De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ondersteuning van erfgoedgemeenschappen bij het borgen van hun ICE – voor én na een aanvraag tot opname op de Inventaris ICE Vlaanderen Rob Belemans Infosessie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ondersteuning van erfgoedgemeenschappen bij het borgen van hun ICE – voor én na een aanvraag tot opname op de Inventaris ICE Vlaanderen Rob Belemans Infosessie."— Transcript van de presentatie:

1 Ondersteuning van erfgoedgemeenschappen bij het borgen van hun ICE – voor én na een aanvraag tot opname op de Inventaris ICE Vlaanderen Rob Belemans Infosessie aanvraagprocedure Brussel - 23/03/2013 PLATFORM

2 Visienota ICE van minister Schauvliege ICE- gemeenschap Expertise- netwerk Overheid

3 “in de geest van de conventie is het de (erfgoed)gemeenschap, die drager is van het element immaterieel cultureel erfgoed, die de beslissing neemt om zich kandidaat te stellen voor de Inventaris Vlaanderen voor immaterieel cultureel erfgoed en/of de Representatieve Lijst van UNESCO. Het is dus niet een groep van experts of wetenschappers die na een grondige wetenschappelijke studie bepaalt welke elementen deel mogen of kunnen zijn van de Inventaris Vlaanderen voor immaterieel cultureel erfgoed of desgevallend voldoen aan de voorwaarden van de operationele richtlijnen van UNESCO om op de Representatieve Lijst van UNESCO te komen. Het is de gemeenschap zelf die het initiatief moet en kan nemen. De principes van de conventie worden hierdoor gerespecteerd.” [blz.21] “Zoals in de definities aangegeven, staat het doorgeven van het immaterieel cultureel erfgoed centraal. Na de opname op de inventaris begint alles nog maar en moeten een programma en acties voor het borgen van het immaterieel cultureel erfgoed uitgevoerd en geïmplementeerd worden.” [blz. 23]

4 De basisfilosofie van het beleid dat de Vlaamse Gemeenschap voert voor het immaterieel cultureel erfgoed = Een duurzaam, faciliterend, kwaliteitsbewakend beleid, gericht op “het geven van kansen aan erfgoedgemeenschappen (…) om het immaterieel cultureel erfgoed door te geven.” - Het is aan een erfgoedgemeenschap om het immaterieel cultureel erfgoed te borgen. - “Cultureel-erfgoedorganisaties met kennis van zaken kunnen erfgoedgemeenschappen helpen (… Zij) hebben expertise op het vlak van immaterieel cultureel erfgoed en het doorgeven ervan, kennen de valkuilen, kennen de definitie van immaterieel cultureel erfgoed en kunnen die toepassen, weten wat borgen van immaterieel cultureel erfgoed is en dat het niet gelijkstaat aan bevriezen of teruggrijpen naar een mogelijk historisch ver- leden, ze weten dat hoe ouder ‘hoe meer of beter’ immaterieel cultureel erfgoed geen correct argument is, kennen het concept van ‘invented traditions’ en weten ermee om te gaan. De etnologie en het herkennen van processen van tie-eigening zijn gekend bij zo’n organisatie. Zo’n organisatie bezit de juiste expertise. De Vlaamse Gemeenschap ondersteunt deze expertisekernen of netwerken (…) Deze expertisekernen zetten in op kennisontwikkeling en het aanscherpen van de erfgoedreflex bij erfgoedgemeenschappen. Zo doen ze aan capacity building. [blz. 25-26]

5 ICE- gemeenschap Expertise- netwerk Overheid

6 musea erfgoed- cellen Het ICE-expertisenetwerk expertise- centra org. volkscultuur steun- punt erfgoed- archieven Erfgoed- bib.

7 Het ICE-expertisenetwerk expertise- centra org. volkscultuur

8 LECA Familiekunde Vlaanderen Kennisknooppunt voor familiegeschiedenis 11 LEOV’s : stavaza 2013 EC’s OV’s

9 erfgoed- cellen Het ICE-expertisenetwerk

10

11 Immaterieel cultureel erfgoed • Minstens 5 grote groepen – Orale tradities (verhalen, dialecten, vertelkunst) – ICE van kunsten (performing arts) – stoeten, feesten, rituelen en sociale interactie – kennis over de natuur en het universum – ICE van technieken en ambachten -Is geen eindige lijst -Deze groepen bevinden zich deels ook buiten het cultuurbeleid

12 orale tradities natuur & universum ambachtel. vaardigheden feesten & tradities performing arts LECA PLATFORM

13


Download ppt "Ondersteuning van erfgoedgemeenschappen bij het borgen van hun ICE – voor én na een aanvraag tot opname op de Inventaris ICE Vlaanderen Rob Belemans Infosessie."

Verwante presentaties


Ads door Google