De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Loopbaangesprekken 11 december 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Loopbaangesprekken 11 december 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Loopbaangesprekken 11 december 2012

2 Loopbaangesprekken leren

3 Loopbaangesprekken leren
Methodiek Leren door uitwisselen Leren door oefenen

4 Loopbaangesprekken ? Onlangs heb je met een leerling een loopbaangesprek meegemaakt. Help je ons om daar een concrete voorstelling van te krijgen? S T A R B Andere loopbaangesprekken ? Concretiseren is een belangrijke vaardigheid in alle fasen van een gesprek STARB techniek De STARB techniek is een manier om relevante ervaringen van personen (bijvoorbeeld met scholing, arbeidservaring) en kwaliteiten en talenten zo concreet mogelijk op tafel te krijgen. STARB staat voor: Situatie, Taak, Analyse, Resultaat en Betekenis. De loopbaancoach kan met de STARB techniek op systematische wijze één concrete ervaring uit het leven van de cliënt onderzoeken (één concreet voorbeeld: één gebeurtenis in de specifieke context); de techniek is m.n. ook goed te gebruiken voor het opsporen van kwaliteiten. De Situatie, Taak, Analyse (van gedrag; of Aanpak), Resultaat, en de Betekenis worden systematisch in kaart gebracht. Reflectie op Betekenis is essentieel: geeft zicht op het gevoelde belang van de ervaring (= emotie, waarde). Om reflectie te benadrukken wordt STARB techniek ook wel STARR genoemd (de laatste R staat dan voor Reflectie). 1. SITUATIE: Waar, Wanneer, Wie nog meer aanwezig? Analyse van de omgeving e.d. 2. TAAK: Wat werd er van jou verwacht? Analyse van de taak, rol, opdracht 3. ANALYSE: Wat + Hoe deed jij? Wat was jouw aanpak? Analyse van waarneembaar gedrag 4. RESULTAAT:Wat was effect van jouw gedrag + aanpak? Bij anderen? Bij jezelf? Doel bereikt? 5. BETEKENIS: Wat is de betekenis van deze ervaring? Wat is het belang voor jou/ anderen?

5 Loopbaangesprekken: STARB
1. SITUATIE: Waar, Wanneer, Wie nog meer aanwezig? Analyse van de omgeving e.d. 2. TAAK: Wat werd er van jou verwacht? Analyse van de taak, rol, opdracht 3. ANALYSE: Wat + Hoe deed jij? Wat was jouw aanpak? Analyse van waarneembaar gedrag 4. RESULTAAT: Wat was effect van jouw gedrag + aanpak? Bij anderen? Bij jezelf? Doel bereikt? 5. BETEKENIS: Wat is de betekenis van deze ervaring? Wat is het belang voor jou/ anderen?

6 OLB & LBG: Kader De plaats van Loopbaangesprekken binnen de OLB werking Link naar

7 OLB & LBG: Principes

8 zelfsturing OLB & LBG: Principes Actorkwalificaties Leren kiezen
Emancipatorisch Actorkwalificaties Leren kiezen Keuzevaardigheden Loopbaancompetenties COACHING – model ! zelfsturing

9 Nascholing LBG En hier zitten we dan ...

10 LBG: de relatie Link naar de tekst: “ effectiviteit van coaching “

11 Werkvorm 1: even voelen…
Beleving nu Vrijheid Genieten Erkenning Talent uitleven Stress

12 Werkvorm 1: even voelen…
Beleving ideaal Vrijheid Genieten Erkenning Talent uitleven Stress

13 Maar waar gaat het eigenlijk om…?

14 Structureren ?

15 -of een beroep/functie -of een verandering in één van beiden
Werkvorm 2: Ooit heb je een keuze gemaakt voor -een studierichting in het hoger onderwijs -of een beroep/functie -of een verandering in één van beiden Wat ging er in je om toen je die keuze hebt gemaakt ? Cliënt Coach Noteren van inhouden Timer

16 Zelfsturing: de loopbaancirkel
Opvattingen Leer-houding Motieven

17 Loopbaancirkel:motieven
Behoeften Basis behoeften Autonomie Competen-tie relatie

18 Loopbaancirkel:motieven
Dilemma’s Wilskracht Energie gericht naar zelfontplooiing versus Energie gericht naar het zich invoegen en verbinding zoeken

19 Loopbaancirkel:opvattingen
Visie Inzichten Regels Opvattingen

20 Loopbaancirkel:Leerhouding
Verbeelden, dromen , voorstellen Denken, analyseren Doen, experimenteren Aanvoelen Discipline van verwerken Detailgericht of gericht op grote lijnen

21 Zelfsturing: de loopbaancirkel
Genoteerde voorbeelden: Voorbeelden Spijkerman Eventueel met flappen werken om de voorbeelden te noteren

22 Hoe komen we nu bij die loopbaancirkel ?
Hoe komt de cliënt bij zijn loopbaancirkel ? In deze probleemverkennende fase doen we beroep op sleutelvragen. Contextvraag Gedragsvraag Belevingsvraag

23 Contextvraag "Ik neem aan dat je het probleem dat je nu hier met mij bespreekt al eerder ook al eens hebt besproken met anderen? Met wie zoal...? Wie van deze mensen heeft iets over jouw probleem gezegd wat je belangrijk vond...? Wat zei deze persoon..Wat vind je van wat deze persoon over jouw situatie heeft gezegd zo belangrijk?"

24 “Wat zou je zelf kunnen doen om dit op te lossen?”
Gedragsvraag “Wat heb je tot nu toe zoal ondernomen om jouw probleem tot een oplossing te brengen..?” “Wat zou je zelf kunnen doen om dit op te lossen?” “Wat lijkt je verstandig om te doen in jouw geval?” “Wat houd je tegen om dat ook te doen?” Loopbaanplan Spijkerman 2010

25 Belevingsvraag “Hoe voelt het om in jouw schoenen te staan in de situatie waar we het nu over hebben?” Loopbaanplan Spijkerman 2010

26 oefenen

27 beoordelen document

28 Valkuilen: relatietypen
document

29 Valkuilen: verwachtingen
Leerlingen Ouders Scholen-leerkrachten Collega’s

30 Graag tot: Donderdag 17 januari


Download ppt "Loopbaangesprekken 11 december 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google