De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“www.immaterieelerfgoed.be - een platform voor ICE in Vlaanderen” Dries Van Den Broucke – 14/09/2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“www.immaterieelerfgoed.be - een platform voor ICE in Vlaanderen” Dries Van Den Broucke – 14/09/2012."— Transcript van de presentatie:

1 “www.immaterieelerfgoed.be - een platform voor ICE in Vlaanderen” Dries Van Den Broucke – 14/09/2012

2 Studiedag georganiseerd door tapis plein met bijdragen van vele organisaties. 10u: Welkom en context, Kunsten en Erfgoed, Dries Van Den Broucke 10u30: “Een netwerk rond ICE”, FARO, Rob Belemans 10u45: “Een interactieve website met databank voor ICE in Vlaanderen”, tapis plein, Ellen Janssens 11u30: “Borgen, wat en hoe? Werk maken van ICE.”, tapis plein, Jorijn Neyrinck 12u: Lunch 13u: parallelsessies 1 14u30:Koffiepauze 14u45: parallelsessies 2 16u: Officiële lancering www.immaterieelerfgoed.be, Vlaams minister van Cultuur, Joke Schauvliege 16u15: Receptie 2 Programma:

3 — Het beleid voor ICE: – 2006: De 3 gemeenschappen (Vlaamse, Franse en Duitstalige) aanvaarden de UNESCO-conventie voor het borgen van het immaterieel cultureel erfgoed uit 2003. – 2008: Conventie in werking – 2008: Start - “Inventaris Vlaanderen voor ICE” - Nominaties voor UNESCO Representatieve Lijst – 2010: Visienota “Een beleid voor Immaterieel Cultureel Erfgoed in Vlaanderen”. “Het beleid moet net die instrumenten aanreiken en acties opzetten zodat het immaterieel cultureel erfgoed zich verder kan ontwikkelen. Het gaat dus over het creëren van randvoorwaarden. De overheid kan wel groepen en gemeenschappen helpen, begeleiden en ondersteunen in het doorgeven van immaterieel cultureel erfgoed.” 3 Context:

4 Focus ligt op het kansen geven aan erfgoedgemeenschappen om het immaterieel cultureel erfgoed te borgen. — Kernspelers: – Erfgoedgemeenschappen - Noodzakelijke betrokkenheid (zie ook conventie) - De gemeenschap, groep of individu bepaalt of iets ICE is - Consensus zoeken binnen de erfgoedgemeenschap - Definiëren van de erfgoedgemeenschap Dragers van het ICE – Cultureel-erfgoedorganisaties (gesubsidieerd op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet) - Landelijke cultureel-erfgoedorganisaties - Lokale erfgoedcellen en Provincies - FARO Ondersteuning en dienstverlening 4

5 Beleid in uitvoering — Inventaris wordt verder aangevuld — Cultureel-erfgoedorganisaties bouwen een werking uit voor ICE in Vlaanderen — www.immaterieelerfgoed.be als platform voor en over ICE is gebouwd … en staat klaar voor gebruik – Ontwikkeld door de Vlaamse overheid in uitvoering van de visienota “Een beleid voor Immaterieel Cultureel Erfgoed in Vlaanderen” - Expertise departement CJSM rond e-cultuur - Expertise Kunsten en Erfgoed rond ICE - FARO, tapis plein en PACKED deel van stuurgroep => expertise op het vlak van netwerkvorming, kennisdeling, ICE en digitalisering – Ontwikkeld in Drupal (website) en met CollectiveAccess (databank) 5

6 www.immaterieelerfgoed.be — Doel: – ICE identificeren en inventariseren – Zorgen voor bewustwording van de waarde van het ICE – Inzicht geven in het borgen van ICE – Samenwerking stimuleren tussen erfgoedgemeenschappen en erfgoedexperten – Zorgen voor kennisdeling ene expertise-uitwisseling over borgen van ICE  www.immaterieelerfgoed.be : databank+ website = een platform voor ICE in Vlaanderen Ook: internationale kansen op kennisdeling. 6

7 www.immaterieelerfgoed.be 7 — Registreren van informatie in de databank – Erfgoedgemeenschappen – Elementen/ tradities/ gebruiken – Borgingsmaatregelen – Erfgoedorganisaties – Expertise – Programma’s — Netwerken vormen op de website – Kennis delen – Informatie uitwisselen – Grasduinen in hoe de anderen ICE borgen — www.immaterieelerfgoed.be = een instrument van en voor het ICE en de betrokken gemeenschappen, groepen, individuen en organisaties — Focus ligt op het versterken van erfgoedgemeenschappen en vergroten van kansen voor het ICE => focus op borgen van ICE

8 www.immaterieelerfgoed.be Hoe en wanneer komt ICE op www.immaterieelerfgoed.be ? 1 voorwaarde voor instappen en registreren: - Element ICE aanmelden. Het element ICE beantwoordt aan de definitie van ICE. 2 bijkomende voorwaarden voor publiceren: - De erfgoedgemeenschap is in kaart gebracht - Er zijn borgingsmaatregelen uitgewerkt Tussen 1 en 2 kan begeleiding of ondersteuning van een erfgoedorganisaties plaats vinden. Registratie geeft kansen maar ook een engagement naar kennisdeling 8

9 Wat doen erfgoedorganisaties op www.immaterieelerfgoed.be ? — Ze bieden hun expertise aan; — Ze zorgen voor het valideren van de informatie voor publicatie; — Ze sturen de netwerken aan; — Ze publiceren thema’s op de website. Wie modereert?: Ellen Janssens, tapis plein, info@immaterieelerfgoed.be 9 www.immaterieelerfgoed.be

10 — Link met Inventaris Vlaanderen voor ICE – Via de databank en website – Beoordeling door een expertencommissie – Beslissing door de minister van Cultuur – Voortgangsrapportering via de databank 10

11 Deze studiedag — Wil inzicht geven in het borgen van ICE en verschillende mogelijkheden in 5 sessies (parallelsessie 1) : 1. ICE en toerisme: win-win of wankel huwelijk? 2. Educatie en transmissie: een inspiratie voor de overdracht van ICE 3. Documenteren en archiveren van ICE 4. Borgen in de praktijk: een waaier aan inspiratie 5. Inventaris Vlaanderen en UNESCO — Wil netwerken opstarten in 4 sessies (parallelsessie 2) : 1. ICE – ambachten en technieken 2. ICE – processies en ommegangen 3. De rol van erkende erfgoedorganisaties: begeleider, partner of trekker? 4. Erfgoed als kans? ICE als keuze voor een duurzame ontwikkeling. 11


Download ppt "“www.immaterieelerfgoed.be - een platform voor ICE in Vlaanderen” Dries Van Den Broucke – 14/09/2012."

Verwante presentaties


Ads door Google