De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Besturen van de eredienst: wijzigingen in de regelgeving.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Besturen van de eredienst: wijzigingen in de regelgeving."— Transcript van de presentatie:

1 Besturen van de eredienst: wijzigingen in de regelgeving

2 Overzicht •eredienstendecreet •subsidiedecreet niet-beschermde gebouwen van de eredienst •onroerenderfgoeddecreet •welke subsidies wanneer? 2

3 Overzicht •eredienstendecreet •subsidiedecreet niet-beschermde gebouwen van de eredienst •onroerenderfgoeddecreet •welke subsidies wanneer? 3

4 Eredienstendecreet •eredienstendecreet 7 mei 2004 –nadruk naar lokaal overleg –oprichting centrale besturen –modernisering (o.a. toezicht) •wijziging bij decreet van 6 juli 2012 –versterking lokaal overleg –meer bevoegdheden voor centrale besturen –duidelijke regels voor samenvoegingen 4

5 Eredienstendecreet •versterking lokaal overleg –bindende afspraken met centraal bestuur –gemeenteraad kan meerjarenplannen aanpassen aan wat besproken is in het overleg –provinciegouverneur spreekt zich enkel over meerjarenplan uit na beroep –responsabilisering hoofdgemeente bij gemeentegrensoverschrijdende besturen: bijgemeenten informeren of alles zelf betalen 5

6 Eredienstendecreet •versterking centrale besturen –vanaf 2 rooms-katholieke kerkfabrieken (april 2014; andere erediensten vanaf 4) –bijkomende bevoegdheden: •bindende afspraken met gemeente- of provinciebestuur (art. 33/1) •coördinerende rol geëxpliciteerd (art. 32) •mogelijkheid delegatie overheidsopdrachten door individuele besturen (art. 39) •mogelijkheid terbeschikkingstelling personeel aan individuele besturen (art. 32) 6

7 Eredienstendecreet •duidelijke regels voor: –wijziging gebiedsomschrijving (art. 4/1) –opheffing erkenning annexekerk of kapelanij (art. 4/2) –samenvoegingen van twee erkende geloofsgemeenschappen (art. 4/3 tot 4/11) –geven administratieve praktijk duidelijkere rechtsgrond –expliciteert de rechtsgevolgen 7

8 Eredienstendecreet •ook uitvoeringsbesluiten aangepast: –BVR 13 okt. 2006 – boekhoudreglement gewijzigd bij BVR 14 dec. 2012 •voornamelijk aan wijzigingen decreet (afspraken met centraal bestuur, e.d.) –BVR 30 september 2005 – erkenningen gewijzigd bij BVR 21 dec. 2012 •nadere regels samenvoegingen en aanpassingen gebiedsomschrijvingen 8

9 Overzicht •eredienstendecreet •subsidiedecreet niet-beschermde gebouwen van de eredienst •onroerenderfgoeddecreet •welke subsidies wanneer? 9

10 Subsidiedecreet •decreet van 12 juli 2013: subsidies gebouwen van de eredienst, niet- confessionele morele dienstverlening en crematoria •vervangt KB van 23 juli 1981 •enkel voor niet-beschermde gebouwen 10

11 Subsidiedecreet •subsidie van max. 30% (+7% voor algemene kosten) •voor: 1.nieuwbouw 2.aankoop en verbouwing 3.renovatie 4.studies voor herbestemming 5.studies en aanpassingsinvesteringen voor nevenbestemming 11

12 Subsidiedecreet •enkel voor gebouwen die eigendom zijn van publieke rechtspersonen (of daarmee gelijkgestelde zakelijke rechten) •kan worden aangevraagd door gemeente (provincie) of door bestuur van de eredienst 12

13 Subsidiedecreet •verplicht advies erkend representatief orgaan en college (of deputatie) •gebouw blijft gebouw van de eredienst in langetermijnvisie (behalve voor herbestemmingsstudies) •investeringen passen in die visie 13

14 Subsidiedecreet •uitvoeringsbesluit: –procedures (aanvraag, toekenning, uitbetaling) –prioriteiten –minima en maxima –principieel goedgekeurd op 25 oktober 2013 –definitieve goedkeuring gepland in december –samenstelling dossiers: ministerieel besluit 14

15 Overzicht •eredienstendecreet •subsidiedecreet niet-beschermde gebouwen van de eredienst •onroerenderfgoeddecreet •welke subsidies wanneer? 15

16 Onroerenderfgoeddecreet •decreet van 12 juli 2013 •o.m. restauratiepremies beschermde monumenten •vanaf 1 januari 2014 koppelsubsidies afgeschaft: –provincie geeft niet langer subsidies –premie blijft gelijk: Vlaanderen neemt aandeel provincie over 16

17 Overzicht •eredienstendecreet •subsidiedecreet niet-beschermde gebouwen van de eredienst •onroerenderfgoeddecreet •welke subsidies wanneer? 17

18 Welke subsidies wanneer? 18


Download ppt "Besturen van de eredienst: wijzigingen in de regelgeving."

Verwante presentaties


Ads door Google