De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wmo-beleid 2015-2018 Drechtsteden Lenne van de Merwe 2 juni 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wmo-beleid 2015-2018 Drechtsteden Lenne van de Merwe 2 juni 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Wmo-beleid Drechtsteden Lenne van de Merwe 2 juni 2014

2 Het ontwerp vooraanzicht bovenaanzicht
In het Wmo ontwerp laten wij zien op welke wijze wij er met elkaar voor willen zorgen dat iedere inwoner, ongeacht zijn beperking, als volwaardig inwoner mee kan en mag doen. Het ontwerp geeft de ontwikkelrichting aan voor de uitvoering van maatschappelijke ondersteuning in de komende periode Het uitgangspunt van de WMo 2015 is dat we meer uitgaan van de eigen kracht en de kracht van het sociale netwerk. Daarnaast gaat het ontwerp er vanuit dat de algemeen voorzieningen voorliggend zijn aan de maatwerkvoorzieningen. Met een goed functionerende, preventief werkende lokale ondersteuningsstructuur wordt de ondersteuning dicht bij inwoners georganiseerd en denken wij de druk op maatwerkvoorzieningen waar mogelijk te laten afnemen en daarmee kosten te besparen. Puzzelstukken die er met elkaar voor zorgen dat benodigde ondersteuning op maat geboden wordt. bovenaanzicht

3

4 Overkoepelende doelen
We helpen inwoners met een ondersteuningsvraag zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig, waarbij zij zoveel mogelijk de eigen regie behouden DOEL 3 Cliënten die gebruik maken van algemene- en maatwerkvoorzieningen beoordelen deze positief. DOEL 4 We bieden opvang (maatschappelijke opvang en vrouwenopvang) en beschermd wonen voor de inwoners die zich niet zelfstandig in de samenleving kunnen handhaven DOEL 2 We voeren taken en ambities uit binnen het beschikbare Wmo budget en werken aan kostenreductie Doel 2: 4 principes: Efficiency Versoberen Innovatie Budgetsturing  Voor de transitiefase: tariefkorting

5 Eigen kracht en sociaal netwerk.
Wat hebben we nodig? Iedereen gaat uit van de eigen kracht van de inwoner en betrekt het sociale netwerk bij de ondersteuning. Wij ondersteunen mantelzorgers waar mogelijk bij de uitoefening van hun taak Wij stimuleren vrijwillige inzet en bieden ruimte aan vrijwilligersinitiatieven en initiatieven van inwoners Inwoners lossen problemen zoveel mogelijk zelf op De hulpvraag van mensen start bij de eigen kracht en het sociale netwerk We stimuleren de eigen kracht en omgeving door het gebruik van bijvoorbeeld de sociale netwerkstrategie Wat kan een inwoner (nog) zelf en hoe kan zijn/ haar netwerk daar bij helpen?

6 Algemene voorzieningen
Wat hebben we nodig: De wijk of het dorp is de schaal waarop effectieve ondersteuning wordt geboden Samenwerken aan laagdrempelige ondersteuning, zo licht en zo kort mogelijk Wij werken preventief om erger te voorkomen Stimuleren en bieden ruimte aan inzet en initiatieven met inwoners Initiatieven die aansluiten bij de vraag van inwoners. Algemene voorzieningen hebben een laagdrempelig karakter Er is geen indicatie voor nodig Wel kunnen er voorwaarden gesteld worden aan het gebruik, bijvoorbeeld een leeftijdsgrens We maken onderscheid tussen gemeentelijke voorzieningen, commerciële voorzieningen en vrijwilligersinitiatieven

7 Maatwerkvoorzieningen
Dit gaan we er aan doen: Thuisondersteuning versterking zelfredzaamheid in directe omgeving Inkomensondersteuning voor inwoners met chronische ziekte of beperking We bieden wij logeervoorzieningen voor mantelzorgers opvang en beschermd wonen Dagbesteding / activering Inwoners blijven zo lang mogelijk zelfstandig wonen Het ondersteuningsaanbod wordt zoveel mogelijk dichtbij de inwoner georganiseerd Samen met de inwoner, zijn/haar netwerk en aanbieders zoeken we naar een passende oplossing We hanteren bij deze voorzieningen een integrale aanpak

8 Transitie Gericht op stabiele overdracht Continuïteit van zorg en ondersteuning Per 1 januari 2015 moet 'de winkel' open Inregelen uitvoering Wmo maatwerkvoorzieningen Ondersteuning door VGZ en CIZ Transformatie Programma aanpak: meerjarige veranderopgave WMO Geleidelijke aanpassing van systeem en product Ontwikkeling sterke lokale sociale infrastructuur Innovatieagenda Wmo

9 Trots Een opsomming Samenwerking zorgaanbieders, zorgkantoor en
zorgverzekeraar Van 8 tot 20 pilots innovatieagenda. In elke gemeente ontstaan goede initiatieven. Zo veel mooie initiatieven binnen organisaties. Blijven doen: Elkaar op de hoogte houden van kansen en bedreigingen!


Download ppt "Wmo-beleid 2015-2018 Drechtsteden Lenne van de Merwe 2 juni 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google