties kan je van de ontvanger verwachten als de feedback niet effectief is? Kritiek vermijden, negeren of ontkennen Van onderwerp veranderen Excuus verzinnen Horen maar niet luisteren Tegenaanval Zelfspot Toegeven om er snel van af te zijn Stap 1: Luister zonder in de verdediging te schieten Luister zonder te onderbreken Schrijf mee zodat je bij stap 2. kan doorvragen Stap2: Vaak is de eerste feedback erg algemeen en wordt duidelijk door meer informatie te vragen over het concrete voorval. Wat bedoel je met …? Wat deed ik precies? Stap 3. Instemmen met de waarheid: Kijken naar wat waar is in de feedback van de ander. Instemmen met het recht van een andere mening van een ander: Geef aandacht aan de mening van de ander en leg uit waarom je het er niet mee eens bent.

14 Feedback geven en ontvangen
Overdreven filmpje over feedback maar wel met de juiste stappen. 14

15 Feedback geven/ontvangen
Complimenten geven en krijgen. Let op: hanteer de feedback-regels…. Gebeurtenis Gevoel Gevolg Zorg voor papier en plakband. Plak bij iedereen een papiertje op de rug. Stel ongeveer 3 tot 4 groepen samen. En laat ze allemaal een compliment bij elkaar op de rug schrijven. Als iedereen klaar is moeten ze de complimenten in hun eigen groep voorlezen. Als iedereen klaar is bespreek je met je groep wat er bij jezelf gebeurde en geef je elkaar feedback als je herkent wat de ander verteld. Pas de regels netjes toe. Docent loopt rond, luistert en bemoeit zich overal mee.

16 Feedback geven en ontvangen
Oefening Bespreek met je groep het feedback geven en ontvangen. Wat zijn jullie ervaringen? Zijn er punten die het feedback geven en ontvangen makkelijker maken? Of ontbreekt er nog wat….

17 Let op: Feedback is een mening van een persoon op gedrag. Gedrag kun je veranderen. Feedback is geen aanval, als persoon kun je niet veranderen. Feedback geven en ontvangen stelt mensen in een kwetsbare positie, hou daar rekening mee. Geef gedoseerd feedback, niet alles in 1 keer. Stop met feedback geven als de ontvanger dit aangeeft. Geef alleen feedback als het veilig genoeg is in een groep en over gedrag in een gemeenschappelijke context, waarvan alle leden van de groep van op de hoogte zijn.

18 Verdieping De “sandwich methode” Start met wat je goed vond.
Daarna feedback Afsluiten met nog een positief punt Zorg dat wat je noemt bij de start en het eind (positief) niet hetzelfde is. En zorg er voor dat het iets anders is dan wat je als feedback benoemt.

19 Hoe kunnen mensen reageren op feedback?
Voorbeelden: Iemand gaat in de aanval en keert de feedback om naar de gever. Iemand kan niet met de feedback omgaan en ontkent het, is afwerend of ontloopt de feedback. Iemand kan in de verdediging gaan en/of gaat de discussie aan. Iemand verstart helemaal bij het horen van feedback en kan dus niet meer luisteren, laat staan reageren. In alle bovenstaande gevallen is het beter om de feedback te stoppen en eerst te kijken met elkaar wat er nu precies aan de hand is en de belemmering proberen op te lossen.

20 Werkboekje Vul het werkboekje in.


Download ppt "Beroepsvaardigheden onderdeel van SBC"

Verwante presentaties


Ads door Google