De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie titel STAGE Leren in de praktijk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie titel STAGE Leren in de praktijk"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie titel STAGE Leren in de praktijk
Voor stagedocumenten ga naar: Stagevoorlichting CDM Rotterdam, 00 januari 2007

2 Breed onderwijsprogramma op school
Stageperiode Regulier: september t/m januari (semester 5) Vertraagd: februari t/m juni (semester 6) 24 CP (ECTS) = 672 uur 80 dagen / 20 weken =640 uur Stagebijeenkomsten, opdrachten en verslag = 32 uur 4 dagen per week stage 1 lesdag (terugkomdagen) Vierjarig opleidingstraject bij CMI Semester 4 6 7 8 5 Semester 1 Semester 2 3 Afstudeer- project Stage Major Minor Breed onderwijsprogramma op school Voor stagedocumenten ga naar: Stagevoorlichting CDM 2 2

3 Doel van de stage Theorie uit de lessen in de praktijk toepassen
Rondkijken in het beroepenveld, ervaring opdoen in het vakgebied Je plaats vinden in een werkomgeving en het bedrijfsleven Persoonlijke ontwikkeling, werken aan eigen leerdoelen Inzicht in eigen niveau van kennis en vaardigheden Werken aan de opleidingscompetenties en beroepsproducten (niveau 2)  zie achter in de stagehandleiding Keuze minor en/of afstudeeronderwerp Aanvullen van portfolio Voor stagedocumenten ga naar: Stagevoorlichting CDM 3 3

4 Stage-eisen vanuit de opleiding
Opdracht HBO-niveau en aansluitend op opleidingsprofiel en vakgebied Opdracht(en) zijn uitvoerbaar in de stageperiode van 5 maanden Minstens 80% besteden aan stageopdracht, 20 % eventueel ondersteunend Ontwikkeling van opleidingscompetenties (niveau 2) Bedrijf corebusiness (digitale) communicatie of afdeling communicatie minimaal 5 fulltime werknemers 1 aangewezen begeleider: HBO-niveau + kennis van vakgebied begeleiding: wekelijks voortgangsbespreking en feedback omgeving: eigen werkplek en samenwerkingsmogelijkheden Bespreek de eisen al in het eerste gesprek, raadpleeg bij twijfel de stagecoördinator! Voor stagedocumenten ga naar: Stagevoorlichting CDM

5 Voorbereidingsfase SLC-lessen
Orientatie: soort bedrijf (branche, grootte, cultuur), soort stage (zelfstandig, in teams), aanbod taken (niveau, uitdagend, ruimte voor ontwikkeling) Sollicitatie: extra info.vacature, nabellen -mailen, zorg voor meerdere opties Gesprek: denk na hoe je wilt overkomen, zoek uit wat je taken worden Overleg de opleidingseisen, bespreek ook jouw leerdoelen, bekijk of competenties daadwerkelijk aan bod kunnen komen. Kwartaal 4 Week Stageopdrachtformulier inleveren bij SLC Week Goedkeuring en feedback van SLC Week Controle voldoende studiepunten (P + 30 cp jaar 2) door SLC Week Inleveren stagecontract + ondertekend opdrachtformulier bij stagecoördinator Week Toewijzing stagebegeleider Voor stagedocumenten ga naar: Stagevoorlichting CDM

6 Startprocedure stage Toegang op basis van voldoende cp’s
Akkoord bedrijf en stageopdracht Goedkeuringen worden verwerkt op je controleformulier in Stagecontract en opdrachtformulier (beiden ondertekend) inleveren bij stagecoördinator Stage aanmelden op Contact met stagebegeleider voor uitwisseling gegevens Uitwerking Stageplan: inleveren na 3 weken bij begeleider  stageplan: taken, werkzaamheden en projecten uitgeschreven naar leerdoelen en beroepscompetenties Voor stagedocumenten ga naar: Stagevoorlichting CDM 6 6

7 Tijdens stage Begeleiding
Bedrijfsbegeleider: wekelijkse voortgang en feedback Stagebegeleider: 2 wekelijks update/ blog Terugkomdagen: bespreking voortgang, reflectie, uitwisseling ervaringen Tussenevaluatie Bezoek stagebegeleider in week 8-9 bij het bedrijf Tussenevaluatie door bedrijfsbegeleider Voortgang en focus 2e helft van de stage Gebruik dit moment om ook zelf je bevindingen en wensen te bespreken! Voor stagedocumenten ga naar: Stagevoorlichting CDM 7 7

8 Eindevaluatie en -beoordeling
Je stage wordt beoordeeld door je stagebegeleider op basis van: Uitvoering stage: evaluatie bedrijfsbegeleider Uitvoering stageplan: ontwikkeling competenties en leerdoelen Terugkomdagen: deelname en uitvoering opdrachten Eindverslag (zie richtlijnen in de handleiding) Eindpresentatie op laatste terugkomdag (zie richtlijnen in de handleiding) Voor stagedocumenten ga naar: Stagevoorlichting CDM 8 8

9 Vragen? Stagebegeleider: inhoudelijke vragen tijdens de stage
Stagecoördinator: vragen over de procedure of problemen bij het bedrijf Veel succes met je stage! Voor stagedocumenten ga naar: Stagevoorlichting CDM 9 9 9


Download ppt "Presentatie titel STAGE Leren in de praktijk"

Verwante presentaties


Ads door Google