De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een laagdrempelige inloop in de wijk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een laagdrempelige inloop in de wijk"— Transcript van de presentatie:

1 Een laagdrempelige inloop in de wijk
Barbara de Groen Zorgtotaal Beurs Utrecht, 15 maart 2013

2 Achtergrond Vilans Kenniscentrum langdurende zorg
Doel: kwaliteit van leven verbeteren van mensen die lange tijd zorg en ondersteuning nodig hebben Langer en gezonder leven in eigen omgeving Chronisch Zieken o.a.: invoering zorgstandaarden, persoonsgerichte zorg, zelfmanagement en wijkgericht werken

3 Onze visie Toename chronisch zieken Krimpende arbeidsmarkt
Stijgende kosten Vragen om andere inrichting van zorg Eigen regie, zelfmanagement, preventie

4 Inloop in de wijk Advies RVZ: Zorg voor je Gezondheid! Van zz naar gg
Inloopcentrum vóór huisarts Preventie, zelfmanagement en participatie Vraag: wat is er in Nederland?

5 Kenmerken inloopcentrum
Laagdrempelige toegang Centrale locatie in de woonwijk Medewerker die hulpvraag kan achterhalen en kennis heeft van de sociale kaart Doel: wegwijs maken, bevorderen van gezondheid en participatie Vanuit zorg of welzijn met intentie tot het verenigen van beide (Financiering door gemeente en/of zorgverzekeraar)

6 Acht initiatieven Stip Groningen Centrum Huisartsen Schiedam
Wijkschakelpunt Amsterdam Mozaïek Rotterdam Portal Kessel Resto van Harte Welzijn op recept Nieuwegein Trefpunt Zelfzorg Enschede

7 Informeren en adviseren
Stips in 13 wijken in Groningen Voor alle wijkbewoners

8 Waarom? Bevorderen sociale samenhang en leefbaarheid Signaleren Ontmoetingen stimuleren Activering en ondersteuning

9 Frontoffice – Stipvrijwilligers
Backoffice – uitvoerend netwerk Zorgen voor Morgen Samenwerkingsconvenant 29 ketenpartners, waaronder woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen

10 Hoe? Huisbezoekprojecten Hulpdiensten/tuinbeheerteams
Mantelzorgondersteuning Vrijwilligersvacaturebank

11 Centrum Huisartsen Schiedam
Laagdrempelig inloopcentrum voor: Eenvoudige medische ingrepen Bloedafname Zelfzorgadvies Andere vragen

12 Centrum Huisartsen Schiedam
Inloopcentrum bemand door doktersassistentes en verpleegkundigen Huisarts als achterwacht Eind vd dag bespreking consulten met HA Meer tijd, meer aandacht voor leefstijl, sneller signaleren

13 Handreiking Handreiking Opzet Inloopfunctie
Co-creatie Vilans en 8 initiatieven Voor wie? professionals in zorg, welzijn, publieke gezondheid in de wijk

14 Opbouw handreiking Opzet inloopfunctie in 5 fasen
Initiatieffase Ontwerpfase Voorbereidingsfase Uitvoeringsfase Uitbouw/monitoringsfase Succesfactoren en barrières Check op aandachtspunten per fase van opzet

15 Fase 1 Initiatieffase Foto van de wijk Aansluiting vinden met …
Wat is nodig? In kaart brengen bestaand aanbod Aansluiting vinden met … Samenwerkingspartners bepalen Financiering

16 Fase 2 Ontwerpfase Missie en visie Diensten en producten
Inrichten frontoffice Inrichten backoffice Werkwijze

17 Fase 3 Voorbereidingsfase
Werving personeel Werkwijze uitwerken Opleiden front office personeel Communicatiestrategie

18 Fase 4 Uitvoeringsfase Monitoren van werkwijze
Samenwerking front- en back office

19 Fase 5 Uitbouwfase Evalueren resultaten
Gezamenlijk uitwisselen over doorontwikkeling

20 Vilans gaat wijkgericht verder
Samen met partners op het gebied van zorg, welzijn, wonen en sport de gezondheid en participatie in de wijk bevorderen Lokale samenwerking organiseren Doet u mee?

21 Dank voor je aandacht Handreiking downloaden via: www.vilans.nl
Voor contact: Barbara de Groen:


Download ppt "Een laagdrempelige inloop in de wijk"

Verwante presentaties


Ads door Google