De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ervaringen in samenwerking

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ervaringen in samenwerking"— Transcript van de presentatie:

1 Ervaringen in samenwerking
Utrecht gezond! Ervaringen in samenwerking Utrechters kunnen omgaan met veranderingen en zelf de regie voeren over hun leven en gezondheid; fysiek, mentaal en sociaal. Dat is de ambitie van Achmea en gemeente Utrecht met Utrecht gezond!

2 In Utrecht samenwerking niet nieuw
Al jarenlange samenwerking op verschillende onderwerpen, zoals: - Collectiviteit voor uitkeringsgerechtigden en minima - Gezamenlijke traject bij dreigend tekort aan huisartsen - Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang In 2008 intensivering samenwerking: Utrecht gezond! 5-jarig convenant met als gezamenlijke doelstelling: Gezondheidswinst voor inwoners/verzekerden en betaalbaar houden van kosten voor zorg en samenleving Samenwerking tussen gemeente en zorgverzekeraar is niet nieuw. Achmea en gemeente Utrecht hebben al jarenlange ervaring op bepaalde onderwerpen. In 2008 besloten dit meer te intensiveren gezien de grote gezondheidsachterstanden en hoge zorgkosten bij inwoners van Utrecht. Overgrote deel van deze populatie is ook bij Agis/Achmea verzekerd. Oa via collectiviteit voor de minima. Utrecht en Agis/Achmea kwamen tot een gezamenlijke doelstelling met daaronder een tal van activiteiten Utrechters kunnen omgaan met veranderingen en zelf de regie voeren over hun leven en gezondheid; fysiek, mentaal en sociaal. Dat is de ambitie van Achmea en gemeente Utrecht met Utrecht gezond!

3 Convenant 2013 – 2017 Bevestiging en actualisering van meerjarige samenwerking Getekend 5 december 2013 Missie: Utrecht gezond!: bevorderen en behouden van het vermogen van Utrechters om flexibel om te gaan met veranderingen en eigen (gezondheids)regie te voeren fysiek, mentaal en sociaal. De inwoner kan daarbij vertrouwen op de noodzakelijke zorg en ondersteuning (gebaseerd op brede definitie van gezondheid). Nu uitgewerkt: Transities: gericht op overheveling van taken (WMO –ZVW) Gezonde wijken: gericht op verbinding preventie, zorg en welzijn Basiszorg: gericht op verbinding tussen medische en sociale domein Zorg voor (aanstaande) ouder en kind: verbeteren van geboorte-uitkomsten Inmiddels is het tweede convenant getekend, waarbij de veranderingen in de organisatie van de zorg door de transities, een belangrijke factor zijn. Vanuit ervaringen in het vorige convenant, werken wij nu met ‘bouwstenen’ die moeten bijdragen aan de gezamenlijke missie. In de loop van de tijd zullen bouwstenen toegevoegd of aangepast moeten worden naar aanleiding van resultaten of actuele ontwikkelingen. Utrechters kunnen omgaan met veranderingen en zelf de regie voeren over hun leven en gezondheid; fysiek, mentaal en sociaal. Dat is de ambitie van Achmea en gemeente Utrecht met Utrecht gezond!

4 Waarom samenwerken? Gemeente en Achmea vinden elkaar in de doelstelling: gezonde participerende inwoners/verzekerden en betaalbare en toegankelijke ondersteuning en zorg Meerwaarde creëren door samenwerking: Gezondheidsachterstanden van kwetsbare inwoners verkleinen Gezond gedrag stimuleren Verbinden zorg, welzijn en preventie Kennis delen en efficiënte inzet van middelen Samenwerking met maatschappelijke partners, integraal aanbod Transities en veranderende wet- en regelgeving vergroten de meerwaarde van de samenwerking: actieve overdracht. Het leidt tot resultaten Utrechters kunnen omgaan met veranderingen en zelf de regie voeren over hun leven en gezondheid; fysiek, mentaal en sociaal. Dat is de ambitie van Achmea en gemeente Utrecht met Utrecht gezond!

