De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opwarmer : zoek de 5 verschillen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opwarmer : zoek de 5 verschillen"— Transcript van de presentatie:

1 Opwarmer : zoek de 5 verschillen
Ga in 2 tallen tegenover elkaar staan Bekijk goed hoe de ander eruit ziet a draait zich om, b verandert 5 dingen aan zichzelf A draait zich weer om en raadt welke 5 dingen b gewijzigd heeft Rollen draaien om 5 MIN OP TIMER

2 Observeren kan best lastig zijn, wat doe jij?
Als beoordelaar ga je observeren. Wat ga je observeren? Hoe ga je observeren? Vul de vragenlijst in, die je vindt in je map 5 MIN

3 Beoogde leeropbrengsten ochtend
Weet welke factoren allemaal meegenomen moeten worden bij de voorbereiding (voorafgaand) aan de observatie van een proeve (wat en hoe ga je observeren). Past de WAKKER methode correct toe bij het observeren van een proeve (blitse biedermeier) Koppelt waargenomen gedrag aan competenties op het beoordelingsformulier. Beargumenteert of een competentie wel/niet is aangetoond in de proeve obv waargenomen gedrag in de proeve. INTRO: In dag 1 hebben we ons gebogen op de voorbereiding van de proeve in oa ideaaltypische GP. Ook als verwerkingsopdracht hebben jullie een eigen proeve voorbereidt. Nu is de focus op de uitvoering en de beoordeling van de proeve. Dit zijn de leeropbrengsten die we beoogen in het ochtenddeel.

4 Beoordeling binnen GP Groen Proeven Voorbereiden - Organisatie
- Werkplanning - rolwisseling Observeren - WAKKER - proeve+ Wakker Reflectie-gesprek - STAR Eindgesprek - Feedback In dag 1 hebben we ons gebogen op de voorbereiding van de proeve in oa ideaaltypische GP. Ook als verwerkingsopdracht hebben jullie een eigen proeve voorbereidt. Nu is de focus op de uitvoering en de beoordeling van de proeve. OCHTEND (blauwe deel) Invullen vragenlijst Uitleg begeleider – beoordelaar Kennisnemen werkplanning leerling Uitleggen WAKKER methode Oefenen WAKKER met proeve MIDDAG (oranje deel) uitleg en demo STAR methode oefenen met STAR methode Plenair komen tot een beoordeling en cijfer eindgesprek: feedback geven en feedforward

5 Docent vs Examinator Rol/taken Docent Rol/taken Examinator
Begeleiden bij competentieontwikkeling Beoordelen van hoe de leerling op moment x scoort op competenties Feedforward Feedback ‘advocaat’/helpend ‘rechter’/beoordelend Aanwijzingen/feedback Mond houden Alleen op een groep Met zijn 2-en, samen overleggen Switchen van rol kan soms moeilijk zijn. Het zijn wel echt verschillende rollen. Zie het lijstje, herkenbaar? Waar lopen jullie tegenaan? Wat kwam uit het onderzoek van Judith?

6 Ken jij het verschil? Objectieve waarneming vs Interpretatie
Korte demo Kijk naar mij en benoem achteraf wat je me hebt zien doen.

7 Uitleg WAKKER

8 Wanneer: tijdens de proeve
Wakker Wanneer: tijdens de proeve Waarnemen Kijken en luisteren

9 wAkker Aantekeningen maken Opschrijven van feiten, waargenomen gedrag:
Wanneer: tijdens de proeve Aantekeningen maken Opschrijven van feiten, waargenomen gedrag: objectief zonder oordeel

10 wakker Wanneer: direct na de proeve Klassificeren Informatie uit de aantekeningen toewijzen aan de competenties Ofwel Koppelen van wat de leerling heeft laten zien in de PvB en product mbt de 4 competenties

11 Wanneer: direct na de proeve
wakker Wanneer: direct na de proeve Kwalificeren Vraag stellen: Welke competenties heeft de leerling al aangetoond in de proeve en welke aanvullende vragen moet ik stellen in het reflectiegesprek? . De 4 competenties komen vooral terug in de proces beoordeling. Zie beoordeingsformulier GP. Voor de werkplanning gebruiken ze gewoon de planning op papier. Voor product kijken ze vooral naar eindproduct en qua reflectie beoordelen ze pas na RG of leerling bewust heeft gehandeld

