De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van AWBZ naar Wmo mantelzorgcafé 26 september 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van AWBZ naar Wmo mantelzorgcafé 26 september 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Van AWBZ naar Wmo mantelzorgcafé 26 september 2013

2 Programma Wet maatschappelijke ondersteuning Kanteling Wmo Wijzigingen in Wmo AWBZ

3 Wet maatschappelijke ondersteuning Doelstelling: Iedereen moet mee kunnen doen De gemeente moet een samenhangend beleid voeren op het terrein van de maatschappelijke ondersteuning

4 Wet maatschappelijke ondersteuning Zelfredzaamheid Mantelzorg Ondersteuning Zorg

5 Kanteling Wmo Artikel 4 Wmo, compensatiebeginsel Ter compensatie van de belemmeringen die en persoon met een beperking, chronisch psychisch probleem of met een psychosociaal probleem ondervindt in zijn zelfredzaamheid, en zijn maatschappelijke participatie, treft het college van B&W voorzieningen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning die hem in staat stellen: -Een huishouden te voeren -Zich te verplaatsen in en om de woning -Zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel -Medemensen te ontmoeten en sociale verbanden aan te gaan.

6 Kanteling Doel Kanteling: -Anders invulling geven aan het compensatiebeginsel van individueel naar collectief -Omslag van claim – en aanbodgericht naar vraag- en resultaatgericht werken -Maatwerk Hoe: -Invoering keukentafegesprek -Ontwikkeling van wmo arrangement

7 Kanteling Wmo Arrangement = pakket van oplossingen die de burger heeft voor zijn ondersteuningsbehoefte. Betreft een samenhangend pakket van informele ondersteuning, algemene en individuele voorzieningen Opbouw van het arrangement: -Eigen kracht, wat kan de burger zelf -Sociale omgeving -Algemene voorzieningen -Individuele voorzieningen Nodig: gevarieerd aanbod van voorzieningen

8 Wijziging Wmo • Gemeenten worden vanaf 2015 geheel verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding. • Hulp bij het huishouden wordt omgevormd naar een maatwerkvoorziening waarbij het budget met 40% wordt gekort • Afschaffing van zorgzwaartepakketten: meer mensen blijven thuis wonen

9 Wat is begeleiding Begeleiding bestaat uit: -Begeleiding individueel (woon of thuisbegeleiding) -Begeleiding groep (dagbesteding) -Vervoer naar en van dagbesteding -Kortdurend verblijf Doel: bevordering, behoud of compensatie van zelfredzaamheid zodat opname in een instelling of verwaarlozing wordt voorkomen. Begeleiding kan ook worden ingezet ter ontlasting van een mantelzorger

10 Voor wie is begeleiding Voor mensen van alle leeftijden met een : -Verstandelijke beperking -Lichamelijke beperking -Psychiatrische beperking -Psychogeriatrische ziekte -Somatische ziekte -Zintuiglijke handicap

11 Wat is begeleiding Voorbeelden zijn: Begeleid zelfstandig wonenNSWAC/ SDW Dagactiviteiten voor GGZ3x3 net effe anders Dagbesteding voor mensen Met verstandelijke beperkingLambertijnenhof Dagopvang dementerendenLindenburg tanteLouise

12 Visie gemeente op 2015 5 uitgangspunten: 1.Eigen kracht 2.Maatwerk 3.Dichtbij 4.Een gezin, één plan, één regisseur 5.Inclusief

13 Vragen? Meer informatie: -www.invoeringwmo.nlwww.invoeringwmo.nl -www.vng.nl


Download ppt "Van AWBZ naar Wmo mantelzorgcafé 26 september 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google