De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe regelgeving geattesteerde kadervorming

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe regelgeving geattesteerde kadervorming"— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe regelgeving geattesteerde kadervorming
10 juni 2014 Nieuwe regelgeving geattesteerde kadervorming Implementatietraject afdeling Jeugd Implementatietraject Afdeling Jeugd

2 Vooraf 1. De Kern Een vereniging die op basis van dit decreet een werkingssubsidie ontvangt, kan kadervormingstrajecten organiseren die leiden tot het uitreiken van attesten aan jeugdwerkers. Deze kadervormingstrajecten hebben specifiek tot doel de deelnemers te begeleiden in het verwerven van de competenties van de competentieprofielen van respectievelijk animator, hoofdanimator en instructeur. Het attest representeert, onafhankelijk van de vereniging die het uitreikt, dezelfde cluster van leerresultaten (beschreven in de competentieprofielen). Het is dus per definitie een generiek attest. 10 juni 2014

3 Vooraf 2. Samen werk maken van een kwaliteitsvolle implementatie
(Kader)vormingsbeleid binnen een vereniging, erkend of gesubsidieerd op basis van het decreet van 20 januari 2012 houdende het voeren van een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. Stage-beleid binnen externe jeugdwerkinitiatieven (lokale initiatieven, gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven,…). Ondersteuning bieden aan verenigingen en externe jeugdwerkinitiatieven. (De Ambrassade, VVJ,…). Uitwerken van decretaal bepaalde instrumenten door de afdeling Jeugd. 10 juni 2014

4 Decretaal bepaalde instrumenten
1. Instrumenten voor de sector Aanvraagdossier (art. 2, §4 decreet en art. 2, §1 uitvoeringsbesluit) Met het oog op de erkenning van een kadervormingstraject dient de vereniging ten minste 6 maand voor de aanvang van het traject bij de administratie een aanvraagdossier in dat ten minste volgende onderdelen beschrijft: 1° de manier waarop de vereniging het kadervormingstraject organiseert en begeleidt; 2° de manier waarop de vereniging ondersteunt, stimuleert en garandeert dat deelnemers kansen krijgen om de competenties te verwerven; 3° de manier waarop de vereniging alle begeleiders van het traject vormt en opvolgt. De aanvraag wordt ingediend volgens de toepasselijke leidraad die de afdeling Jeugd ter beschikking stelt. Trajectboekje (art. 4, §5 uitvoeringsbesluit) De afdeling Jeugd stelt een trajectboekje ter beschikking waarmee het kadervormingstraject moet worden opgevolgd. Sjabloon portfolio (art. 5, §3 uitvoeringsbesluit) Het portfolio is bedoeld om de ervaring als jeugdwerkbegeleider aan te tonen (wordt vermeld bij de voorwaarden om een traject hoofdanimator en instructeur te kunnen starten) De afdeling Jeugd stelt een sjabloon ter beschikking voor het portfolio. 10 juni 2014 Implementatietraject Afdeling Jeugd

5 Decretaal bepaalde instrumenten
2. Webapplicaties Attestendatabank (artikel 2, §6 decreet) De administratie beschikt over een databank dat volgende gegevens bevat: voornaam naam geboortedatum rijksregisternummer van de houders van het attest. Vanuit deze databank zullen de attesten gegenereerd worden die de verenigingen zelf zullen moeten afprinten. Trajectendatabank (art. 2, §2 uitvoeringsbesluit) Per traject worden de volgende gegevens aan de afdeling Jeugd bezorgd: de naam van de vereniging; de naam van het type traject; de plaats en de datum van het theoretisch gedeelte; de doelgroep van het traject; het maximale aantal deelnemers; de naam van de trajectverantwoordelijke van de vereniging; de naam van de verantwoordelijke ter plaatse tijdens het theoretische gedeelte; de prijs die de deelnemer moet betalen voor het traject. Deze info wordt online geplaatst door de afdeling Jeugd (met uitzondering van de naam van de verantwoordelijke ter plaatse). 10 juni 2014 Implementatietraject Afdeling Jeugd

6 Aanpak ontwikkeling werkinstrumenten sector
Eindverantwoordelijkheid ligt bij de afdeling Jeugd. = de afdeling Jeugd heeft de leiding én neemt de beslissingen over alle uit te werken instrumenten én procedures. Maar in samenwerking met de sector. = via werkgroep met mensen uit de sector. En met terugkoppeling naar de sector. = via infosessies als de instrumenten definitief zijn. 10 juni 2014 Implementatietraject Afdeling Jeugd

7 Aanpak ontwikkeling webapplicaties
Eindverantwoordelijkheid ligt bij de afdeling Jeugd. = de afdeling Jeugd heeft de leiding én neemt de beslissingen over de webapplicaties. Maar in samenwerking met de sector. = via werkgroep met mensen uit de sector ontwikkelde webapplicaties bekijken en testen. En met terugkoppeling naar de sector. = via infosessies als de webapplicaties definitief zijn. 10 juni 2014 Implementatietraject Afdeling Jeugd

8 Timing ontwikkeling decretale instrumenten
6 december 2014 Leidraad aanvraagdossier 1 juni 2015 Indienen aanvraagdossier Trajectboekje Portfolio 15 augustus 2015 Webapplicatie trajecten 1 oktober 2015 Inwerkingtreding decreet Attestendatabank 10 juni 2014 Implementatietraject Afdeling Jeugd

9 Verdere vragen? Stuur ze naar: kadervorming@cjsm.vlaanderen.be
Neem een kijkje op de website: Of stel ze nu… 10 juni 2014 Implementatietraject Afdeling Jeugd


Download ppt "Nieuwe regelgeving geattesteerde kadervorming"

Verwante presentaties


Ads door Google