De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen ouder worden in en rondom De Bron 10 oktober 2013 Werkconferentie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen ouder worden in en rondom De Bron 10 oktober 2013 Werkconferentie."— Transcript van de presentatie:

1 Samen ouder worden in en rondom De Bron 10 oktober 2013 Werkconferentie

2 Welkom •Actueel thema –Media –Politiek •Vanmiddag niet waarom? •Vanmiddag wel hoe!

3 Doel bijeenkomst •Informatie: 2 presentaties •Dialoog: –werksessie 3 ronden over verschillende thema’s –Wij horen graag uw ideeën.

4 Programma •14.00 uurinloop en welkom •14.15 uurPresentatie: “Wat betekenen de ontwikkelingen in de zorg voor de locatie De Bron”. •14.35 uurPresentatie: “Ouder worden in de toekomst”. •15.00 uurStart werksessie ronde 1 •15.15 uurStart werksessie ronde 2 •15.30 uurStart werksessie ronde 3 •16.00 uurPlenaire terugkoppeling uit de werksessies •16.15 uurNapraten onder genot van een hapje en drankje

5 Ontwikkelingen in de Ouderenzorg •Met elkaar worden we steeds ouder •Inwoneraantal gemeente Schagen –tot 2040 ongeveer 5% groei •Leeftijdsopbouw gemeente Schagen –tot 2040 ongeveer 3x zo veel mensen die 75+ jaar •Gevolg: huidige vorm ouderenzorg in de toekomst onbetaalbaar. •Gesprekken met ouderen: denken over andere oplossingen.

6 Doelstelling overheid •Burgers wonen zo lang mogelijk in eigen omgeving. •Burgers ondersteunen elkaar zo veel mogelijk. •Daar, waar nodig, ruimte voor professionele zorg. •Toekomst: langer blijven wonen in eigen omgeving, met ondersteuning van elkaar / professionele hulp

7 2 ontwikkelingen •Zorg Zwaarte Pakketten: ZZP •Zorg en ondersteuning in de eigen woonomgeving

8 ZZP binnen De Bron •Huidige situatie: •105 appartementen –ZZP 1,2,333% –ZZP 4,533% –ZZP 6,7,834% •Daarnaast Thuiszorg: Weideveld, Pallene, rondom De Bron

9 Ontwikkeling in de ZZP: •1-1-2013: geen nieuwe ZZP 1 en 2 •1-1-2014: geen nieuwe ZZP 3 •1-1-2016: 50% minder ZZP 4 •Deze maatregelen hebben betrekking op mensen die een nieuwe indicatie aanvragen. (op huidige bewoners en herindicaties n.v.t.)

10 Zorg / ondersteuning in de eigen woonomgeving •Alle vormen van zorg over de gehele regio beschikbaar. •Schagen een regiofunctie (De Bron en Magnushof) •Toekomst: ook in de andere kernen, Anna Paulowna en Harenkarspel alle vormen van zorg. •Afname capaciteit gemeente Schagen. •Herschikken over de regio.

11 Wat betekent dit voor De Bron •Nu: 105 appartementen •Door wegvallen van ZZP 1,2,3 en 50% van ZZP 4: 45 bedden minder. •Door herverdeling binnen de regio: 20 minder. •Toekomst: instroom van ZZP 6,7 en 8 in Magnushof •De Bron: 105-45-20= ongeveer 40 appartementen, voornamenlijk voor ZZP 4 en 5.

12 65 apartementen leeg, en dan??? •Toename mensen 75+ •Toename behoefte naar een vorm van zorg. Vorm van Thuiszorg kan hier veel in betekenen. •Deel van deze mensen zal blijven wonen waar ze nu wonen (eigen plek). •Mogelijk zal een deel van deze mensen willen gaan huren in De Bron?

13 65 plekken herbestemmen of 65 plekken + 40 herbestemmen? •65 plekken van de 105 is substantieel. •Keuze is laatste. Ontwikkelen voor een nieuw woon-leef concept in en rondom De Bron. •Woon-leef: (wonen en leven staat centraal) •In en rondom: (Niet alleen binnen, maar ook rondom) •Samen ouder worden: Gezamenlijke diensten waarvan je gebruik kunt maken om zo lang mogelijk in je eigen woonomgeving te blijven wonen.

14 OF: Samen ouder worden •Gezamenlijke diensten leveren en gebruiken waardoor je met elkaar zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen.

15 1e concept: de Cafetaria •U vraagt wij draaien •Aan diensten hangt een prijs

16 2e concept: ouder worden doen we Samen •U vraagt, u levert en wij brengen bij elkaar. •Samen ouder worden

17 Welk concept is juist? •Wij weten het niet???? •Geen één concept •Wel imput van u middels 5 thema’s •Tevens een wensboom

18 werksessies 1.Hoe moet De Bron er uitzien, wat zou er moeten plaatsvinden zodat u hier in de toekomst zou willen wonen? Centrale hal naast de winkel. 2.Hoe kunnen we bij deze ontwikkelingen de buurt zo veel mogelijk betrekken? Konkelhoek, achterin restaurant. 3.Welke bijdrage wilt u leveren aan de leefgemeenschap? Restaurant. 4.Wat vindt u belangrijk bij goed ouder worden? Personeelsruimte. 5.Is het gedeeltelijk betalen voor u een zorg of belemmering om in de toekomst in De Bron te gaan wonen? Vergaderruimte.

19 Vervolg programma: •Nu presentatie Peter de Wit •Daarna 3 ronden werksessie •Koffie en thee in de hal •Vergeet ook niet de wensboom


Download ppt "Samen ouder worden in en rondom De Bron 10 oktober 2013 Werkconferentie."

Verwante presentaties


Ads door Google