De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rotterdammer voorop Geweldige stad: we werken er samen aan

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rotterdammer voorop Geweldige stad: we werken er samen aan"— Transcript van de presentatie:

1 Rotterdammer voorop Geweldige stad: we werken er samen aan
Annemarieke van Egeraat Cluster Maatschappelijke ontwikkeling Gemeente Rotterdam 08/10/2013

2 Waar hebben we het over? Eigen kracht en Burgerkracht Participatie
Eigen kracht is gericht op het individu en de directe leefomgeving/netwerk (zelfredzaamheid) Burgerkracht is het vermogen van burgers om door eigen initiatief, met minimale hulp van de overheid en het mij middenveld, de leefbaarheid te verbeteren, elkaar te ondersteunen, talenten aan te boren (samenredzaamheid) Participatie Politieke participatie: informeren, raadplegen, adviseren, (mee)beslissen en (co)productie Maatschappelijke participatie: initiatieven van bewoners in hun straat/buurt. Verenigde burgerkracht gericht op wat bewoners belangrijk vinden voor hun (directe leef)omgeving (Deels) Overdragen van publieke taken (van de overheid) aan (combinaties) van bewoners/ondernemers/ maatschappelijke instellingen

3 Veranderend decor Het decor voor bewonersinitiatieven veranderd als gevolg van (1) gebiedscommissies met mandaat voor burgerparticipatie, (2) andere verhouding overheid-burgers, (3) de rijks- en gemeente bezuinigingen. Dit betekent: Een stedelijk kader voor bewonersinitiatieven (proces en thema’s), prioritering door gebiedscommissies Een substantiële verhoging van het budget voor bewonersinitiatieven Gebiedscommissies zijn de participatiemotor in de uitvoering Stimuleren van initiatieven gericht op taal, gezondheid, zorg, sport

4 U kunt hier het aanvraagformulier downloaden; Voor ondersteuning …
Is het bewonersinitiatief gericht op een straat,, het lenen van materialen, keetjes en/of een bedrag van maximaal €250? Opzoomerinitiatief! Het programma Opzoomeren biedt mogelijkheden. Hulp is verkrijgbaar bij st. Opzoomer Mee ja nee Middelgroot Zie kader Bewonersinitiatieven voor Gebiedscommissie 010-…/ U kunt hier het aanvraagformulier downloaden; Voor ondersteuning … Is het bewonersinitiatief gericht op een wijk of buurt en is het gevraagde bedrag maximaal €10.000? ja nee Is het bewonersinitiatief gericht op (een) gebied(en) en is het gevraagde bedrag hoger dan €10.000? Gebieds(overstijgend) initiatief Het kader Bewonersinitiatieven biedt mogelijkheden via uw Gebiedscommissie 010-… U kunt hier het aanvraagformulier downloaden; voor ondersteuning … nee ja Neem contact op met uw Gebiedscommissie over uw ideeën 010…/ nee

5 Burgers nemen taken over
Er gebeurt veel in de stad (bewoners zijn verder): Van oudsher de Stiens en de Annie’s (oud hip) De sociale ondernemers (nieuw hip): Doordewijks: laagdrempelige zorg; Buurboek: informatie uitwisseling burgers en overheid; Verhalenhuis Belvedere (overeenkomst: training nieuwe ambtenaar; accounthouder, één aanspreekpunt; we volgen elkaar) Waarom inspirerend? Omdat bewoners inventiever zijn en het beter kunnen De menselijke maat; gericht op wijkontwikkeling De overheid is één van de partners

6 The Holland Road V

7 The Holland Road Missie Een zelfredzame maatschappij creëren waar ieder individu de kans krijgt zich te ontwikkelen Visie Door individuen te verbinden, voor te bereiden en voor te lichten versterken we de maatschappij, voorkomen we uitsluiting en vergroten we de kans van het individu.

8 Het Concept Missie & Visie

9 Rechtsvorm

10 Verwachtingen van de overheid

11 De zoektocht Kansen voor de wijkeconomie: knooppunten in de wijk waar diensten door een netwerk van publiek/private partners worden uitgevoerd. Delen van goederen en eenvoudige dienstverlening (klussendienst, maaltijdvoorziening, sporten en ontmoeten ed). Niet naar doelgroep maar naar vraag. Minder overheid. De grenzen aan het overdragen van taken en inzet van burgers Bij kleinere opgaven is de rol van de overheid gering(er) en van burgers groter. Bij complexere opgaven neemt de rol en sturing van de overheid toe. Waar ligt de grens? Hoe kunnen we bijdragen aan continuïteit? De overheid als facilitator, wat houdt die rol in? Een toegankelijke overheid: één aanspreekpunt Biedt (professionele) hulp bij planvorming (juridisch, financieel, communicatie) en uitvoering Ondersteunt bij fondswerving/crowdfunding ed Stelt (start)subsidies beschikbaar: het duwtje in de rug Biedt een platform voor kennisuitwisseling; toont succesvolle initiatieven


Download ppt "Rotterdammer voorop Geweldige stad: we werken er samen aan"

Verwante presentaties


Ads door Google