De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

3e bachelor Agogische wetenschappen

Verwante presentaties


Presentatie over: "3e bachelor Agogische wetenschappen"— Transcript van de presentatie:

1 3e bachelor Agogische wetenschappen
Stage 3e bachelor Agogische wetenschappen

2 Doel Inzicht in werking organisatie/sector
Inzicht in eigen functioneren Ontwikkelen van competenties Toetsen van theorie aan praktijk

3 Modaliteiten 300 uur (30u + 270u) Vooraf afgesproken project
Binnen een erkende organisatie/dienst/… Onder begeleiding van een beroepskracht Tussen juli 2014 en juli 2015

4 Voorbeelden Culturele agogiek Sociale agogiek
Programmator cultuuraanbod cultuurcentrum Beleidsmedewerker museum Sociale agogiek Coachen van anderstalige werklozen Begeleiding van thuislozen

5 Voorbeelden Vrijetijdsagogiek Onderwijsagogiek
Organisatie vrijetijdsaanbod PAAZ BLOSO Onderwijsagogiek Educatieve dienst UPV Vzw leren en ondernemen

6 Portfolio Persoonlijk proces Ontwikkelingsinstrument
Begeleidingsinstrument Beoordelingsinstrument

7 Fasering Aanmaak portfolio (voor 27 mei) Voorbereiding (april-mei)
Zoektocht stage (mei-september) Voorbereidend gesprek met stagebegeleider voor 7 oktober 2014

8 Fasering Stageovereenkomst tijdig indienen op PE secretariaat
Voor 28 oktober – inlichtingenformulier - leerdoelen - stageovereenkomst indienen bij stagebegeleider

9 Fasering Stage Tussentijds evaluatieformulier
Verantwoordelijkheid student Afronden (1e of 2e zittijd)

10 Fasering Stageverslag indienen 1 maand na de beëindiging stage
Verslag en finaal evaluatieformulier 2 weken voor evaluatiegesprek indienen 1ste zittijd: 3 juni 2014 2de zittijd: 12 augustus

11 Voorbereiding Opstellen CV SWOT analyse
Personalia, schoolloopbaan Vrijwillig engagement, EVC Competenties SWOT analyse Formuleren voorkeuren i.f.v. te ontwikkelen competenties

12 SWOT analyse Positief Negatief Intern Je sterkten Waar ben je goed in?
Wat draagt bij aan je succes? Wat spreekt je in het beroep aan? Wat zijn je beste prestaties tot nu toe? Welke verklaringen heb je voor je succes? Je zwakten Waar ben je zwak in? Waar heb je moeite mee? Welke slechte ervaringen heb je opgedaan? Wat zou je graag beter kunnen? Op welke manier worden je prestaties beïnvloed door zwaktes? Extern Kansen voor je studie Welke trends/kansen/uitdagingen zie je in het werkveld/maatschappij? Wat doe je om deze kansen te benutten? Welke doelen heb je je gesteld t.a.v. je studie? Welke kansen zie je voor jou als gevolg van nieuwe technologie, ontwikkelingen vakgebied e.d.? Bedreigingen voor je studie? Welke bedreigingen ervaar je door je omgeving? Zie je bepaalde obstakels voor het verdere verloop van je studie? Zijn er trends of bedreigingen in je studie of werkveld te onderkennen die een bedreiging voor jouw functioneren vormen?

13 Zoektocht naar een stageplaats
Websites sectoren ( Aanbod sector ( ( Gidsen in bibliotheek Studenten vorig jaar

14 Buitenlandse stage Eigen verantwoordelijkheid Beurs VLIR (www.vlir.be)
Erkende NGO ( Lokale stagementor Verzekeringen/inentingen Voor- en nadelen Als je in het tweede semester gaat, kan je nog een vlirbeurs aanvragen.

15 Afspraken stagementor
Opdracht: project Periode Aanwezigheid Verwachtingen begeleiding POP

16 Terugkoppeling stagebegeleider VUB
Voor 7 oktober 2014 Eerste bespreking van: CV SWOT POP Timing

17 Stageperiode Uitvoeren stageopdracht Uitvoeren POP Bijhouden portfolio
Tussentijdse en eindevaluatie

18 Afronden stage Evaluatiegesprek stagementor Reflectie m.b.t.:
Stageopdracht Organisatie/sector Eigen functioneren Competenties POP Werken met portfolio Afwerken portfolio Bundelen stageverslag Evaluatiegesprek stagebegeleider VUB


Download ppt "3e bachelor Agogische wetenschappen"

Verwante presentaties


Ads door Google