De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

11. 22 Sinds 1994 Bewonersplatform voor Utrechtse woonvraagstukken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "11. 22 Sinds 1994 Bewonersplatform voor Utrechtse woonvraagstukken."— Transcript van de presentatie:

1 11

2 22 Sinds 1994 Bewonersplatform voor Utrechtse woonvraagstukken

3 33 Vereniging Leden: - Huurderskoepels Hart voor huurders (GroenWest) Mitropool (Mitros) STOK (Bo-Ex) BOKS (SSH) - COSBO Algemene Ledenvergadering

4 44 Visie Grotere invloed van bewoners op woning en leefomgeving

5 55 Wat? Krachten bundelen door: -Kennisdeling -Samenwerking -Dialoog

6 66 Wat? - Krachten bundelen door: -Kennisdeling -Samenwerking -Dialoog - Belangen van woonconsumenten behartigen

7 77 Wat? - Krachten bundelen door: -Kennisdeling -Samenwerking -Dialoog - Belangen van woonconsumenten behartigen - Directe gesprekspartner van de gemeente en woningcorporaties over stedelijke woonvraagstukken

8 8 Hoe? – Onderwerpen op agenda gemeente en corporaties – Informatie door brochures, nieuwsbrief en adviezen – Bijeenkomsten, webcommunity

9 9 Contacten - Bewoners - Corporaties (STUW) - Gemeente - RHB - 4GS - Pers

10 10 De Bundeling Een voertuig om bewoners van de stad Utrecht te laten participeren in woonvraagstukken.

11 complexniveau Complexniveau 11 complex

12 Wijkniveau 12 wijk complex

13 Stedelijk niveau 13 stad wijk complex

14 Stedelijk niveau Speerpunten - woonruimteverdeling: - doorstroming - jongerenhuisvesting - herstructurering - woonlasten - duurzaamheid/energie 14

15 Adviesrecht - gevraagd en ongevraagd- Prestatieafspraken - voorraad - bouwen - renoveren - aantallen voor doelgroepen 15

16 Instemmingsrecht Participatie - medeauteur hoofdstuk Participatie in ‘Bouwen aan de stad’ 16

17 Voorbeelden - ‘ Bouwen aan de stad’ - open brief streefhuren - naleving energieconvenant - heroriëntatie woonruimteverdeling 17

18 De Bundeling biedt - standpunten voor voetlicht brengen - beleidsbeïnvloeding - informatie-uitwisseling - discussieplatform - ondersteuning - kortlopende adviestrajecten 18

19 Participatie bij Portaal - geen Huurdersbelangenvereniging (HBV) - wel: - Bewonersadviesgroep (BAG) - Digitaal panel - Klantenraad 19

20 Waar vallen gaten? Niet op complex- en wijkniveau 20

21 Waar vallen gaten? - Niet op complex- en wijkniveau - Wel op stedelijk niveau: Herstructureringsafspraken spelregels Wijziging regels woonruimteverdeling 21

22 Waar vallen gaten? - Niet complex- en wijkniveau - Wel op stedelijk niveau: Herstructureringsafspraken spelregels Wijziging regels woonruimteverdeling - Ook op landelijk niveau 22

23 En verder : - Minder (onafhankelijke) informatie - Minder uitwisseling met bewoners Utrecht - Minder krachtige stem - Moeilijk aan tafel bij gemeente - Minder invloed 23

24 OPLOSSING? 24


Download ppt "11. 22 Sinds 1994 Bewonersplatform voor Utrechtse woonvraagstukken."

Verwante presentaties


Ads door Google