De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Accommodatiebeleid 2014 - 2017 Inspraak en informatiebijeenkomst Overige accommodaties 30 januari 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Accommodatiebeleid 2014 - 2017 Inspraak en informatiebijeenkomst Overige accommodaties 30 januari 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Accommodatiebeleid 2014 - 2017 Inspraak en informatiebijeenkomst Overige accommodaties 30 januari 2013

2 V E R N I E U W E N D D E N K E N, V E R N I E U W E N D D O E N 2 Accommodatiebeleid 2014-2017 Agenda informatie/inspraakavonden 1. Opening/welkom 2. Powerpoint presentatie: ontwikkelingen accommodatiebeleid van beleidskader tot nu 3. Afronding nulmeting/overeenstemming over feitelijke informatie 4. Vragen en opmerkingen over de inhoudelijke voorstellen 5. Korte toelichting op vervolgprocedure 6. Sluiting

3 V E R N I E U W E N D D E N K E N, V E R N I E U W E N D D O E N 3 Accommodatiebeleid 2014-2017 A. Stand van zaken - Beleidskader Welzijn: vastgesteld door gemeenteraad op 10 juli 2012. - Door college 4 deelnotities vastgesteld in november jl: sport, cultuur, zorg en jeugd - Nog vast te stellen door gemeenteraad: accommodatiebeleid

4 V E R N I E U W E N D D E N K E N, V E R N I E U W E N D D O E N 4 Accommodatiebeleid 2014-2017 B. Werkzaamheden 2 e helft 2012 -Inventarisatie bestaande afspraken / opstellen lijst van accommodaties -Enquête naar beheersstichtingen en buitensport-verenigingen (input voor nulmeting). Tevens op hoofdlijnen nalopen van gegevens die al “in huis” aanwezig zijn. -Op basis van het beleidskader richting aangegeven hoe het accommodatiebeleid zich in periode 2014-2017 ontwikkelt. Resultaat: memo’s inclusief bijlagen zoals deze nu voor informatie en inspraak zijn vrijgegeven

5 V E R N I E U W E N D D E N K E N, V E R N I E U W E N D D O E N Accommodatiebeleid 2014-2017 C. B&W-besluit voorbereidingen deelnotitie accommodatiebeleid Instemmen met vijf deelmemo’s, incl. bijlagen: - gemeentelijke buitensportaccommodaties - privatisering sportvelden - beheersstichtingen c.a. - overige accommodaties - investeringssubsidieregeling 5

6 V E R N I E U W E N D D E N K E N, V E R N I E U W E N D D O E N 6 Accommodatiebeleid 2014-2017 D. Belangrijke vertrekpunten Wat heeft de gemeenteraad als vertrekpunt geformuleerd voor de periode 2014-2017: -gemeente meer op afstand (er zijn voor kwetsbare groepen) -meer overlaten aan inwoners, verenigingen, stichtingen -uitgangspunten accommodatiebeleid (intensiever en multifunctioneler gebruik, (meer) kostendekkende huurtarieven, meer inzetten vrijwilligers, privatisering, verlaging van kosten) -minder budget beschikbaar (bezuinigingen)

7 V E R N I E U W E N D D E N K E N, V E R N I E U W E N D D O E N 7 Accommodatiebeleid 2014-2017 E. Financiële middelen worden schaarser -Taakstellende bezuinigingen (€129.000) -Kostendekkende huurtarieven (pilot binnensportacc.) -Budgetsubsidies (beheers)- stichtingen nader onder de loep. :

8 V E R N I E U W E N D D E N K E N, V E R N I E U W E N D D O E N Accommodatiebeleid 2014-2017 F. Specifieke aandachtspunten overige accommodaties - Kerngerichte aanpak - Voorkeur sluiting/samenvoeging accommodaties (i.c.m. verdichting / multifunctioneel gebruik / krimp) - Terugbrengen kosten / vergroting inkomsten (privatisering/ basisvoorzieningen/herijking subsidie-afspraken) - Meerjarenvisie accommodatiebeleid ontwikkelen (zie scholenvisie) - Specifieke ontwikkelingen individuele accommodaties / herijking subsidie afspraken 8

9 V E R N I E U W E N D D E N K E N, V E R N I E U W E N D D O E N 9 Accommodatiebeleid 2014-2017 G. Investeringssubsidieregeling Belangrijkste wijzigingen: -Bij fusie/samen gebruik hoger % -Min. investering € 10.000 -Beperking tot basisaccommodaties, maar niet bij budgetsubsidierelatie -Nadrukkelijk meewegen langere termijn ontwikkelingen -Nieuwe prioritering: 1. fusie/gezamenlijk gebruik 2. groot onderhoud/renovatie 3. duurzaamheid/veiligheid/BTB 4. uitbreiding

10 V E R N I E U W E N D D E N K E N, V E R N I E U W E N D D O E N Accommodatiebeleid 2014-2017 H. Vervolgprocedure - 28/29/30 januari Informatie/inspraakavonden beheers)stichtingen en verenigingen - 26 februari Collegebesluit deelnotitie accommodatie- beleid, info naar organisaties. Mogelijkheid tot indienen zienswijze tot 15 maart. - 25 maart technisch beraad gemeenteraad - 2 april commissie Algemeen - 23 april raadsvergadering 10


Download ppt "Accommodatiebeleid 2014 - 2017 Inspraak en informatiebijeenkomst Overige accommodaties 30 januari 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google