De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het persoongebonden budget en gemeentelijk beleid Persoons gebonden bekostiging Persoons gebonden bekostiging.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het persoongebonden budget en gemeentelijk beleid Persoons gebonden bekostiging Persoons gebonden bekostiging."— Transcript van de presentatie:

1 Het persoongebonden budget en gemeentelijk beleid Persoons gebonden bekostiging Persoons gebonden bekostiging

2 7 april 2014 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 Jeugdwet Ontwikkelopgave: De regie en de keuze vrijheid bij de burger te houden door een vorm van vraaggestuurde, cliëntgebonden, bekostiging Toegroeien naar een cliëntgebonden bekostiging Persoonsgebonden budget …………. 2015 en 2016 Overgangsrecht: Gemeentelijk beleid pgb zo veel aansluiten op huidige AWBZ beleid pgb m.b.t. huidige budgethouders

3 7 april 2014 Regio Rivierenland Budgethouders (01-01-2013) cliënten met een indicatie Begeleiding: 2465 (1950 volwassen en 515 jeugd) cliënten met een indicatie groepsbegeleiding: 860 (575 volwassenen en 285 jeugd) 33% van de cliënten geeft aan een PGB te wensen voor Begeleiding individueel 27% van de cliënten geeft aan een PGB te wensen voor Begeleiding groep.

4 7 april 2014 Het recht om te kiezen voor een Persoonsgebonden budget 4 -Wmo maatwerkvoorziening -Jeugd> individuele voorziening: -M.u.v. jeugdbeschermingsmaatregel/-reclassering -M.u.v. opname in gesloten accommodatie met machtiging -Komt een inwoner in aanmerking voor een maat- werkvoorziening of een individuele voorziening, dan heeft gemeente een informatieplicht t.a.v. de keuzemogelijk van een pgb en de gevolgen van die keuze.

5 7 april 2014 Voorwaarden aan toekenning pgb De aanvrager/ondersteuner moet in staat om de aan de pgb verbonden taken op een verantwoorde wijze uit te voeren? De aanvrager/ondersteuner moet motiveren dat het door de gemeente gecontracteerde aanbod van maatwerk- of individuele voorzieningen* niet passend is in zijn specifieke situatie. College moet beoordelen of de kwaliteit van de beoogde diensten, hulpmiddelen en andere maatregelen goed is. 5

6 7 april 2014 Beleidsvrijheid gemeenten Gemeenten bepalen wijze van vaststelling van de hoogte van het pgb en leggen dat vast in de verordening. Gemeenten mogen differentiëren in de hoogte van het pgb en verschillende tarieven hanteren Gemeenten mogen een aanvraag voor een pgb weigeren als de kosten van het pgb hoger zijn dan de kosten van de maatwerk– of individuele* voorziening. Bij verordening kunnen gemeenten bepalen onder welke voorwaarden de budgethouder de mogelijkheid heeft om diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen te betrekken van een persoon die behoort tot zijn sociale netwerk. Indien de cliënt onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt, mogen gemeenten een pgb besluit herzien of intrekken 13-7-20146

7 7 april 2014 Gemeentelijke acties in 2014 Huidige pgb ontvangers tijdig informeren over de wijzigingen Medio 2014 Bepalen of en zo ja hoe budgethouders ondersteund gaan worden Tweede helft 2014 Beleidsuitgangspunten pgb opstellen, Wmo raden raadplegen en Verordeningen en beleidsregels opstellen en laten vaststellen door colleges en raden. Gereed voor laatste kwartaal 2014

8 7 april 20148


Download ppt "Het persoongebonden budget en gemeentelijk beleid Persoons gebonden bekostiging Persoons gebonden bekostiging."

Verwante presentaties


Ads door Google