De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Wet maatschappelijke ondersteuning NAAM Bert Holman DATUM februari PLAATS Eindhoven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Wet maatschappelijke ondersteuning NAAM Bert Holman DATUM februari PLAATS Eindhoven."— Transcript van de presentatie:

1 De Wet maatschappelijke ondersteuning NAAM Bert Holman DATUM februari PLAATS Eindhoven

2 Doelstelling van de Wmo Het doel van de wet is MEEDOEN: Jong, oud, gehandicapt, niet gehandicapt; de samenleving is van iedereen. Wmo is participatiewet en geen zorgwet

3 Uitgangspunten Gezondheidszorg, Zorg en Maatschappelijk Ondersteuning in een drietal wetten Zorgverzekeringswet: de gezondheidszorg AWBZ: de zorg voor de onverzekerbare risico’s Wmo: de maatschappelijke ondersteuning

4 Inhoud WMO Op 1 januari 2007 Welzijnswet Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) Aantal subsidieregeling uit AWBZ (bijv. mantelzorgondersteuning, subsidieregeling diensten bij wonen met zorg) OGGZ-middelen (60 miljoen) De Huishoudelijke Verzorging Deze kabinetsperiode alleen de HV uit de AWBZ

5 Kenmerken van de Wmo Planverplichting t.a.v. prestatievelden Verplicht advies lokale belangenbehartigers Versterking cliëntparticipatie Wettelijke positie voor mantelzorgers en vrijwilligers Jaarlijks tevredenheidsonderzoek Benchmarkgegevens Compensatiebeginsel

6 De stand van zaken Wet naar Eerste Kamer Wijzigingen n.a.v. amendementen -Invoeringsdatum 1 januari 2007 -Compensatieplicht ipv zorgplicht -Reikwijdte PGB -Backoffice 1-loket

7 Compensatiebeginsel Het huishouden kunnen voeren Verplaatsen in en om de woning Lokaal verplaatsen per vervoermiddel Medemensen ontmoeten en sociale verbanden kunnen aangaan

8 Prestatievelden I 1. het bevorderen van de sociale samenhang en leefbaarheid; 2. op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met en problemen van ouders; 3. het geven van informatie en advies en cliëntondersteuning; 4. het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers; 5. het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem;

9 Prestatievelden II 6. het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem; 7. maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang; 8. het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen; 9. het bevorderen van verslavingsbeleid.

10 Positie van burgers en cliënten. Art. 11 betrek burgers en clienten bij voorbereiding van het beleid Art. 12 cliëntenorganisaties brengen advies uit over plan gemeente besturen Verbreding Wet medezeggenschap cliënten zorginstelling Klachtrecht Jaarlijks cliënttevredenheidsonderzoek Financiële impuls van 10 miljoen euro

11 Regierol van gemeenten Integraal gemeentelijk beleid Plan van aanpak maatschappelijke opvang Verbindingen met wonen/zorg en welzijn Relaties met de WWB OGGZ Herijking van het welzijnsbeleid

12 De Wmo zet welzijn opnieuw op de kaart. Dat vraagt om nieuwe relaties tussen de gemeenten en de aanbieders van maatschappelijke ondersteuning

13 WEBSITE & HELPDESK: Website: www.invoeringwmo.nl Email: helpdesk@invoeringwmo.nl Telefoon helpdesk: 070-3406100


Download ppt "De Wet maatschappelijke ondersteuning NAAM Bert Holman DATUM februari PLAATS Eindhoven."

Verwante presentaties


Ads door Google