De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond Actieplan Wonen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond Actieplan Wonen"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond Actieplan Wonen
Woonvisie Vlaardingen 2008 – 2030 9 april 2008 Gemeente Vlaardingen Stadsgehoorzaal

2 Programma van de avond 1. Toelichting programma
2. Film: de inwoners over wonen in Vlaardingen 3. Thema’s Actieplan Wonen 5. Uw opmerkingen, ideeën en suggesties 6. Aan de slag in subgroepen 7. Terugkoppeling subgroepen 8. Vervolgproces & afsluiting

3 Wat houdt het Actieplan Wonen in?

4 Waarom Actieplan Wonen?
Conclusies onderzoeken: Vlaardingen heeft een eenzijdige, goedkope en verouderde woningvoorraad: te veel huurwoningen; te veel goedkope (portiek)- flats van lage kwaliteit; goedkope huurwoningen trekken veel mensen van buiten aan Door tekort aan eengezinswoningen verhuizen veel Vlaardingers naar andere gemeenten Sloop en nieuwbouw komen te langzaam op gang en blijven achter bij omliggende gemeenten

5 Wat houdt het Actieplan Wonen in?
Kwaliteit verbeteren bestaande woningvoorraad Beter afstemmen vraag en aanbod Meer wooncarrière mogelijk: creëer beter aanbod eengezinswoningen (koop en huur) Woongenot (sociale en fysieke leefbaarheid) Evenwichtige bevolkingsopbouw Het tempo van de nieuwbouwproductie verhogen …Vlaardingen: een aantrekkelijke woonstad!

6 Thema’s Actieplan Wonen

7 Thema’s Actieplan Wonen
Gebieden Centrum stedelijk: Rivierzone en Centrum. 50% eengezins, 50% meergezins Groen stedelijk: Westwijk, Ambacht/Babberspolder en Holy 90% eengezins, 10% meergezins Periode 2008 – 2030 sloop: 300 woningen per jaar nieuwbouw: 400 woningen per jaar totaal eengezinswoningen erbij totaal meergezinswoningen eraf Meergezinswoningen = flats & appartementen Eengezinswoningen = grondgebonden

8 Thema’s Actieplan Wonen
Doorstroming op gang Meer woningen voor gezinnen die willen doorverhuizen naar een grotere woning, zodat gezinnen (doorstromers) een wooncarrière in Vlaardingen kunnen maken Resultaat Meer evenwichtige bevolkingsopbouw (leeftijd, inkomensgroepen) Zo behoud je doorstromers in Vlaardingen. Goedkope woningen komen dan onder meer vrij voor starters.

9 Thema’s Actieplan Wonen
Huisvestingsgarantie / voorrangsbeleid Woningcorporaties geven een huisvestingsgarantie af voor huishoudens uit de doelgroep. Vlaardingen maakt onderdeel uit van een regionale woningmarkt. Herhuisvesting zal deels in de rest van de regio plaatsvinden. Motie gemeenteraad: voorrangsbeleid voor Vlaardingers die al lang in de stad wonen.

10 Thema’s Actieplan Wonen
Senioren meer woonmogelijkheden Mensen in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen. Woningvraag ouderen oplossen door aanpassingen bestaande woningen en nieuwbouw. Maatwerk voor starters Deel vrijkomende voorraad vernieuwen Nieuwbouwprojecten met collectief opdrachtgeverschap

11 Uw opmerkingen, ideeën en suggesties

12 Het vervolg

13 Het vervolg Bewoners en belanghebbenden tijdig informeren
en actief betrekken bij proces: Actieplan ligt nog twee weken ter inzage: u kunt nog reageren. Verslaglegging bijeenkomst (in nieuwsbrief en digitaal). Start informatieavonden gebiedsgerichte uitwerking in juni.

14 Meer informatie of wilt u reageren ?


Download ppt "Informatieavond Actieplan Wonen"

Verwante presentaties


Ads door Google