De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WMO Praat mee!.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WMO Praat mee!."— Transcript van de presentatie:

1 WMO Praat mee!

2 Agenda Presentatie Discussie Stand van zaken m.b.t. de wetgeving
‘Even terug’ (hoe, wat en waarom de Wmo) Aanpassingen Compensatiebeginsel Participatie Wat is er al gebeurd in Wormerland? Waar is de gemeente nu mee bezig? Wat nog te doen? Discussie Na presentatie een pauze, ca uur

3 Stand van zaken 14-2-2006: besluit in Tweede Kamer
: besluit in Eerste Kamer In beide gevallen nog forse aanpassingen!

4 Even terug: doelstelling Wmo
Het doel van de wet is MEEDOEN: Jong, oud, gehandicapt, niet gehandicapt; de samenleving is van iedereen.

5 Even terug: kenmerken Wmo
Gemeenten verantwoordelijk Geen verzekering, maar Prestatievelden Compensatieplicht Beleidsvrijheid Lokaal maatwerk, dus verschillen tussen gemeenten Gemeenten maken vierjaarlijks plan, in samenspraak met burgers

6 Even terug: prestatievelden (1)
het bevorderen van de sociale samenhang en leefbaarheid; op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen en problemen van ouders; het geven van informatie en advies en cliëntondersteuning; het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers;

7 Even terug: prestatievelden (2)
het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer; het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking; maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang en beleid huiselijk geweld; het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg; verslavingsbeleid. 5. van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem 6. of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem 8. , met uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen 7, 8 en 9 voorlopig via Centrumgemeenten

8 Aanpassingen Wmo Invoering per 1-1-2007 (in fasen);
Steviger verankering van rol van de client bij beleidsontwikkeling; Tevredenheidstoets (jaarlijks); Ontschotting aanvraag individuele voorziening; Volledige huishoudelijke verzorging naar Wmo; Compensatiebeginsel i.p.v. zorgplicht. HH dus niet gesplitst in enkelvoudig en meervoudig; Geen persoonlijke verzorging!

9 Compensatiebeginsel Art. 4: Ter compensatie van de beperkingen die een persoon (…) ondervindt (…) treft B&W voorzieningen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning die hem in staat stellen: Het huishouden te kunnen voeren Verplaatsen in en om de woning Lokaal verplaatsen per vervoermiddel Medemensen ontmoeten en sociale verbanden kunnen aangaan Indien individueel: keuze voor PGB!

10 Participatie Art. 11 betrek burgers en cliënten bij voorbereiding van het beleid Art. 12 cliëntenorganisaties brengen advies uit over plan gemeentebesturen Verbreding Wet medezeggenschap cliënten zorginstelling Klachtrecht Jaarlijks cliënttevredenheidsonderzoek Financiële impuls van 10 miljoen euro

11 Wat is er gebeurd in W’land? (1)
: bijeenkomst in Wormerland : besluit uitgangspunten door gemeenteraad Wmo ‘beleidsarm’ invoeren; Regionaal samen te werken daar waar het meerwaarde biedt (bijv. indiceren); Er komt een lokaal loket in Wormerland; De Zorgwijzer wordt het digitale loket; Er wordt een inkomensafhankelijk systeem van eigen bijdrage ingevoerd; Er komt 1 Wmo-raad.

12 Wat is er gebeurd in W’land (2)
: regionale bijeenkomst aanbesteding huishoudelijke verzorging t.b.v. cliëntenorganisaties; : bijeenkomst aanbesteding huishoudelijke verzorging t.b.v. zorgaanbieders.

13 Waar wordt aan gewerkt? Verordening
Aanbesteding huishoudelijke verzorging Indicatiestelling Loket voor aanvragen individuele voorzieningen (RIO)

14 Wat moet er verder nog gebeuren?
Vaststelling verordening door de gemeenteraad; Eind november 2e beslisnota; Voor het beleidsplan opstellen en laten vaststellen.

15 Onderdelen 2e beslisnota
Lokaal loket Participatie Eigen bijdrage (via financieel besluit) Verstrekkingenboek Uitgangspunt: beleidsarm!

16 PAUZE

17 Vraag 1 Hebben we in Wormerland nog een fysiek loket nodig?
Zo ja, wat verwacht men dan daar te krijgen c.q te halen?

18 Vraag 2 De raad heeft besloten dat er een eigen bijdragen geheven gaat worden. Door het invoeren van de eigen bijdrage HV ontstaat er ongelijkheid met de Wvg Laten we die bestaan (het gevolg van beleidsarm invoeren) of trekken we alles gelijk? N.B. kan niet voor rolstoelen (motie Verbeet)

19 Vraag 3 Hoe wilt u het liefst worden betrokken bij de inhoudelijke invulling van het beleidsplan Wmo? Aandachtspunten: De diversiteit in prestatievelden Meerdere kernen Inleiding: Participatie verplicht vanuit wet & wenselijk; Vraag is: hoe geven we dit vorm, hoe wilt u het liefst betrokken worden bij de invulling van het beleidsplan? Achter de hand: 1 Wmo-raad? Per (aantal geclusterde) onderwerp (en) Contactcie. voor veld 1

20 Afsluiting Sheets en samenvatting discussie wordt toegezonden;
Apart dossier op website 2e beslisnota wordt behandeld in voorronde gemeenteraad (inspreekrecht).


Download ppt "WMO Praat mee!."

Verwante presentaties


Ads door Google