De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Redactioneel schrijven Les 2

Verwante presentaties


Presentatie over: "Redactioneel schrijven Les 2"— Transcript van de presentatie:

1 Redactioneel schrijven Les 2

2 Globale indeling les 2 5 minuten Klassikale terugkoppeling naar vorige les + lesindeling komende les bespreken 10 minuten Klassikale instructie over redactievergaderingen 15 minuten Redactievergaderingen: redacties kiezen onderwerpen voor elk artikel 10 minuten Klassikale instructie over observerend leren 15 minuten Expertgroepen oriënteren zich op schrijfopdracht 25 minuten Expertgroepen: schrijfplan maken a.d.h.v. observerend leren 10 minuten Redactievergadering: vorderingen bespreken & afspraken maken 10 minuten Klassikale nabespreking van de les en bespreken huiswerk

3 5 minuten. Klassikale terugkoppeling naar vorige les
5 minuten Klassikale terugkoppeling naar vorige les + lesindeling komende les bespreken Vragen / onduidelijkheden over les 1 of deze les?

4 10 minuten Klassikale instructie over redactievergaderingen
De redactievergadering vindt iedere les plaats. Die redactievergadering is er in de eerste plaats om goed in de gaten te houden hoe alles verloopt. Er wordt overlegd over de samenwerking, de taakverdeling en (de vordering van) het eindproduct. Om de redactievergadering goed te laten verlopen, is het raadzaam voor iedere les een agenda op te stellen. Vragen, opmerkingen, tips?

5 15 minuten. Redactievergaderingen: redacties kiezen
15 minuten Redactievergaderingen: redacties kiezen onderwerpen voor elk artikel In je redactie ga je de verschillende onderwerpen voor de verschillende artikelen kiezen. Kijk goed naar de inbreng van iedereen en houd rekening met het lezersprofiel dat jullie hebben opgesteld!

6 10 minuten Klassikale instructie over observerend leren
De basis voor een goed artikel is een doordacht schrijfplan. Maar hoe pak je dat aan, het schrijven van een schrijfplan? Iedereen heeft zo zijn of haar eigen aanpak. Van elkaars aanpak kun je echter veel leren! Door te kijken naar hoe iemand dat doet, doe je ideeën op hoe jij het beter of anders kunt doen. Uitleg aan de hand van observatieopdracht op de site: Leerling – Observatieformulieren – Observatie Les 2

7 Je gaat observeren hoe een andere leerling uit de expertgroep het schrijven een schrijfplan aanpakt. Van tevoren oriënteer je je eerst op de schrijftaak. Als je observeert, let je op de manier van aanpak: - beschrijf hoe de leerling het maken van het schrijfplan aanpakt; - beoordeel de aanpak: wat gaat goed?, wat gaat minder goed?; - geef adviezen: wat kan er beter?. Je maakt aantekeningen terwijl je kijkt en luistert en je schrijft de antwoorden bij de drie punten die hierboven staan, op. Je moet daar later iets over kunnen vertellen. Gebruik hiervoor het observatieformulier van de site. Nadat je elkaar hebt geobserveerd, bespreek je elkaars aanpak.

8 15 minuten Expertgroepen oriënteren zich op schrijfopdracht
Met je expertgroep ga je de opdracht die bij jouw artikel hoort eens goed bekijken. Begrijp je de opdracht? Hoe ga je het aanpakken? Wat zijn de eisen? etc. De verschillende opdrachten zijn te vinden op de site: Leerling – Schrijfopdrachten – Opdracht Ingezonden brief Opdracht Uiteenzetting Opdracht Beschouwing Opdracht Recensie Opdracht Column

9 25 minuten Expertgroepen: schrijfplan maken a.d.h.v. observerend leren
De opdracht voor je in tweetallen uit. Na tien minuten wissel je van taak. De laatste vijf minuten bespreek je met het observatieformulier het resultaat met elkaar. Op de site staan de verschillende schrijfplannen: Leerling – Schrijfplanformulieren – Schrijfplan Ingezonden brief – Schrijfplan Uiteenzetting – Schrijfplan Beschouwing – Schrijfplan Column – Schrijfplan Recensie. en het observatieformulier: Leerling – Observatieformulieren – Observatie les 2

10 10 minuten Redactievergadering
Bespreek in je redactie de vorderingen en maak duidelijke afspraken.

11 10 minuten Klassikale nabespreking van de les en bespreken huiswerk
Hoe heb je deze les ervaren? Wat ging goed? Wat ging minder goed en waar lag dat aan? Wat vond je van de werkvormen (in expertgroepen observeren, redactievergadering)? etc. Voorbereiding Les 3: - Lesevaluatie invullen, te vinden op de site: Leerling – Evaluatieformulieren – Les 2 - Schrijfplan afmaken, zie ook op de site bij: Leerling - Schrijfplanformulieren

12 Einde Les 2 Redactioneel schrijven


Download ppt "Redactioneel schrijven Les 2"

Verwante presentaties


Ads door Google