De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Missie, visie, strategie & jaarplan

Verwante presentaties


Presentatie over: "Missie, visie, strategie & jaarplan"— Transcript van de presentatie:

1 Missie, visie, strategie & jaarplan 2012 - 2013
CNV Publieke Zaak

2 Missie, visie, strategie CNV Publieke Zaak
Vaste waarden, nieuwe vormen Enkele trends Concept missie en visie Strategie CNV Publieke Zaak Jaarplan 2012 – 2013

3 Missie, visie, strategie CNV Publieke Zaak

4 Missie, visie, strategie CNV Publieke Zaak
Enkele trends: Je wordt geen lid meer van een vereniging. De vergrijzing van NL en van de bond. De C geen voor zichzelf sprekende waarde. Ik regel het allemaal zelf!

5 Missie, visie, strategie CNV Publieke Zaak
Concept missie: CNV Publieke Zaak deelt actief kennis dat leidt tot een rechtvaardige arbeidsverhouding voor (voor-malige) werknemers bij overheid, maatschappelijk welzijn, zorg en overige publieke dienstverlening en in het bijzonder de leden om zo inhoud en vorm te geven aan hun zelfredzaamheid op het gebied van werk en inkomen.

6 Missie, visie, strategie CNV Publieke Zaak
Concept visie: CNV Publieke Zaak is gezaghebbend doordat zij voortdurend kennis over haar stakeholders ontwikkelt en op basis daarvan waarde gedreven keuzes maakt die anticiperen op de ontwikkelende arbeidsmarkt. voert een solide bedrijfsvoering opdat zij in staat is op maatschappelijke ondernemende wijze de organisatie verder te ontwikkelen en vernieuwen. verbindt een trendsettende opvatting over arbeid met aansprekende, deskundige en vernieuwende dienstverlening. heeft een ledenbestand dat een afspiegeling vormt van de sectoren waarin zij haar leden organiseert.

7 Missie, visie, strategie CNV Publieke Zaak

8 Missie, visie, strategie CNV Publieke Zaak
Wat betekent dat voor cluster overheid: Bezuinigingen Arbeidsmarkt Ambtelijke status Vergrijzing Onderscheid korte termijn en lange termijn.

9 Missie, visie, strategie CNV Publieke Zaak
Zichtbaarheid Eigen profiel

10 Missie, visie, strategie CNV Publieke Zaak
Wat hebben we nodig voor dat eigen profiel? Eigen visie op belangenbehartiging bij de overheid als werkgever. Goede lobbynetwerken. Uitstekend netwerk van zelfstandig werkende kaderleden.

11 De basis : de A3 methodiek
Hoe? Wat? organisatiegebieden resultaatgebieden Verbeteren en vernieuwen

12 De basis : de A3 methodiek
Medewerkers Bestuur en financiers Klanten partners Maatschappij organisatiegebieden resultaatgebieden Verbeteren en vernieuwen Hoe?

13 De basis : de A3 methodiek
Leiderschap Management van medewerkers processen Medewerkers Bestuur en financiers Strategie beleid Klanten partners middelen Maatschappij organisatiegebieden resultaatgebieden Verbeteren en vernieuwen

14 De basis : de A3 methodiek
Structuur van de organisatie Proces van de organisatie Resultaat van de organisatie Leiderschap Management van medewerkers processen Medewerkers Bestuur en financiers Strategie beleid Klanten partners middelen Maatschappij organisatiegebieden resultaatgebieden Verbeteren en vernieuwen

15 De basis : de A3 methodiek
Do CONTINU VERBETEREN Plan Check Act

16 De basis : de A3 methodiek
Leiderschap Do Strategie en beleid Plan Check Act

17 De basis : de A3 methodiek
Management van medewerkers Management van processen Do Plan Check Management van middelen Act

18 De basis voor de A3 methodiek
Medewerkers Bestuur en financiers Do Klanten en partners Plan Check Maatschappij Act

19 De basis voor de A3 methodiek
Do Plan Check organisatiegebieden resultaatgebieden Act Verbeteren en vernieuwen

20 A3 methodiek: werken aan ambitie
Missie De primaire functie van de organisatie. Wie zijn we? Wat doen we? Voor wie doen we het? Waarom doen we het? Leiderschap Management van medewerkers processen Medewerkers Bestuur en financiers Strategie beleid Klanten partners middelen Maatschappij organisatiegebieden resultaatgebieden Verbeteren en vernieuwen