5 Resultaten van samenwerking
Utrechtse Gezonde Wijkaanpak in de 3 achterstandswijken van Utrecht Trots op Gezonde wijkaanpak Overvecht! Netwerk van organisaties op gebied van zorg, welzijn en publieke gezondheid met een gezamenlijke visie gebaseerd op ZZ-GG Overgewicht van kinderen is gedaald van 26 naar 20 % tussen 2005 en 2010 Stijging van het aantal volwassenen dat aan de beweegnorm voldoet met 11% tussen Daling van de zorgkosten met 4% per jaar in de periode 2008 – 2011 Verbinding met buurtteam sociaal JOGG convenant met andere partners Handreiking Heeft u ook kinderen? Maar ook: Elkaar makkelijk vinden, ook over niet convenant gerelateerde zaken Nauwelijks nodig op extra financiering te vinden Gebruik maken van elkaars netwerk en kennis Professionals uit het veld reageren positief op samenwerking. Samenwerking met hen is essentieel. Resultaten vanuit de eerste jaren Heeft u ook kinderen = handreiking voor zorgverleners die volwassenen met ggz-problematiek hebben en ook kinderen. De kans dat deze kinderen nu of later ook psychische problemen hebben of krijgen is groot. Met deze handreiking worden zorgverleners geholpen om dit bij hun patiënten bespreekbaar te maken en indien nodig de juiste interventies te doen. Hiermee worden problemen voor nu en de toekomst voorkomen. Utrechters kunnen omgaan met veranderingen en zelf de regie voeren over hun leven en gezondheid; fysiek, mentaal en sociaal. Dat is de ambitie van Achmea en gemeente Utrecht met Utrecht gezond!

6 Wat is er voor nodig? Tijd om elkaars taal en dynamiek te leren begrijpen én om resultaten te halen Gezamenlijke ambitie en doelstellingen formuleren van duidelijke gezamenlijke ambitie met doelstellingen met inzicht in en respect voor elkaars belangen Convenant en bouwstenen formuleren meetbare doelen en resultaten en mijlpalen wel flexibiliteit om aan te passen op actualiteit en resultaten Over domeinen heen kijken verbinden naar elkaar toe, maar ook binnen eigen organisaties Successen vieren klein beginnen, vanuit urgentie en waar energie op zit Utrechters kunnen omgaan met veranderingen en zelf de regie voeren over hun leven en gezondheid; fysiek, mentaal en sociaal. Dat is de ambitie van Achmea en gemeente Utrecht met Utrecht gezond!

7 De uitdagingen Omgaan met organisatorische aspecten
In elke gemeente meerdere verzekeraars Elke verzekeraar heeft met veel gemeenten te maken Nieuw college na gemeenteraadsverkiezingen (maart 2014) Omgaan met onzekerheden nog geen 100% duidelijkheid over de transities en financieringsmodellen per 1 januari Houd focus op wat er voor inwoner bereikt moet worden! Nieuwe financieringsvormen met de prikkels op de juiste plek minder gericht op productie maar meer op samenhang/-werking en uitkomsten, moet professional ruimte bieden voor vormgeven van preventie en zelfmanagement Samenwerken tussen zorgverzekeraar en gemeente is gewenst, maar niet zo maar geregeld. Inwoners van een gemeente zijn klant bij verschillende verzekeraars, dus afspraken zijn misschien niet altijd voor alle inwoners van toepassing Zorgverzekeraars hebben met veel gemeenten te maken. Achmea is in ruim 100 gemeenten de preferente zorgverzekeraar Gesprekken worden nu gevoerd met de huidige wethouders en ambtenaren. Over een aantal weken zijn de verkiezingen en de vraag is of de huidige wethouders hun werk voort (kunnen) zetten. Op dit moment is het veelal anticiperen op de veranderingen. Een groot aantal zaken zijn echter nog onzeker. De belangen hierin liggen ook verschillend. Wij hebben respect voor deze verschillen, maar stellen dat wij het met elkaar goed moeten regelen voor de inwoners/verzekerden. Wij zijn ook bezig met nieuwe financieringsmodellen, oa voor eerste lijn maar ook voor de wijkverpleegkundige zorg. Dit biedt de mogelijkheid om de prikkel meer te richten op de resultaten van de professional dan de productie van deze professional. Utrechters kunnen omgaan met veranderingen en zelf de regie voeren over hun leven en gezondheid; fysiek, mentaal en sociaal. Dat is de ambitie van Achmea en gemeente Utrecht met Utrecht gezond!


Download ppt "Ervaringen in samenwerking"

Verwante presentaties


Ads door Google