De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop OGW in de klas..

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop OGW in de klas.."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop OGW in de klas.

2 Wat willen we bereiken Visie plaatje van de school komt in deze dia.

3 Wat willen we bereiken Opbrengsten gekoppeld aan de visie die de school wil bereiken komt in deze dia

4 Voor ons gedrag betekent dit
Hier wordt concreet gedrag benoemd dat van de docent in de klas wordt gevraagd. Bv. - Toont de bereidheid zichzelf te ontwikkelen Neemt verantwoordelijkheid voor eigen werk en gedrag Onderneemt acties om processen tijdig bij te sturen

5 Opdracht 1 Je kunt bij deze opdracht kiezen uit drie werkvormen:
Variant 1: Discussie n.a.v. Stellingen. Variant 2: Kritisch kijken naar mijn eigen les. Variant 3: Krisich kijken naar mijn eigen gedrag in de klas. We doen deze opdracht in twee ronden. Ronde twee kies je een andere variant.

6 Variant 1: Discussie n.a.v. Stellingen
Ga met elkaar het gesprek aan rondom de volgende stellingen: Vooraf stellingen formuleren. Wervorm identiek aan werkvorm inventarisatie verbeteringen gesprekkencyclus.

7 Variant 2: In groepjes van drie
Pak je eerstvolgende les voor een van de klassen van een van de groepen. Kijk of er iets verandert moet worden als je kijkt naar de opbrengsten en de gedragsankers. Werk deze les uit en laat de koppeling zien met gedrag en opbrengsten. Zet dit op een flipover vel. Zie ook werkvorm: OGW in de les variant 2

8 Variant 3: Eigen gedrag in de klas.
Kijkend naar het gedrag dat van je verwacht wordt in de klas. Inventariseer met je groepje een aantal situaties in de klas die als je kijkt naar genoemd gedrag anders zouden kunnen verlopen. Kies hieruit 1 situatie. Maak hiervan een script: Hoe verliep de situatie tot nu toe? Wat deed jij in deze situatie? Hoe zou je de volgende keer deze situatie aan kunnen pakken? Wat doe je anders? Wat zeg je anders? Verfilm beide situaties. Zie ook werkvorm: In de klas, gedrag docent.


Download ppt "Workshop OGW in de klas.."

Verwante presentaties


Ads door Google