De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kleine kinderen worden groot WONEN ALS IEDER ANDER

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kleine kinderen worden groot WONEN ALS IEDER ANDER"— Transcript van de presentatie:

1 Kleine kinderen worden groot WONEN ALS IEDER ANDER
Stichting 1e dia: wonen met een ideaal mensbeeld: Vanuit de relatie met mijn kind en het door de jaren heen verkregen inzicht in haar behoeften, heb ik dit initiatief opgestart. Als ouder ben ik ervan overtuigd dat ik met deze visie mijn dochter Jolanda een zo groot mogelijke kans geef om geïntegreerd te kunnen wonen. Daarbij houdt ik natuurlijk haar mogelijkheden en beperkingen goed in de gaten. Verder is de opzet, de organisatie en de financiering van het project zodanig ingewikkeld, dat de verantwoordelijkheid daarvoor alleen maar bij de ouder kan worden gelegd. Er is al een aantal andere ouders, die belangstelling hebben voor dit project. Omdat binnen Zwijndrecht allerlei plannen tot ontwikkeling worden gebracht om nieuwe woonprojecten op te starten, heb ik ervoor gekozen met dit project te starten ondanks dat er nog geen vaste groep ouders/jongvolwassenen is gevormd. Belangrijk is dat we als groep verder gaan. Eerst de ouders om de tafel, later ook onze kinderen erbij betrekken. Om zo’n project tot een goed einde te kunnen brengen, is het belangrijk dat de groep ouders elkaar ondersteunt en dat we deskundigen vragen ons daarbij te helpen. Bij de start heb ik zelf al steun gehad van o.a. de woonconsulente van MEE ZHZ, Brigitte van Bohemen, de woningcorporatie Forta en van de projectcoördinator van Philadelphia Zorg, Hans Nieuwenhuizen. Mijn hartelijke dank daarvoor. Ook binnen de gemeente Zwijndrecht hebben de wethouder en een aantal ambtenaren al enthousiast gereageerd op dit initiatief. Als de groep ouders/jongvolwassenen tot stand is gekomen, kunnen we als groep bij de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind een startsubsidie aanvragen. Hiermee kunnen we een Stichting oprichten. Dit is dan de rechtspersoon die verder praat met de woningcorporatie.

2 Een levensverhaal Met anderen straks je eigen woning in een wooncomplex. 16 bewoners met een verstandelijke beperking. 2

3 Gevarieerde zorgbehoefte van de bewoners
24-uursbegeleiding. Begeleid zelfstandig wonen. Gewoon wat kan, speciaal waar nodig.

4 Het recht van elke burger is participeren in de samenleving.
Dit woonproject geeft participatie een zo groot mogelijke kans.

5 Onze ambitie Wonen in een complex waar jong en oud woont, met en zonder beperking, waar de gemeenschapszin wordt gestimuleerd. Mensen zonder beperking brengen de buitenwereld mee naar binnen, de zgn. omgekeerde integratie.

6 Eigen appartement Extra aandacht voor veiligheid door gebruikmaking van nieuwe technologie (Domotica). Ieder een eigen appartement met eigen voordeur, woonkamer, slaapkamer, douche, toilet en keukenblok. Een eigen eigen appartement met woonkamer, slaapkamer, douche, toilet en keukenblok. Gewoon, zoals een ieder zou willen wonen!! Maar, vraagt u zich af, hoe moet dat dan met de veiligheid als ze een eigen voordeur hebben, waar aangebeld kan worden. Ja, dat is ook mijn angst!! Eng hoor, hoe maken we het veilig genoeg voor onze kinderen. Ik heb daarover al een aantal ideeën gehoord van adviseurs, dus daar komen we wel uit. En ook, ja, maar mijn kind moet in de gaten gehouden worden dat het op tijd in zijn/haar bed komt en er ook weer uit. Ja, waar komt het eigen appartement te liggen t.o.v. van de 24-uursbegeleiding? Ook dit soort vragen worden straks met elkaar besproken en daarvoor komen goede voorzieningen. Misschien kiezen we er als groep ouders voor om een aantal appartementen naast elkaar te laten zijn, dicht bij algemene ruimte. Dit bespreek ik hierna.

