De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie introductie BGL

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie introductie BGL"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie introductie BGL

2 Beroepstaak Gestuurd Leren
Jascha Berghs Ontwikkelteamleider Niveau 2 en 3 Techniek

3 Inhoud Wat is BGL De Beroepstaak De BGL-stappen in de praktijk

4 Beroepstaak Gestuurd Leren
Wat is BGL? BGL staat voor Beroepstaak Gestuurd Leren

5 Kortom BGL Sluit aan bij jouw motivatie
Sluit aan bij de vraag van het bedrijfsleven Actieve manier van leren Gestructureerde werkwijze in 7 stappen Theorie en praktijk

6 De beroepstaken Jouw opleiding bestaat uit een aantal beroepstaken. Een beroepstaak is een afgerond geheel van werkzaamheden zoals die zich voordoen in de praktijk. Of Een beroepstaak is een afgeronde klus. Welke beroepstaken ga jij maken in jouw opleiding?

7 Voorbeeld van een opleidingsplan
van Metaalbewerker

8 De zeven stappen Introductie op de beroepstaak Oriënteren Plannen
Voorbereiden Uitvoeren Controleren Beoordelen Terugkijken

9 Introductie Wat je gaat leren……………… Wat je gaat maken ……………..
Product (wat je gaat maken) Proces (hoe je het uitvoert) In je Activiteitenmap verzamel je je werk.

10 Activiteitenmap In je Activiteitenmap verzamel je je werk
(alle producten die je bij de stappen oplevert) Deze map heeft 16 tabbladen en in iedere stap staat welke producten je achter welk tabblad opbergt Als de beroepstaak is afgerond, gaat de inhoud van de map naar je portfolio

11 Introductie Elke beroepstaak begint met een introductie op de beroepstaak. Hoe begin je? Zelf lezen of met je de basisgroep lezen. Met wie? Basisgroep met Trajectbegeleider

12 Stap 3 Voorbereiden Wat Activiteitenmap Begeleiding
Maak een werkvoorbereiding. Voer de activiteiten van deze stap uit. Oefenen van vakvaardigheden Activiteitenmap Een werkvoorbereiding uitwerking activiteiten Begeleiding Vakdocent Praktijkopleider, Praktijkbegeleider Basisgroep Trajectbegeleider

13 Stap 4 Uitvoeren Je hebt nu voldoende kennis en vaardigheid om de klus goed uit te kunnen voeren Maak een fotoverslag van je activiteiten

14 Stap 4 Uitvoeren Wat ? Activiteitenmap Begeleiden
Ga nu aan de slag met het maken van het product Voer de activiteiten van deze stap uit. Activiteitenmap Fotoverslag en urenverantwoording Begeleiden Vakdocent Praktijkbegeleider Het gedrag wordt met name in stap 4 beoordeeld

15 Stap 5 Controleren Jij wilt kwaliteit! Heb je een controlelijst?
Controleer en meet ook elkaars werk

16 Stap 5 Controleren Uitvoering
Controleer of het product voldoet een de gestelde eisen. Herstel mogelijke fouten van je product. Controleer het product van je collega. Producten die je verzamelt voor je Activiteitenmap. Checklist met gecontroleerde punten. Een overzicht van de verbeteringen van het product. Begeleiding Vakdocent Praktijkopleider Medeleerling

17 Stap 6 Beoordelen Wat wordt beoordeeld?
De producten die je gemaakt hebt worden beoordeeld. (Produktbeoordeling)

18 Stap 6 Beoordelen Zijn alle producten beoordeeld met een Voldoende of Goed? Zijn alle competenties beoordeeld tijdens het uitvoeren van de beroepstaak? In een presentatie en gesprek vindt de beoordeling plaats. Zijn er meerdere beoordelaars? Is er meerdere keren beoordeeld? Weet je wat je moet doen?

19 Stap 7 Terugkijken Vul het Reflectieverslag in. Wat ging goed?
Wat kon beter? Welke tips neem je mee naar de volgende beroepstaak? Leg deze afspraken vast

20 Zijn er vragen?

21 Bedankt voor uw aanwezigheid
en succes! Jascha Berghs


Download ppt "Presentatie introductie BGL"

Verwante presentaties


Ads door Google