De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WIJKGERICHT IS OPGAVEGERICHT

Verwante presentaties


Presentatie over: "WIJKGERICHT IS OPGAVEGERICHT"— Transcript van de presentatie:

1 WIJKGERICHT IS OPGAVEGERICHT
Over de Zaanse aanpak van wijkgericht werken

2

3 Introductie stad 150.000 inwoners,
7 kernen, 19 wijken meer dan 50 buurten Groot aandachtsgebied en 6 van de 140 wijken van Winsemius Onder de rook van Amsterdam Stedelijk in het dorpse en dorps in het stedelijke Een nuchtere stugge maar betrokken bevolking Stad van uitersten

4 Introductie team Ontstaan in 2001
1 Stagiaire 9 (Minimaal) 4 Gebiedsassistentes 12 wijkmanagers 9 projectleiders 2 gebiedsmanagers 2 beleidsadviseurs 1 sectorhoofd

5 Concreet Differentiatie tussen wijken Verbreding van de participatie
Andere inzet van financiële middelen Verbinding met andere netwerken Andere rol, houding, gedrag en competenties van de wijkmanagers

6 1. Differentiatie wijken
Inhoud is leidend Per wijk benodigde capaciteit vastgesteld Alle wijken houden een aanspreekpunt Groene wijk = vinger aan de pols en reageren op kansen Rode wijk = dieper doordringen en stimuleren tot regisseren waar nodig Wijkoverstijgende thema’s

7 Ontwikkelpad 2011-nu 2006 2001 1000 dingen doekje
Schoon, heel en veilig Wijkmanager = projectleider 4 gebieden Meedenken en adviseren Sociale cohesie Ontmoeting & activiteiten Vertrouwen in de buurt/wijkaanpak 3 gebieden wm en pl Meedenken, adviseren en meedoen Transformatie Maatschappelijk domein Focus op opgaven Samenredzaamheid Activering Co-creatie of overheidparticipatie Wijkaanpak in het slop 2011-nu 2006 2001

8 2. Verbreding participatie
Naast de traditionele overleggen breder kapitaal aangeboord Niet alleen burgerparticipatie maar waar mogelijk overheidparticipatie Van praten naar doen

9 3. Geld als katalysator Budgetgedreven gestuurd/subsidieinfuus
Leefbaarheidbudget omgezet in stimuleringsbudget Functioneringsbudget per 2014 verdwijnt Samenwerking vrijwilligersbudget Herijking subsidiering initiatieven breed Veel emoties, zorgen etc… maar activiteiten gaan gewoon door…

10 4. Nieuwe netwerken in de wijk
Sociale wijkteams voor individuele ondersteuning Andere/tijdelijke georganiseerde bewoners Wijkoverstijgend (huttenbouw) Partnerschap met traditionele partners en met nieuwe partners gaan vorm geven

11 Interventietype Proactief Reactief regisseren stimuleren loslaten
Competenties Bewondering leuk regisseren stimuleren loslaten faciliteren noot: positie in dit kwadrant is afhankelijk van de opgave Reactief


Download ppt "WIJKGERICHT IS OPGAVEGERICHT"

Verwante presentaties


Ads door Google