21 A3 methodiek: werken aan ambitie
Missie Leiderschap Management van medewerkers processen Medewerkers Bestuur en financiers Strategie beleid Klanten partners middelen Maatschappij organisatiegebieden resultaatgebieden Verbeteren en vernieuwen

22 A3 methodiek: werken aan ambitie
Missie Visie Een ambitieus gedeeld beeld van de toekomst. Hoe geven we inhoud en vorm aan: Wie we zijn? Wat we doen? Voor wie we het doen? Waarom we het doen? Leiderschap Management van medewerkers processen Medewerkers Bestuur en financiers Strategie beleid Klanten partners middelen Maatschappij organisatiegebieden resultaatgebieden Verbeteren en vernieuwen

23 A3 methodiek: werken aan ambitie
Missie Visie Leiderschap Management van medewerkers processen Medewerkers Bestuur en financiers Strategie beleid Klanten partners middelen Maatschappij organisatiegebieden resultaatgebieden Verbeteren en vernieuwen

24 A3 methodiek: werken aan ambitie
Missie Visie SBF-en Succesbepalende factoren. Factoren of beleidsaccenten die voor de organisatie continuïteitsbepalend zijn. Zij vormen de referentie voor het wegen van acties op hun bijdrage aan de visie. Leiderschap Management van medewerkers processen Medewerkers Bestuur en financiers Strategie beleid Klanten partners middelen Maatschappij organisatiegebieden resultaatgebieden Verbeteren en vernieuwen

25 A3 methodiek: werken aan ambitie
Missie Visie SBF-en Leiderschap Management van medewerkers processen Medewerkers Bestuur en financiers Strategie beleid Klanten partners middelen Maatschappij organisatiegebieden resultaatgebieden Verbeteren en vernieuwen

26 A3 methodiek: werken aan ambitie
Missie SBF-en Visie Leiderschap Management van medewerkers processen Medewerkers Bestuur en financiers Strategie beleid Klanten partners middelen Maatschappij Prestatie- indicatoren Omschrijving van een onderwerp, de meetschaal; de meetprocudure. organisatiegebieden resultaatgebieden Verbeteren en vernieuwen

27 A3 methodiek: werken aan ambitie
Missie SBF-en Visie Leiderschap Management van medewerkers processen Medewerkers Bestuur en financiers Strategie beleid Klanten partners middelen Maatschappij Doelstelling Projectie van te bereiken resultaat in de toekomst. organisatiegebieden resultaatgebieden Verbeteren en vernieuwen

28 Jaarplan 2012-2013 Verbeteren en vernieuwen Missie Visie SBF-en
Leiderschap Management van medewerkers processen Medewerkers Bestuur en financiers Strategie beleid Klanten partners middelen Maatschappij organisatiegebieden resultaatgebieden Verbeteren en vernieuwen

29 Jaarplan 2012-2013 Verbeteren en vernieuwen Missie SBF-en Visie
#verzoeken om competentieontwikkeling irt functie (25) 80% medew. Voldoet aan functieprofiel Leiderschap Management van medewerkers processen Medewerkers Bestuur en financiers Strategie beleid middelen Maatschappij Klanten partners Trainingen organiseren mbt IBB, CBB en Sociaalplan processen Inventarisatie opleidingsbehoefte Ambitie formuleren mbt bestuurders en kaderleden Opleidingsplan bijstellen Functieprofielen opstellen en waarderen Afspraken maken over inzet opleidingsbudget -25% klachten over producten en diensten 0% afwijking opleidingsbudget Budget beschikbaar stellen organisatiegebieden resultaatgebieden Verbeteren en vernieuwen

30 Top down & bottom up A Organisatie Vestiging Team

31

32 Missie, visie, strategie CNV Publieke Zaak
Conclusie: Werkorganisatie en kaderleden hebben elkaar keihard nodig (Samen) Verwacht mag worden dat de werkorganisatie het voortouw neemt (A3)

33 Missie, visie, strategie CNV Publieke Zaak


Download ppt "Missie, visie, strategie & jaarplan"

Verwante presentaties


Ads door Google