De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkveldtraining 26 september 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkveldtraining 26 september 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Werkveldtraining 26 september 2013

2 Programma 5. Beoordeling. 1. Doel voor vanmiddag. 2. Algemene Gids.
3. Kwaliteitsborging. 4. Informatie PROVE2MOVE. 5. Beoordeling.

3 Leverancier van examenproducten
PROVE2MOVE Leverancier van examenproducten

4 Leden PROVE2MOVE Deltion College Landstede ROC van Twente

5 Uitgangspunten PROVE2MOVE
Ontwikkeling van uitsluitend summatieve examinering (deel C van de kwalificatiedossiers) Producten worden ontwikkeld in samenwerking met het beroepenveld Daar waar mogelijk toetsing in realistische context - in de beroepspraktijk

6 Kwalificatiedossier Is leidend voor het onderwijs en de examinering
Beschrijft het handelen van de beroepsbeoefenaar in de praktijk Beschrijft welke competenties nodig zijn

7 Ontwikkeling beoordelingssysteem
Logisch en herkenbaar voor het werkveld Een zodanige clustering dat er een goed beeld ontstaat van de bekwaamheid van de student Evenwichtige verdeling van de beoordelingsmomenten Acceptabele beoordelingslast

8 Proeve van Bekwaamheid
Set van samenhangende opdrachten Cluster van logisch samenhangende kerntaken, werkprocessen en competenties Aanwijzingen voor de uitvoering en beoordeling

9 Concentrische opbouw Opdrachten en/of proeven vormen een samenhangend geheel Kerntaken, werkprocessen komen meerdere keren terug Toenemende complexiteit van de beoordelingssituatie (het aantal zorgvragers neemt toe, de complexiteit van de vragen waarmee de student geconfronteerd wordt neemt toe, het uitvoeren van een taak vraagt minder begeleiding)

10 Even een opfrisser

11 Even een opfrisser

12 Even een opfrisser

13 Even een opfrisser

14 Even een opfrisser

15 Even een opfrisser

16 Opbouw P2M

17 Opbouw P2M

18 Voorbeeld

19

20 Voorbeeld

21

22

23

24 Proces van beoordelen Het proces van beoordelen
Lees de BPV-handleiding en de P2M opdracht goed door Bespreek de opdracht met je praktijkbegeleider Oefenen Feedback Evt. 2e keer oefenen Klaar voor de beoordeling? Maak een afspraak met de beoordelaar Al je papierwerk is in orde en ingeleverd Voorbereiding opdracht Uitvoering Nabespreking Oordeel Aftekenen en bewaren

25 Verantwoordelijkheid werkveld
Uitvoering, ontwerp en inrichting van het examenbeleid - Het ‘hoe’ en ‘waar’ van wat er geëxamineerd moet worden Zorg dragen voor inhoudelijke en beoordelingsdeskundigheid van de beoordelaars

26 Belangrijke aandachtspunten
De map die studenten ontvangen is voor heel de opleiding. Er komt een overzicht welke proeve ’s in welke stage gedaan moeten worden. De stagedocenten gaan rond 5 weken op bezoek en leggen de map uit. In de beoordeling kan nooit niet van toepassing staan. Als de student een proeve doet is het een examenmoment, moet dus een officieel moment zijn!!

27 Belangrijke aandachtspunten
In de beoordeling is 0 niet mogelijk, proeve is dan onvoldoende. Proeve is een examen. Let er op dat alles ook afgetekend wordt. Ideaal is een andere beoordelaar dan de stagebegeleider.

28 www.prove2move.nl http://natschool.rocvantwente.nl/
Meer informatie

29 Meer informatie Om alvast kennis te kunnen maken met het materiaal kunnen jullie op de volgende website terecht:  Een map van Prove2Move met opdrachten (kwalificerend). Hiervan krijgt de student één exemplaar. De praktijkbegeleider kan de opdrachten online inzien: Inloggen op gaat als volgt:   Ga naar: Gebruikersnaam:     prove2movewelzijn Wachtwoord:    examenbank

30 Vragen?


Download ppt "Werkveldtraining 26 september 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google