7 Een wooncomplex dat openheid en toegankelijkheid uitstraalt, maar geborgenheid biedt voor onze kinderen. 7

8 Verschillende gemeenschappelijke ruimten, een huiskamer en een slaap/kantoorruimte.
Doel: gemeenschapszin voor alle bewoners stimuleren, optimale kans tot integratie van bewoners met een beperking. Bijvoorbeeld ontmoetingsruimte voor alle bewoners: restaurant, atrium, speelvoorziening, winkel, etc. Ook: rustpunt en plek waar gezamenlijk wordt gegeten, een huiskamer voor de bewoners met een beperking. Een (slaap-kantoor)ruimte voor 24-uursbegeleiding.

9 Onze acties tot nu toe: Woon-zorgvisie, Projectplan, Programma van Eisen. Kennismakingstraject potentiële bewoners. Werkgroepen visie, bewonersprofiel, website/PR en fondsenwerving. Stichting opgericht. Startsubsidie van NSGK. Ondersteuning MEE ZHZ en Landelijk Steunpunt Wonen Contacten en kennisoverdracht : Platform Wooninitiatieven West-Brabant, andere woonprojecten, Landelijke Wooninitiatievendag.

10 en… Contacten met gemeenten en woningcorporaties.
Oriëntatie raakvlakken Vivera. Concrete gesprekken met woningcorporaties over mogelijkheden en met beleidsmedewerkers gemeente. Woningcorporatie Rhiant: onderzoek door architect voor inpassing in vernieuwing locatie H.I. Ambacht. Presentatie “Visie op 15 ontwikkellocaties” 12 maart a.s.

11 Voorbeeld uit het land:
Project Onder de Pannen – Amsterdam Osdorp Een mix van bewoners, van functies en woningtypen, huur en koop: appartementen en stadswoningen, groepswoningen voor jongeren met een verstandelijke beperking, een ontmoetingsruimte en een zorgsteunpunt. Totaal 144 woningen.

12 12

13 Voorbeeld te grootschalig?
Wat is in onze regio mogelijk? Welke partijen willen en kunnen samenwerken? Welke subsidievormen mogelijk?

14 Andere voorbeelden: Project Vrijburcht, IJburg Amsterdam
Ontwikkeling duurzaam woon-werkgebouw: 41 woningen + eetcafé e.d. + woningen voor mensen met een beperking.

15 Woontoren Ravenswaerde achter Antonius IJsselmonde in Rotterdam
Nieuwe voorzieningen op diverse locaties in IJsselmonde, w.o. project Ravenswaerde: Garantwoningen: kamers en appartementen voor zelfstandig wonen in sociale omgeving en gegarandeerde zorg.  Voorzieningen: restaurant, thema-tuinen, internetcafé.

16 Waar lopen we als Stichting tegenaan?
Een nieuw woonconcept voor woningcorporaties? Is ons project te grootschalig? O.i. geeft een complex van 60 woningen integratie van 16 deelnemers een goede kans. Haalbaarheid van wens om te wonen tussen mensen zonder beperking. Wat overtuigt woningcorporaties m.b.t. omgekeerde integratie: buitenwereld naar binnen brengen via wonen onder één ‘dak’.

17 Onze vraag aan de gemeenteraad
Staat de gemeenteraad achter dit initiatief? Wat kan de gemeenteraad voor ons betekenen om dit initiatief te laten slagen?

18 200 ouderinitiatieven in het land
Wij zijn bereid te luisteren naar ideeën van anderen en tot een gezamenlijk haalbaar alternatief te komen. Ook ons initiatief moet toch te realiseren zijn?


Download ppt "Kleine kinderen worden groot WONEN ALS IEDER ANDER"

Verwante presentaties


Ads door Google