12 WAKK(r)ER RG: oa niet aangetoonde competenties bevragen
Doel: heeft lln bewust gehandeld? WAKK(r)ER De 4 competenties komen vooral terug in de proces beoordeling. Zie beoordeingsformulier GP. Voor de werkplanning gebruiken ze gewoon de planning op papier. Voor product kijken ze vooral naar eindproduct en qua reflectie beoordelen ze pas na RG of leerling bewust heeft gehandeld

13 Welk gezamenlijk oordeel geven we de leerling.
wakker Wanneer na RG: heeft lln niet aangetoonde competenties alsnog aangetoond en heeft hij/zij bewust gehandeld in proeve Evalueren Dit deel doet de examinator pas NA het RG als je samen met de mede-examinator overlegt: Komen de conclusies van beide examinator overeen? Zo nee, beoordeling beargumenteren obv waargenomen gedrag Welk gezamenlijk oordeel geven we de leerling.

14 wakker EIndgesprek: jullie oordeel teruggeven aan de lln in eindgesprek En ontwikkeladvies meegeven. Rapporteren Een beoordelingsformulier invullen waarin staat wat het oordeel is en een korte toelichting “blijkt uit” wordt gegeven op basis van objectieve waarnemingen. Hierna uitdelen van observatieformulier blitse biedermeierk denk dat we dit niet logisch is om hier al naar het beoordelingsformulier te gaan. Ik zou na observatie zeggen: Wat weten we nog niet, waar hebben we nog meer informatie nodig om tot een oordeel te komen --> dan RG --> dan pas echt naar beoordelingsformulier.

15 Observeren: hoe doe je dat in GP
Werkplanning en observatieformulier bekijken en observeren Kennisnemen werkplanning leerling Observatieformulier biedermeier bekijken: is het duidelijk wat je de leerling moet zien doen? Eventueel nog korte afstemming mede-beoordelaar Observeren van leerling in de proeve Observeren a.d.h.v. WAKKER

16 Ingevulde werkplanning Biedermeier

17 Beoordelingsformulier Blitse Biedermeier

18 Opdracht: Observeer de leerling in het filmpje met de WAKKER
Bekijk het filmpje en maak aantekeningen op het observatieformulier van de Blitse Biedermeier. Let alleen op de blonde dame in het filmpje en het

19 Filmpje: Blitse Biedermeier
Hierna uitdelen observatieformulier blitse biedermeier

20 Opdracht: wakker -Klassificeren
Koppel je aantekeningen aan de competenties op je observatieformulier en geef ook aan welke competentie je nog niet hebt kunnen zien en dus beoordelen en welke aanvullende vragen je in het RG hierover zou willen stellen.

21 Opdracht: wakker - kwalificeren
Vergelijk met je aantekeningen en aanvullende vragen met je buurman/buurvrouw Bespreek verschillen Belangrijk: alleen discussie op basis van waargenomen gedrag in de proeve, GEEN INTERPRETATIES!

22 Opdracht: formuleer 3 vragen
Formuleer samen met je mede-beoordelaar drie vragen die je de ‘blonde’ leerling zou willen vragen in het Reflectie Gesprek.

23 Terugblik op leeropbrengsten
Weet welke factoren allemaal meegenomen moeten worden bij de voorbereiding (voorafgaand) aan de observatie van een proeve (wat en hoe ga je observeren). Past de WAKKER methode correct toe bij het observeren van een proeve (blitse biedermeier) Koppelt waargenomen gedrag aan competenties op het beoordelingsformulier. Beargumenteert of een competentie wel/niet is aangetoond in de proeve obv waargenomen gedrag in de proeve. Schrijf eventuele acties op tav je observerende competenties, die ook input kunnen zijn voor je locatiecontract INTRO: In dag 1 hebben we ons gebogen op de voorbereiding van de proeve in oa ideaaltypische GP. Ook als verwerkingsopdracht hebben jullie een eigen proeve voorbereidt. Nu is de focus op de uitvoering en de beoordeling van de proeve. Dit zijn de leeropbrengsten die we beoogen in het ochtenddeel.

24 Beoordeling binnen GP Groen Proeven Voorbereiden - Organisatie
- Werkplanning - rolwisseling Observeren - WAKKER - proeve+ Wakker Reflectie-gesprek - STAR Eindgesprek - Feedback We hebben nu het blauwe deel gedaan, na de lunch gaan we het oranje deel doen.

25 We hebben de observatie van de proeve afgerond.
Na de lunch gaan we het reflectiegesprek voeren en ook komt het eindgesprek aan bod. Weer terugkomen naar deze ruimte! START 13.15!!


Download ppt "Opwarmer : zoek de 5 verschillen"

Verwante presentaties


Ads door Google