De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Herstructureringsfaciliteit Sw Programma WNV december 2011 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Herstructureringsfaciliteit Sw Programma WNV december 2011 1."— Transcript van de presentatie:

1 Herstructureringsfaciliteit Sw Programma WNV december 2011 1

2 Inhoud 1.Vooraf 2.Aanvraag, wie, wanneer en wat? 3.Plan, vormvereisten en kerngegevens 4.Hoogte en toekenning financiële middelen 5.Beoordeling door onafhankelijke commissie 6.Evaluatie 2

3 1. Vooraf Tekst onderhandelaarsakkoord: Er komt een herstructureringsfaciliteit om de transformatie te ondersteunen naar een efficiëntere bedrijfsvoering van de Sw Omvang: 400 mln, 2012: 10 mln, 2013: 60 mln, 2014: 120 mln, 2015: 60 mln, 2016: 50 mln, 2017: 50 mln, 2018: 50 mln Rijk en VNG stellen gezamenlijk criteria vast op basis waarvan een onafhankelijke commissie plannen beoordeeld Middelen alleen voor herstructurering, niet voor exploitatietekorten Trekkingsrecht gemaximeerd, verdeling zoveel mogelijk o.b.v. objectieve indicatoren In 2014 beoordeling stand van zaken herstructurering om te bezien of extra maatregelen en/of extra middelen nodig zijn 3

4 2. Aanvraag, wie, wanneer en wat? Aanvraag door individuele gemeente of gezamenlijk Indieningstermijn: 16 december 2011 – 30 april 2012 Wat: Aanbiedingsbrief Herstructureringsplan Bijlage met kerngegevens 4

5 3. Plan, vormvereisten en kerngegevens Opzet plan is vormvrij Plan bevat: Onderbouwing noodzaak herstructurering Output in concrete (financiële) resultaten met tijdpad Voorgenomen maatregelen Onderbouwing van herstructureringskosten Begroting herstructureringskosten Risicoparagraaf Bijlage met kerngegevens: kosten, opbrengsten, exploitatie per SE e.d. 5

6 4. Hoogte en toekenning middelen Verdeelsleutel: aandeel in taakstelling 2012 Gemeente X 908 SE’s taakstelling = 1% van de totale taakstelling van 90.804 -> Trekkingsrecht: 4 miljoen euro Totaal: 4 mln 2012201320142015201620172018 0,10,61,20,60,50,50,5 Trekkingsrecht gemaximeerd op 75% van de herstructureringskosten Vervolgtranches: uitvoeren plannen -> vervolgrapportages Decentralisatie-uitkering 6

7 5. Beoordeling:onafhankelijke commissie Zijn vereiste stukken ingezonden Begroting aanwezig, met co-financiering Consistentie doelstellingen en maatregelen Marginale toets op borging uitvoering 2013 e.v. Voortgangsrapportages: worden plannen uitgevoerd? Geen inhoudelijke toetsing

8 6. Evaluatie 2014: commissie beoordeeld stand van zaken herstructurering Criteria: kwantitatieve en kwalitatieve criteria waarover gemeenten rapporteren Commissie geeft advies of extra maatregelen en/of extra middelen nodig zijn 8


Download ppt "Herstructureringsfaciliteit Sw Programma WNV december 2011 1."

Verwante presentaties


Ads door Google