De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bewonersvergadering 13 april 2011 Welkom. 20.00 Opening 20.05 Bestuurszaken 20.25Waar staan wij nu? 20.40Buurt Interventie Team 20.50Pauze 21.10Politie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bewonersvergadering 13 april 2011 Welkom. 20.00 Opening 20.05 Bestuurszaken 20.25Waar staan wij nu? 20.40Buurt Interventie Team 20.50Pauze 21.10Politie."— Transcript van de presentatie:

1 Bewonersvergadering 13 april 2011 Welkom

2 20.00 Opening 20.05 Bestuurszaken 20.25Waar staan wij nu? 20.40Buurt Interventie Team 20.50Pauze 21.10Politie 21.25Stichting BOOG 21.35Stichting VÓÓR Welzijn 21.45Stadsdeel Loosduinen 21.55Behandeling ingediende vragen wijkbewoners 22.10Samenvatting, afspraken 22.20Sluiting

3 Huishoudelijke mededelingen vragen ter verheldering parkeren van vragen “gele briefjes” vragen via website pauze presentielijst

4 Het Wijkberaad mededelingen jaarverslag 2010 bewonersvergadering 2010 verslag november financiëel overzicht

5 Mededelingen bestuur (nieuw) beleid gemeente

6 Jaarverslag 2010 bewoners initiatief -o ntmoetingsfestival, verkeersdrempels, straatfeest bestuur- en bewonersvergadering oprichting bewonerscommisie HaagWonen Loosduinse Vaart, Waldeck State vrijwilligersbijeenkomst 6 oktober 2010 wijkwandeling en “aan de slag in de wijk” oprichting communicatie werkgroep bijscholing BIT vervolgens bewonersvergadering november 2010

7 Financiëel overzicht financiële situatie wijkberaad ontmoetingsfestival vrijwel budget neutraal reservering voor activiteiten wijkveiligheid €

8 Waar staan wij nu/ambities wat is de (meer)waarde van het wijkberaad? hoe te communiceren met bewoners en partners? hoe invulling te geven aan wat leeft en speelt in de wijk?

9 Doelstellingen bekendheid wijkberaad bij bewoners verdubbeling aantal vrijwilligers beheersbare communicatie (straatvertegenwoordigers) meetbaarheid betrokkenheid wijkbewoners communicatie/informatiestroom

10 Beschikbare middelen website wijkberaadnieuwwaldeck.nl bewonersvergadering/inloopavonden het BIT nieuwsbrief, telefoon, gesprek op straat welkom nieuwe bewoners twitter straatvertegenwoordigers hondenbezitters

11 Veilig, heel en schoon (straatvertegenwoordigers) ogen en oren van de wijk meldingen openbare ruimte weten wat er speelt welkom nieuwe bewoners sociale controle communicatie netwerk binnen de wijk

12 Thema’s en activiteiten verwerken vragen en suggesties (wijkbewoners/partners) straatvertegenwoordiger (BOOG) veiligheid (politie/BOOG) de wijk schoon (BOOG) jeugd (VOORwelzijn) jaarlijkse snoei en bloeiactie (BOOG) speelplaatsen (wijkberaad) oud en Nieuw (wijkberaad/BIT) jaarlijkse buurtactiviteit (VOORwelzijn/BOOG)

13 Realisatie vaststellen wat wij willen (of niet) beschikbaarheid vrijwilligers /financiën beschikbaarheid/medewerking partners wensen / ideeën op de actielijst De wijk zijn wij!

14 Buurt Interventie Team samenstelling uitvoering meldingen 2010 nieuwe werkwijze 242530 Overige (w.o.winkelwagens) 10 22 Politie 36491015 Woningbouwcorporaties 45523334 Openbare Verlichting 150169123144 Dienst Stadsbeheer afgewerktmeldingafgewerktmelding 20092010 Dienst/organisatie

15 Pauze

16 Politie stand van zaken in de wijk bewoners zelf thema avond veiligheid (25 mei 2011) thema avond beveiliging van het huis (22 juni 2011)

17 BOOG thema veiligheid (25 mei/22 juni) straatvertegenwoordigers thema schoon en heel snoei en bloeiactie (oktober 2011) opknappen voortuinen Rossinilaan ondersteunen bewoners initiatieven Heeft u een initiatief? Meldt u bij het wijkberaad buurtdiner

18 Vóór Welzijn beheer de Geest jeugd jaarlijkse (terugkerende) buurtactiviteit

19 Stadsdeel Loosduinen aanspreekpunt Nieuw Waldeck meldingen

20 Samenvatting/afspraken uitkomsten deze avond < 14 dagen: - publicatie gestelde vragen/suggesties - communicatie via de website

21 Volgende bewonersvergadering

22


Download ppt "Bewonersvergadering 13 april 2011 Welkom. 20.00 Opening 20.05 Bestuurszaken 20.25Waar staan wij nu? 20.40Buurt Interventie Team 20.50Pauze 21.10Politie."

Verwante presentaties


Ads door Google