De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Informatiebijeenkomst IDOP Galder-Strijbeek 28 februari 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Informatiebijeenkomst IDOP Galder-Strijbeek 28 februari 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Informatiebijeenkomst IDOP Galder-Strijbeek 28 februari 2011

2 AGENDA: 19.30 uur. Opening door wethouder A. van Raak 19.40 uur: stand van zaken uitvoering IDOP Galder-Strijbeek door wethouder A. van Raak 20.15 uur: Dorpsraad i.o. Galder-Strijbeek door Jos de Roover 20.45 uur: pauze 21.00 uur: Project gebiedsontwikkeling Galder door wethouder T. Braspenning 21.20 uur:Mogelijkheden CPO Galder 21.30 uur: sluiting

3

4 Historisch overzicht •Vaststelling IDOP gemeenteraad 22-10-2009 •Leefbaarheidsagenda: 29 projecten op de thema’s “wonen”, Ruimtelijke Ordening en Verkeer”, “Werken”, “voorzieningen”, “sociale samenhang” en “landelijk Gebied”. •Definitief subsidieverzoek bij Provincie 14 december 2010 voor 11 projecten.

5 Subsidie Provincie •50% van de activiteiten gericht op sociaal-culturele aspecten •Actief betrekken van inwoners •Passend binnen Provinciaal Beleid •Co-financiering van minimaal 50% •Geen reguliere taken van gemeente •Afronding binnen twee jaar na toekenning subsidie •Maximaal subsidiebedrag van € 750.000,00

6 Subsidie Provincie 20-1-2011: Provincie stelt € 750.000,- beschikbaar voor 11 projecten

7 Subsidie Provincie 1. Herontwikkeling oude dorpshart: ontmoetingsplek en woningbouw 2011: ontwikkeling concept-visie inwoners:interactieve bijeenkomst + klankbordgroep 2. Opstellen verkeerscirculatieplan Galder en Strijbeek: verbeteren van verkeersveiligheid 2011:uitvoeren van kentekenonderzoek en opstellen rapport van conclusies en aanbevelingen inwoners: betrekken bij opstellen rapport

8 Subsidie Provincie 3. Voorbereiden herinrichting St. Jacobsstraat/Galderseweg snelheidsremming/tegengaan sluipverkeer/toegankelijkheid mindervaliden en ouderen; behoud dorpskarakter 2011: opstellen van een ontwerp inwoners: interactieve bijeenkomst + klankbordgroep 4. Reconstructie T-kruising Markweg en Strijbeekseweg voorbereiden herinrichting kruising t.b.v. veilige schoolroute vanuit Strijbeek 2011: opstellen van een ontwerp inwoners: interactieve bijeenkomst + klankbordgroep

9 Subsidie Provincie 5. Toegankelijkheid mindervaliden en ouderen verbeteren van toegankelijkheid openbare inrichting 2011: beleidsontwikkeling en uitvoering 2012: handhaving van beleid inwoners: inwoners en belangenorganisaties betrekken bij beleidsontwikkeling 6. Onderzoek verbreden fietspad langs de Mark verbreden i.v.m. recreatieve functie 2011: onderzoek (o.a. eigendomssituatie) inwoners: klankbordgroep

10 Subsidie Provincie 7. Realiseren educatief centrum / mfa te Galder nieuwe accommodatie voor modern onderwijs en aanbod van educatieve, culturele, creatieve en sportieve voorzieningen 2010: Klankbordgroep Gebouwontwikkeling vlekkenplan voor doelgroep 0 – 12 jaar onderzoek beheer en exploitatie (Zet/Stichting Brede School Nederland) Intentieverklaring van partijen tot participatie in mfa 2011: opstellen van programma van eisen en voorbereiden bouw 2012: start van de bouw en ingebruikname in schooljaar 2012/2013 inwoners: Klankbordgroep en openbare bijeenkomsten

11 Subsidie Provincie 8. Realiseren gemeentelijk informatie- en adviespunt te Galder openstelling twee ochtenden per week voor Woon Zorg Service in de Wijk, W.M.O.-zaken en vrijwilligerscentrale 2011: voorbereiding en start van openstelling; 2012: openstelling conform doelstelling (= twee ochtenden) inwoners: enquête in voorbereidingsfase en betrekken bij evaluatie

12 Subsidie Provincie 9. Verbetering positie kwetsbare burger/ketensamenwerking rond kwetsbare burger kwetsbare burger in beeld krijgen en afstemmen hulpverlening 2011: uitvoeren van verkenning en vaststellen van activiteitenplan 2012: implementatie van activiteitenplan inwoners: betrekken bij voorbereiding van verkenning en opstellenvan activiteitenplan

13 Subsidie Provincie 10. Oprichten van Dorpsraad Dorpsraad als structurele gesprekspartner voor gemeente 2010: onderzoek naar opties voor een Dorpsraad 2011: afronden onderzoek en installeren van Dorpsraad 2012: evalueren functioneren van Dorpsraad Nadere informatie hierover bij agendapunt 4. 11. Aanleg van Ommetje in Galder/Strijbeek recreatiemogelijkheden uitbreiden door aanleg van wandelpaden 2011: afronden voorbereiding en aanleg ommetjes inwoners: indirect via overleg met heemkundekring

14 Dorpsraad i.o. Galder-Strijbeek door Jos de Roover

15 Gebiedsontwikkeling Galder door wethouder T. Braspenning

16 Aanvankelijk voorkeursmodel

17 Alternatief zonder verplaatsing Voetbalvelden en woningbouw Verlengde Bosakker

18 Mogelijkheden CPO Galder

19 Bedankt voor uw komst en aandacht


Download ppt "Welkom Informatiebijeenkomst IDOP Galder-Strijbeek 28 februari 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google