De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bedrijvencontactmiddag 1 december 2011 Vergrijzing als kans Vernieuwen en verbinden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bedrijvencontactmiddag 1 december 2011 Vergrijzing als kans Vernieuwen en verbinden."— Transcript van de presentatie:

1 Bedrijvencontactmiddag 1 december 2011 Vergrijzing als kans Vernieuwen en verbinden

2 Opzet 1.Vergrijzing 2.Integrale Woonservicegebiedsontwikkeling 3.Bewonersbetrokkenheid Van aanbodsturing naar vraagsturing 4.Ervaringen en aanbevelingen Vernieuwen en verbinden

3 Vergrijzing Definitie vergrijzing Vergrijzing wil zeggen de relatieve toename van het aantal oudere mensen (bijvoorbeeld 60-plussers) binnen een populatie. (bron: Wikipedia) Twee hoofdoorzaken 1.Geboortegolf na WOII: Babyboomers 2.Door betere leefomstandigheden en gezondheidszorg worden we allemaal ouder Vernieuwen en verbinden

4 Vergrijzing Vernieuwen en verbinden Rotterdam Laren

5 Woonservicegebieden Gebiedsontwikkeling Leefbaarheid wijken, voorzieningen creëren en behouden Woonservicegebiedsontwikkeling Zo lang en zelfstandig mogelijk kunnen wonen Afgestemd aanbod aan voorzieningen Gezamenlijke uitvoeringsprogramma’s Vernieuwen en verbinden

6 Woonservicegebiedsontwikkeling Aanleiding Externe ontwikkeling (woonservice)gebiedsontwikkeling: afspraken tussen partijen met verplichtingen Drijfveer Van individuele versnipperde aanpak naar interactieve aanpak Vernieuwen en verbinden

7 Woonservicegebiedsontwikkeling Aanpak Inventariserende gesprekken met partijen Gemeenten, corporaties Ontwikkeltraject Visie, definitie uitvoeringsprogramma UITVOERINGSprogramma’s Niet in de la, verantwoordelijkheid bij deelnemers Vernieuwen en verbinden

8 Woonservicegebieden Vernieuwen en verbinden

9 WonenWelzijn Diversiteit in woningaanbod voor jong en oud Levensloopbestendige woningen Aanleunwoningen 1 of meer intramurale verzorgingshuizen 1 x intramuraal woonzorgcentrum met intensieve verpleegzorg Maaltijdvoorziening Klussendienst Alarmering Boodschappendienst Restaurant/eettafel Ouderen- en jongerenwerk (voor mensen die moeten leven met een beperking) ZorgAlgemene voorzieningen/ Openbare ruimte Hulp uit eigen netwerk Huishoudelijke hulp (HH1 en HH2) Thuiszorg AWBZ 24- uurs zorgsteunpunt met zorg op afroep en op afspraak (ongepland en gepland) Huisarts(en) Apotheek Tandarts(en) Fysiotherapeut(en) Dagbestedingscentrum Basisschool Kinderopvang Winkelapparaat voor dagelijkse boodschappen Pinautomaat Drempelvrije routes richting supermarkt en Kulturhus(ontmoetingsruimte) Weekmarkt Wijkagent(en) Openbaar vervoer: buurtbus, lijnbus, regiotaxi Spirituele ruimte zoals een kerk

10 Bewonersbetrokkenheid van vraag naar aanbodsturing Gecoördineerd aanbod van activiteiten zorg en welzijn Inventarisatie voorzieningen Waardering, bekendheid en reikwijdte voorzieningen bepalen Witte vlekken en gewenst voorzieningenniveau bepalen Afgestemde programmering en ontsluiting Vernieuwen en verbinden

11 Extern draagvlak en commitment woonserviceontwikkeling Hoe organiseer je de planvorming en communicatie? 1e kring: groep sleutelfiguren die partner of belanghouder zijn in het gebied 2e kring: bewonersraden en achterbannen belanghouders 3e kring: de inwoners van de het gebied en andere betrokkenen 1e kring van afstemming en overleg 2e kring 3e kring Vernieuwen en verbinden

12 Bewonersbetrokkenheid van vraag naar aanbodsturing Voorbeelden online-participatie Vernieuwen en verbinden

13 Bewonersbetrokkenheid van vraag naar aanbodsturing Vernieuwen en verbinden

14 Bewonersbetrokkenheid van vraag naar aanbodsturing Ervaringen en aanbevelingen Ken je markt Zijn er (kwaliteits)eisen? Wees concreet in oplossing probleem TIJDgebonden Betrek (eind)gebruikers Voorwaarde: open staan voor input Vernieuwen en verbinden

15 Vergrijzing als kans Vernieuwen en verbinden vernieuwen en verbinden


Download ppt "Bedrijvencontactmiddag 1 december 2011 Vergrijzing als kans Vernieuwen en verbinden."

Verwante presentaties


Ads door Google