De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Docent: Ans Sarianamual - oktober 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Docent: Ans Sarianamual - oktober 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Docent: Ans Sarianamual - oktober 2014
TIRPRJ01-1 Project 1 / BSK les 4 Docent: Ans Sarianamual - oktober 2014

2 Hoe ziet het er vandaag uit...
Vergaderen Introductie presenteren Oefening presenteren Bespreken / feedback op presenteren

3 Checken kennis hfst. 5 en 6 5.1 In de definitiefase.
5.2 zorgen voor een goedgekeurde opdracht gesprekken met opdrachtgever en andere stakeholders lezen belangrijke documenten schrijven concept plan van aanpak bespreken met opdrachtgever samenstellen projectgroep schrijven definitief plan van aanpak goedkeuring door de opdrachtgever 5.3 Als de projectgrenzen en randvoorwaarden niet goed zijn vastgelegd is het onduidelijk wat wel en wat niet bij het project hoort. Het is dan onmogelijk alle uit te voeren activiteiten te plannen. Lengte: hoort de opleiding bij invoering van nieuwe software wel of niet bij het project. Breedte: doen we de invoering van de nieuw software alleen voor afdeling X of voor het gehele bedrijf. Mijlpalen: belangrijke producten die tijdens het project ontstaan. Kwaliteit: te hoge kwaliteit kost te veel geld. 5.5 Projectleider, secretaris, archivaris, adviseur, projectlid. 5.6 Tijd: planning Geld: kosten / baten Kwaliteit: Kwaliteit v.h. product Informatie: organisatie (overlegstructuur, verantwoording) Organisatie: organisatie orgaan  5.7 Behalen tentamens Behalen propedeuse Ingeleverde werkstukken Behalen stage Behalen afstudeerstage Behalen studie 5.9 Bespreek jouw antwoorden met je buurvrouw/buurman. Weten jullie niet zeker of het klopt, vraag mij dan om hulp.

4 Hoofdstuk / huiswerk

5 Huiswerk 1: Waar of niet waar? Een plan van aanpak bestaat uit 10 hoofdstukken

6 Huiswerk 2: Hoe heet het hoofdstuk in het pva waarin centraal staat wat we moeten doen om het resultaat te behalen?

7 Huiswerk 3) Waar of niet waar:
- Bepalen wie de opdrachtnemer is en de stakeholders maken deel uit van het hoofdstuk achtergronden in een pva.

8 Huiswerk 4) Waar of niet waar:
- Randvoorwaarden zij factoren waarop de groep vaak zelf invloed uit kan oefenen en waaraan voldaan moet zijn om het project tot een succes te maken.

9 Huiswerk 5) In hfst. 6 worden er 4 stappen uitgewerkt die in een project worden doorlopen. Benoem deze 4 stappen.

10 Antwoorden 1) Waar. Een pva bestaat uit 10 hoofdstukken
2) Het hoofdstuk heet projectactiviteiten 3) Waar. Ook de opdrachtgever en de projectnaam horen bijv. bij achtergronden. 4) Niet waar. Op randvoorwaarden kan een projectgroep zelf meestal geen invloed uitoefenen, maar er moet wel aan voldaan worden! 5) stap 1: neem initiatief voor het project stap 2: definieer en organiseer het project stap 3: voer het project uit stap 4: sluit het project af

11 Vergaderen Hoe is het vergaderen gegaan Notulen Agenda
Hoe verloopt het project tot nu toe

12 Presenteren

13 Presenteren Structuur: inleiding - kern - afsluiting
Verbale- en non-verbale aspecten ≥ 50% is non-verbaal Visuele hulpmiddelen

14 Regels van feedback geven
Beschrijf concreet gedrag Vertel wat het met je doet Gevolgen van het gedrag (effect) voor de gesprekspartner Suggesties ter verbetering

15 Oefening presenteren Vorm 4 groepen. Bekijk de video clip en evalueer!
(groep 1 bespreekt punt 1; groep 2 punt; etc.) 1) structuur verhaal 2) non-verbaal gedrag 3) verbaal gedrag 4) gebruik visuele hulpmiddelen

16 Presenteren Bereid een one-minute speech voor over een zelfgekozen onderwerp Presentaties voor de groep Klas geeft feedback over de structuur; verbaal en non-verbaal gedrag, natuurlijk doe je dit volgens de besproken feedback regels

17 Samenvatting Feedback geef je op een goede manier, zonder iemand ongewild te kwetsen. Hiervoor gebruik je de regels van feedback: beschrijf concreet gedrag, vertel wat het met je doet en wat het effect van dit gedrag op jou is en geef een suggestie ter verbetering. Doe dit in de IK-vorm. Een goed voorbereide presentatie is al het halve werk. Jijzelf hebt de presentatie gemaakt en weet waar je het over hebt. Let op de structuur, gebruik van hulpmiddelen en op het verbale- en nonverbale gedrag.

18 Huiswerk voor les 5: Voor de volgende les: Bestudeer hoofdstuk 6+10
Maak de proeftoets (te vinden op de docent site van of achterin de modulewijzer)


Download ppt "Docent: Ans Sarianamual - oktober 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google