De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE WMO: kansen of bedreigingen voor de ouderenzorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE WMO: kansen of bedreigingen voor de ouderenzorg"— Transcript van de presentatie:

1 DE WMO: kansen of bedreigingen voor de ouderenzorg
José Manshanden

2 Opzet inleiding Wat is de WMO? Wat beoogt zij?
Hoe kijkt de RMO hier tegen aan? Wat gaat de ouderenzorg merken van de WMO? Kansen of bedreigingen? Hoe kunnen instellingen zich zo goed mogelijk voorbereiden?

3 Wat is de WMO Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning is ambitieus
Doel is bevorderen participatie van álle burgers Voor mensen met beperkingen Stimuleren van zorgen voor elkaar Betrokkenheid bij beleid en uitvoering Daarnaast innovatie, beheersing groei en samenhang!

4 Negen prestatievelden
Bevorderen sociale samenhang Opvoedingsondersteuning Inform/advies en cliëntenondersteuning Ondersteuning mantelzorg en vrijwilligers Bevorderen zelfstandig functioneren Voorzieningen t.b.v. zelfst. functioneren Maatschappelijke opvang, VZ, OGGZ

5 Nieuwe sturingsfilosofie
Bestuurlijke vernieuwing? Andere rol van het rijk……… Horizontalisering: verantwoording afleggen aan burgers en cliënten Schaalvergroting……… De vraag is hoe breed of hoe smal wil men de WMO benaderen?

6 Voorbeeld pilot Sterrenburg
Voorkomen en terugdringen sociaal isolement Preventie: burgerschap stimuleren Signaleren: met kaartje via meldpunt Oppakken/verwijzen via zorgnetwerk Activeren door sport/ontspanning, welzijn of zorgactiviteiten Campagne “niet alleen in Sterrenburg”

7 Wat vindt RMO? WMO kan situatie voor burgers verbeteren
Participatie bevorderen kan ‘t beste op lokaal niveau vorm krijgen Herkenbaarheid, kleinschaligheid en betrokkenheid krijgen hier kans Dienstverlening verbeteren door creativiteit professionals kans te geven Goede randvoorwaarden belangrijk!

8 Voor een succesvolle WMO
Rijk moet meer stimuleren, dan dirigeren! Spreken over resultaten i.p.v. aanbod en burger steeds centraal stellen! Voldoende vrijheid voor gemeenten om te komen tot innovaties Voldoende financiële middelen! Inzetten op werkbare rolverdeling aanpalende sectoren

9 Betekenis voor ouderenzorg
Grotere rol voor gemeenten Eén loket, mantelzorg en thuiszorg….. Lokale verschillen!! Innovaties en nieuwe arrangementen Meer burger en cliëntparticipatie Meer samenwerken in woon-zorg-zones? Terugdringen vraag…..?

10 Bedreigingen? Vernieuwing komt niet van de grond….
Verandering geeft onzekerheden Geen tijd/prioriteit voor samenwerking Mensen liggen elkaar niet……. Stammenstrijd: wie doet wat? Onvoldoende budget …….

11 Kansen?! Betere ondersteuning voor burgers en cliënten
Meer ondersteuning op maat en vraag afgestemd, minder bureaucratie Grotere betrokkenheid bij zorg en welzijn Meer integraal beleid Betere samenwerking tussen instellingen Meer verbindingen tussen sectoren zoals: wonen, zorg, welzijn en vervoer……

12 Hoe kunnen instellingen zich voorbereiden?
Oriënteren op plannen gemeenten en regio’s Zoeken naar afstemming Meedenken over vragen en oplossingen Samenwerken! Stimuleren burgerschap/cliëntparticipatie ……..?


Download ppt "DE WMO: kansen of bedreigingen voor de ouderenzorg"

Verwante presentaties


Ads door Google