De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GIS-ondersteuning aan lokale besturen in Limburg

Verwante presentaties


Presentatie over: "GIS-ondersteuning aan lokale besturen in Limburg"— Transcript van de presentatie:

1 GIS-ondersteuning aan lokale besturen in Limburg
6 december 2011 Michael Vanderhoydonk

2 GIS ondersteuning aan lokale besturen
Provincie Limburg 4/04/2017 Achtergrond 15 okt. 2009: deputatie beslist om GIS-behoeftestudie uit te voeren. 24 juni 2010: studieopdracht GIS wordt uitgesteld in deputatie, Infrax zou vergevorderde plannen hebben, die een studie overbodig maken. 26 jan. 2011: overleg met Infrax over “Infra–GIS” 23 juni 2011: ontbijtvergadering GIS 24 & 28 okt 2011: demo’s Infra-GIS 17 maart 2011 GIS ondersteuning aan lokale besturen

3 GIS ondersteuning aan lokale besturen
Provincie Limburg 4/04/2017 De Provincie Limburg wenst alle lokale besturen op het vlak van GIS werking te ondersteunen. Waarom samenwerken met Infrax? -> Infrax biedt technisch GIS-platform. -> Provincie Limburg creëert het kader. 17 maart 2011 GIS ondersteuning aan lokale besturen

4 GIS ondersteuning aan lokale besturen
Provincie Limburg 4/04/2017 Inter-media Wat? Intergemeentelijk samenwerkings-verband van Infrax Omvat? - Infra-X-net (netwerkdienst via kabel) - GIS-platform = NIEUW => statutenwijziging !! 17 maart 2011 GIS ondersteuning aan lokale besturen

5 GIS ondersteuning aan lokale besturen
Provincie Limburg 4/04/2017 Nieuws 21 november: provincie Limburg treedt toe tot Inter-media Aanwerving bestuurssecretaris GIS om de rol vd provincie maximaal uit te spelen (publicatie vacature eind dec. ’11 – herpublicatie begin jan. ’12) 17 maart 2011 GIS ondersteuning aan lokale besturen

6 GIS ondersteuning aan lokale besturen
Provincie Limburg 4/04/2017 17 maart 2011 GIS ondersteuning aan lokale besturen

7 GIS ondersteuning aan lokale besturen
Provincie Limburg 4/04/2017 17 maart 2011 GIS ondersteuning aan lokale besturen

8 GIS ondersteuning aan lokale besturen
Provincie Limburg 4/04/2017 17 maart 2011 GIS ondersteuning aan lokale besturen

9 GIS ondersteuning aan lokale besturen
Provincie Limburg 4/04/2017 Rol Provincie Limburg Via samenwerking schaalvergroting realiseren => lokale besturen op eenzelfde kennisniveau aan GIS laten doen. 17 maart 2011 GIS ondersteuning aan lokale besturen

10 GIS ondersteuning aan lokale besturen
Provincie Limburg 4/04/2017 Rol Provincie Limburg Moet gezien worden vanuit intermediair beleidsniveau om in samenspraak met het AGIV en VVSG (Vlaams niveau) een coördinerende rol te vervullen ten aanzien van gemeenten 17 maart 2011 GIS ondersteuning aan lokale besturen

11 Concrete activiteiten
Provincie Limburg 4/04/2017 Concrete activiteiten Ondersteuning ikv Vlaamse beleidsinitiatieven. Helpen met het opstellen van een gemeentelijk GIS-plan. Uitbouw van een GIS werking binnen de gemeente. Ondersteuning bij de integratie van GIS in de gemeentelijke beleidsprocessen. Voorzien van opleidingen. Netwerking (organisatie van ronde tafel overleg momenten, opzetten van discussiefora, enz…) 17 maart 2011 GIS ondersteuning aan lokale besturen

12 GIS ondersteuning aan lokale besturen
Provincie Limburg 4/04/2017 17 maart 2011 GIS ondersteuning aan lokale besturen

13 Concrete activiteiten
Provincie Limburg 4/04/2017 Concrete activiteiten Afspraken afdwingen rond standaardisatie (datastructuren) Het in de hand werken van besluitvorming. Kennisdeling door de uitbouw van een centraal GIS kennis- en overlegplatform. Faciliteiten ter beschikking stellen (vergaderruimten / …). Gemeenschappelijk site GIS samenwerkingsverband Limburg. Organisatie v/e jaarlijkse GIS studiedag. Frequentieel college der experten samenroepen om over bepaalde onderwerpen te discussiëren en besluiten te nemen. 17 maart 2011 GIS ondersteuning aan lokale besturen

14 GIS ondersteuning aan lokale besturen
Provincie Limburg 4/04/2017 17 maart 2011 GIS ondersteuning aan lokale besturen

15 GIS ondersteuning aan lokale besturen
Vragen? 17 maart 2011 GIS ondersteuning aan lokale besturen


Download ppt "GIS-ondersteuning aan lokale besturen in Limburg"

Verwante presentaties


Ads door Google